پایان نامه ساخت سیستم خنک کاری هوشمند خودرو

 • دسته: تحقیقات مکانیکی
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 111

مقدمه

این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند، اما هنوز بازده بالایی برای تبدیل انرژی شیمیایی به توان مکانیکی ندارند. بیشترین میزان انرژی موجود در بنزین (شاید ۷۰درصد) به گرما تبدیل می شود و مهم ترین وظیفه سیستم خنک کاری خودرو، مراقبت و استفاده صحیح از گرمای ایجاد شده است. در واقع، نخستین وظیفه سیستم خنک کاری خودرو، جلوگیری از گرم شدن بیش از حد مجاز خودرو ازطریق انتقال گرما به هوای بیرون خودرو است. موتور خودرو، بهترین عملکرد را در دمای مناسب و بهینه بالای خود دارد. وقتی موتور سرد است، عملکرد اجزای آن با نقصان مواجه می شود و بازده موتور کمتر و در نتیجه آلودگی ایجاد شده بیشتر می شود. بنابراین، دیگر وظیفه مهم سیستم خنک کاری خودرو این است که به موتور اجازه دهد با سرعت ممکن به دمای بالای بهینه و مناسب برسد و گرم شود، سپس موتور را در دمایی ثابت نگه دارد.

درون موتور خودرو، سوخت به طور دائم می سوزد و عمل احتراق انجام می شود. گرمای حاصل از احتراق، به میزان زیادی از طریق اگزوز خارج می شود، اما مقداری از گرمای ایجاد شده به داخل موتور رسوخ کرده و باعث افزایش دما و در نهایت گرم شدن موتور می شود. موتور، زمانی خوب کار می کند که دمای مایع سردکننده، حدود ۹۳درجه سانتی گراد یا حدود ۲۰۰ درجه فارنهایت باشد. در این دما محفظه احتراق به اندازه کافی گرم می شود تا احتراقی بهتر و آلودگی کمترحاصل شود. لزجت روغن موتور کمتر(در اندازه استاندارد) و در نتیجه عملکرد اجزای آن روانتر و درنهایت میزان اتلاف توان موتور کمتر می شود. فرسایش قطعات و اجزای فلزی کمتر می شود. در این دما محفظه احتراق به اندازه کافی گرم می شود تا احتراقی بهتر و آلودگی کمترحاصل شود. لزجت روغن موتور کمتر(در اندازه استاندارد) و در نتیجه عملکرد اجزای آن روانتر و درنهایت میزان اتلاف توان موتور کمتر می شود. فرسایش قطعات و اجزای فلزی کمتر می شود.

خنک کاری داخل موتور به وسیله مایع خنک کاری انجام می گیرد که در بیشتر موارد ترکیبی از آب و ضدیخ است.این مایع خنک کاری به وسیله واتر پمپ در داخل موتور به حرکت در می آید.در سیستم های که امروزه در تمام دنیا رایج است واتر پمپ بوسله تسمه و دو عدد پولی که یکی به واتر پمپ و دیگری به میل لنگ وصل شده است انرژی و توان لازم برای حرکت خودرا از میل لنگ خودرو تامین می کند و به همین دلیل مقداری از توان تولید شده توسط موتور باید صرف به حرکت درآوردن واتر پمپ می شود تا این قطعه بتواند آب را به خوبی داخل محفظه موتور و رادیاتور به حرکت در بیاورد. این امر بدین معنی است که در اینجا ما مقداری اتلاف انرژی داریم که هم به دلیل وجود تسمه و پولی ها است و دیگری اتلاف توانی است که واتر پمپ از موتور خودرو می گیرد تا به حرکت در بیاید. سرعت حرکت واتر پمپ با سرعت شفت پمپ که به وسیله تسمه نیروی خود را از میل لنگ می گیرد برابر است و پس از اینکه موتور خودرو گرم شود واتر پمپ باید برای سرد کردن موتور با سرعت شفت بگردد.

