کنترل موتور القایی با اینورترها و مبدل ac و شبیه سازی با متلب

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: کنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های AC و شبیه سازیی آن با MATLAB SIMULINK
 • دسته: مهندسی برق
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 89

پیشگفتار

با توجه به توسعه روزافزون کاربرد الکترونیک در بحث قدرت، در فصل اول، به بررسی عملکرد عناصر الکترونیک قدرت می پردازیم. با توجه به اینکه یکی از مباحث مهم، کنترل توان الکتریکی سیستمهای گرداننده موتور الکتریکی است، لازم است که ابتدا به بررسی موتور القایی و نحوه عملکرد و خصوصیات آن بپردازیم. در فصل سوم در مورد کنترل موتورهای القایی با کنترل کننده های ولتاژ AC بحث می کنیم. در فصل بعد به کنترل موتورهای القایی با اینورترها میپردازیم که همان مبدل فرکانسی می باشد. فصل آخر پروژه که قسمت اصلی این پروژه است، شبیه سازی مبدلها و اینورترها جهت کنترل موتور القایی با متلب می باشد که به شبیه سازی برشگرهای تک فاز و سه فاز وهمچنین به شبیه سازی ابنورترهای تکفاز و سه فاز پرداخته است.

مقدمه

موتورهای القایی بخصوص موتورهای قفس سنجابی مزایای نسبت به موتورهای dc دارند مواردی نظیر نیاز به نگهدارندی کمتر، قابلیت اطمینان بالاتر، هزینه، وزن، حجم واینرسی کمتر، راندمان بیشتر، قابلیت عملکرد در محیط های با گرد غبار و در محیط های قابل انفجار را می توان نام برد. مشکل اصلی موتورهای dc وجود کمو تا تور و جاروبک است، که نگهداری زیاد و پر هزینه و نا مناسب بودن عملکرد موتور در محیط های با گرد و غبار بالا و قابل انفجار را بدنبال دارد. با توجه به مزایای فوق در تمامی کار بردها، موتور های القایی به طور وسیع بر سایر موتورهای الکتریکی ترجیح داده می شوند. با اینحال تا چندی پیش از موتورهای القایی فقط در کاربردهای سرعت ثابت استفاده شده است و در کار بردهای سرعت متغیر موتورهایdc ترجیح داده شده اند. این امر ناشی از آنست که روشهای مرسوم در کنترل سرعت موتورهای القایی هم غیر اقتصادی و هم دارای راندمان کم بوده است. با بهبود در قابلیت ها و کاهش در هزینه تریستور ها واخیرا در ترانزیستورها قدرت و GTO ها امکان ساخت محرکه های سرعت متغیر بااستفاده از موتورهای القایی به وجود آمده است که در برخی موارد حتی از نظر هزینه و عملکرد از محرکه های با موتور dc نیز پیشی گرفته اند. در نتیجه این پیشرفتها، محرکه های موتورهای القایی در برخی کار بردهای سرعت متغیر بجای محرکه های dc مورد استفاده قرار گرفته اند. پیش بینی می شود در آینده موتور های القایی به طور گسترده در محرکه های سرعت متغیر مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه ای بر کنترل موتورهای القایی با ادوات الکترونیک قدرت