کلیدواژه

 • سیستم خنک کاری
 • واتر پمپ الکتریکی
 • اتلاف توان
 • خودرو
 • مصرف سوخت

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی سیستم خنک کاری خودرو

1-1-سیستم روغن کاری… 2

1-2-جهت عکس جریان به دو دلیل مناسب نیست… 3

1-3-اثرات افزایش دمای کارکرد موتور… 3

1-4-اثرات کاهش دمای کارکرد موتور… 4

1-5-وظیفه سیستم خنک کاری… 5

1-6-انواع سیستم خنک کاری… 5

1-6-1- سیستم خنک کاری با هوا (Air-Cooled System)… 5

1-6-2- سیستم خنک کاری با مایع (Liquid-Cooled System)… 6

1-7- موتور، بلوک موتور و سرسیلندر… 7

1-8- رادیاتور… 8

1-8-1- لوله های رادیاتور… 9

1-8-1-1- لوله با پره… 9

1-8-1-2- رادیاتور لانه زنبوری… 10

1-8-2- طرز قرار گرفتن رادیاتور خودرو… 10

1-8-2-1- رادیاتور عمودی… 10

1-8-2-2- رادیاتور افقی… 10

1-8-3- ملاحظات طراحی رادیاتور… 10

1-8-4- رادیاتور و نحوه انتقال حرارت از سیال گرم به هوا… 11

1-8-5- انواع رادیاتور… 11

1-8-6- درب رادیاتور… 12

1-8-6-1- درب رادیاتورساده… 12

1-8-6-2- درب فشاری رادیاتور… 12

1-9- فن خنک کننده سیستم خنک کاری… 12

1-10- واتر پمپ… 13

1-11- سیستم لوله کشی یا مسیرها و مجراهای تعبیه شده در سیستم خنک کاری… 15

1-12- مایع خنک کننده… 15

1-12-1- طریقه امتحان ضدیخ… 15

1-13- ترموستات… 16

1-13-1 انواع ترموستات… 17

1-13-1-1 ترموستات فانوسی… 17

1-13-2 نصب و بازید ترموستات… 19

1-13-3 ساختمانترموستات… 19

1-13-4 طرز بستن ترموستات… 19

1-13-5 طریقه آزمایش ترموستات… 20

1-14 بخاری یا سیستم گرمایش خودرو… 20

1-15 منبع انبساط… 21

1-16 تسمه… 21

فصل دوم: پمپهای هیدرولیکی گریز از مرکز

ساختمان و طرز کار پمپ های هیدرولیکی… 24

پمپ ها در صنعت هیدرولیک به دو دسته کلی تقسیم می شوند… 24

پمپ های با جابجایی مثبت… 24

پمپ ها با جا به جایی غیر مثبت… 24

2-3 تاریخچه پمپ گریز از مرکز… 25

2-4 پمپ گریز از مرکز چگونه کار می کند… 25

2-5 دسته بندی پمپ های گریز از مرکز… 26

2-5-1 پمپ های جریان شعاعی… 26

2-5-2 پمپ های جریان مختلط… 26

2-5-3 پمپ های جریان محوری… 27

2-6 پروانه ها… 28

2-7 تیغه… 28

2-8 مزایا و معایب استفاده از پمپ گریز از مرکز… 29

2-9 نابالانسی در پمپ های گریز از مرکز… 29

2-10 دلایل بروز نابالانسی… 30

2-11 نحوه انتخاب پمپ در سیستم های هیدرولیکی… 31

2-12 نحوه انتخاب پمپهای هیدرولیک… 32

2-13 نتیجه گیری… 32

فصل سوم:واتر پمپ مکانیکی

3-1-ساختمان واترپمپ مکانیکی… 35

3-2-وظیفه و کار واترپمپ… 35

3-3-طراحی واتر پمپ… 36

3-4-محاسبات مربوط به واتر پمپ… 37

3-4-1-محاسبه توان مصرفی واترپمپ… 37

3-4-2-سرعت مخصوص واتر پمپ… 37

3-4-3-راندمان حجمی… 38

3-4-4-محابه راندمان هیدرولیکی واتر پمپ… 38

3-5-4-راندمان مکانیکی… 38

3-4-6-توان مصرفی واتر پمپ… 39

فصل چهارم:موتور الکتریکی

4-1- مقدمه … 41

4-2 انواع موتورهای الکتریکی… 41

4 -2-1 موتورهای DC… 41

4-2-2 موتورهای میدان سیم پیچی شده… 43

4-2-3 موتورهای یونیورسال… 43

4-2-4 موتورهای پله ای… 43

4-2-5 موتورهای خطی… 44