1-1 مقدمه کلی 1

1-2 کنترل موتورهای القایی با مبدلهای A C 1

1-3 استفاده از اینورترها در کنترل موتورهای القایی 2

فصل دوم: بررسی موتورهای القایی

2-1 عملکرد موتورهای القایی سه فاز 4

2-1-1 تحلیل حالت دائمی 6

2-1-2 موتورهای القایی – قفس سنجابی 12

2-1-3 طبقه بندی موتورهای قفس سنجابی 14

2-1-4 موتورهای القائی با رتور سیم بندی شده 15

2-2- راه اندازی 16

2-3 ترمز کردن 17

2-4 کنترل سرعت 18

2-4-1 کنترل سرعت با منبع ولتاژ متغیر و فرکانس ثابت 18

2-4-2 کنترل سرعت با تغییر فرکانس 20

کنترل مزایای آن 20

فصل سوم: کنترل موتورهای القایی با کنترل کننده های ولتاژ AC

3-1 مدارهای کنترل کننده ولتاژ AC 22

3-2 کنترل چهار ربعی و کار به صورت حلقه بسته 24

3-3 محرکه های بارهای پنکه ای یا پمپ ها و جرثقیل ها 28

3-3-1 محرکه های بار های پنکه ای و پمپ ها 28

3-3-2 محرکه جرثقیل ها 32

3-4 راه اندازی با کنترل کننده های ولتاژ AC 32

3-5 حداقل نمودن تلفات 33

فصل چهارم: کنترل موتورهای القایی با اینورترها

4-1 کنترل موتور القائی با اینورتر منبع ولتاژ 35

4-1-1 اینورتر منبع ولتاژ سه فاز 37

4-1-2 اینورتر شش پله ای 38

4-1-3 کنترل ولتاژ اینورتر شش پله ای 40

کنترل ولتاژ dc ورودی 41

4-1-4 اینورتر P W M 44

مدولاسیون پهنای پالس سینوسی 45

4-1-5 اینورتر منبع ولتاژ فرکانس متغییر 50

4-2 محرکه های اینورتر منبع جریان فرکانس متغیر 58

4-3 اینورترهای PMV کنترل شده با جریان 62

4-4 سیکلو کانورترها 65

فصل پنجم: شبیه سازی مبدل های AC و اینورترها جهت کنترل موتور القایی با MATLAB

5-1 مقدمه 67

5-2 شبیه سازی مبدل AC به AC سه فاز تریستوری 67

5-2-1 مدار شبیه سازی شده 67

5-2-2 ولتاژ ورودی و خروجی مبدل 69

5-2-3 فیلتر کردن ولتاژ خروجی و حذف هارمونیکها 71

5-3 شبیه سازی اینورترهای سه فاز 73

5-3-1 مدار شبیه سازی شده یک اینورتر تکفاز و ارائه نتایج 73

5-3-2 مدار شبیه سازی شده یک اینورتر سه فاز تمام پل 75

5-3-3 ولتاژ خروجی اینورتر 76

5-3-4 فیلتر کردن ولتاژ خروجی و حذف هارمونیکهای ولتاژ خروجی 78

نتیجه گیری و پیشنهادات 80

منابع 81

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • Matlab Simulink
 • اینورتر
 • کنترل موتورهای القایی
 • مبدل Ac
 • متلب
 • موتور القایی
 • موتور الکتریکی
 • موتورهای قفس سنجابی
 • اینورترها و مبدل Ac و شبیه سازی با متلب
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • پروژه رشته برق
 • پروژه رشته برق الکترونیک
 • پروژه رشته برق صنعتی
 • پروژه رشته برق قدرت
 • پروژه رشته برق کنترل
 • پروژه رشته برق مخابرات
 • پروژه کنترل موتور القایی با اینورترها
 • دانلود پروژه رشته برق
 • دانلود پروژه رشته برق قدرت
 • دانلود رایگان پروژه رشته برق
 • کنترل موتورهای القایی با اینورترها
 • پایان نامه
 • مهندسی برق
 • پروژه و پایان نامه
 • پروژه و پایان نامه
 • دانلود پایان نامه کنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های Ac
 • دانلود پروژه شبیه سازی موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های Ac با Matlab Simulink
 • دانلود پروژه کنترل مبدلهای جریان متناوب
 • دانلود پروژه کنترل موتورهای الکتریکی القایی
 • پروژه کنترل موتور القایی با اینورترها و مبدل Ac و شبیه سازی با متلب
 • کنترل موتورهای القایی
 • اینورترها و مبدل های Ac
 • شبیه سازیی آن با Matlab Simulink
 • دانلود پروژه کنترل موتور القایی با اینورترها و مبدل Ac و شبیه سازی با متلب
 • پروژه کنترل موتور القایی با اینورترها و مبدل Ac و شبیه سازی با متلب
 • دانلود پایان نامه کنترل موتور القایی با اینورترها و مبدل Ac و شبیه سازی با متلب
 • مهندسی برق
 • دانلود پایان نامه برق
 • دانلود پروژه برق
 • دانلود پروژه آماده برق
 • پروژه موتورهای القایی
 • پروژه مبدل های Ac و شبیه سازیی آن با Matlab Simulink
 • پروژه کنترل موتورهای القایی با اینورترها
 • موتورهای قفس سنجابی
 • دانلود پروژه
 • پروژه برق
 • پروژه مهندسی برق
 • مهندسی برق
 • دانلود پروژه دانشجویی
 • پروژه برق رایگان
 • دانلود پایان نامه برق
 • کنترل
 • موتورهای القایی
 • کنترل موتورهای القایی
 • اینورتر
 • مبدل
 • مبدل های Ac
 • Ac
 • شبیه سازی
 • Matlab
 • Simulink
 • Matlab Simulink
 • اینورترها
 • الکترونیک

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 114 انواع ترکهای راههای آسفالته در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض می شود. پیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های…
 • Classical and modern control systems of self-excited induction generator سیستم های کنترل کلاسیک و مدرن ژنراتورهای القائی تحریک شده توسط جریان دینام رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 9 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه هدف اصلی این مقاله…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسیو اتصال شبکه های VLAN دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 151 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه مقاله حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی مبدل های حرارتی اصلی دسته: فیزیک، مکانیک و تاسیسات فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 71 مقدمه تعریف داده های ورودی و متغیرهای به کار رفته در برنامه داده هایی که فقط در روش Bell به کار…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…
 • A Data-Mining Model for Protection of FACTS-Based Transmission Line یک مدل داده کاوی برای حفاظت خط انتقال مبتنی بر ادوات فکتس رشته: مهندسی برق – الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 14 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله یک مدل داده کاوی برای شناسائی ناحیه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: آنتن و شبکه های بیسیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 97 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی…
 • Network Coding Based Reliable Broadcast Protocol in Multi-Channel Multi-Radio Wireless Mesh Networks کدینگ شبکه، بر مبنای پروتکل همه پخشی ایمن در شبکه های مِش بی سیم چند کاناله، چند فرکانسی رشته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مقایسه و بررسی اقتصادی و فنی خطوط و کابل های AC و DC دسته: مهندسی برق – قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 101 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه با توجه به رشد روز…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Expert system methodologies and applications-a decade review from 1995 to 2004 عنوان فارسی مقاله: متدلوژی ها و اپلیکیشن (کاربرد) های سیستم خبره: یک بازبینی پژوهشی بین سال های 1995 تا 2004 میلادی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی سیستم های نانو الکترومکانیک NEMS فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 مقدمه در اواخر 1950 فیزکدانانی به نام ریچارد فاینمن، با پیشنهاد جایزه 1000 دلاری برای اولین فردی که موفق به ساخت موتور الکتریکی…