فصل پنجم: واتر پمپ الکتریکی

5-1- شرح ساختمان و کار کرد واتر پمپ الکتریکی… 46

5-2-نحوه کارکرد واجزای سیستم خنک کاری هوشمند… 48

5-3-ضریب اطمینان موجود در سیستم… 49

5-4-مزایای این سیستم… 51

5-5-مدارات الکتریکی و نحوه کار آن در سیستم شماتیک ساخته شده بدون واحد کنترل… 51

5-6-اجزاء تشکیل دهنده سیستم… 52

5-7-آزمایش با واتر پمپ الکتریکی در خودرو ROA (یکی از محصولات ایران خودرو)… 53

5-8-محل نصب واتر پمپ الکتریکی… 55

5-9-مقایسه پارامترهای واترپمپ… 56

فصل ششم:طراحی مدل بهینه سازی شده واتر پمپ الکتریکی برای خودرو

6-1 آنالیز پارامتر های مختلف در طراحی واتر پمپ الکتریکی… 60

6-2 پارامتر های مدل مربوط به محاسبات واتر پمپ الکتریکی… 62

6-3 هندسه اجزای موتور الکتریکی… 63

6-4 هندسه و اجزای پمپ… 64

6-5 آنالیز دمای واتر پمپ الکتریکی… 65

6-5-1مدل مقاومت گرمایی موتور الکتریکی… 65

فصل هفتم:نتیجه گیری

مراجع و مآخذ… 71

فهرست اشکال

عنوان صفحه

شکل 1-1: سیستم خنک کاری… 5

شکل 1-2: اجزای سیستم خنک کاری با مایع خنک کننده… 6

شکل 1-3: سیکل مایع در داخل موتور… 7

شکل 1-4: مسیرهای تعبیه شده در روی بلوکه سیلندر… 8

شکل 1-5: رادیاتور سیستم خنک کاری… 8

شکل 1-6: فن سیستم خنک کاری… 13

شکل 1-7: واتر پمپ… 14

شکل 1-8: پمپ گریز از مرکز… 14

شکل 1-9 تر موستات در حالت بسته… 16

شکل 1-10 ترموستات در حالت باز… 17

شکل 1-11 ساختمان ترموستات… 19

شکل 1-12 سیستم گرمایش خودرو… 21

شکل 1-13 انتقال حرکت به وسیله تسمه… 22

شکل 1-2 اجزای پمپ گریز از مرکز(سانتریفیوژ)… 25

شکل 2-2 شبیه سازی جریان سیال در پمپ… 25

شکل 3-2 پمپ با تیغه های توربینی و مارپیچی… 27

شکل 4-2 نمونه ای از پروانه مارپیچ و عملکرد آن… 29

شکل 5-2 انواع نابالانسی… 31

شکل 3- 1 شکل انفجاری واتر پمپ مکانیکی… 35

شکل 3 -2 واتر پمپ و پره های آن… 36

شکل 4-1 انواع موتور الکتریکی DC… 42

شکل 5-1 شماتیک ساخته شده واتر پمپ الکتریکی… 46

شکل 5-2 شکل واتر پمپ الکتریکی گریز از مرکز… 50

شکل 5-3 موتور الکتریکی سیستم خنک کاری هوشمند… 53

شکل 5-4مدل طراحی شده واتر پمپ الکتریکی در نرم افزار Catia… 55

شکل 6-1 آنالیز فعل و انفعالات(پارامتر های مختلف)در واتر پمپ الکتریکی… 60

شکل 6-2 شماتیک موتور الکتریکی DC… 64

شکل 6-3 شماتیک پمپ گریز از مرکز واتر پمپ… 65

شکل 6-4 مدل مقاومت گرمایی موتور الکتریکی DC… 66

فهرست جداول

جدول 1-1 مشخصات مایع خنک کننده… 15

جدول 3-1 دبی واتر پمپ مکانیکی در خودرو… 37

جدول 5-1 مشخصات موتور الکتریکی… 52

جدول 5-2 آزمایش در دمای 70 درجه سانتی گراد و دور موتور 900 دوردر دقیقه… 54

جدول 5-3 آزمایش در دمای80 درجه سانتی گراد و دور موتور 3000 دوردر دقیقه… 54

جدول 5-4 آزمایش در حالت ساسات در دمای 37 درجه سانتی گراد و دور موتور 1130دور در دقیقه… 54

جدول 5-5 دستور العمل کنترل کیفیت عملکرد واتر پمپ مکانیکی… 56

جدول5-6 مشخصات فنی واتر پمپ الکتریکی… 57

جدول 6-1 آنالیزعملکرها واتر پمپ الکتریکی… 61

جدول 6-2 طراحی متغییر های موجود در واتر پمپ الکتریکی… 61

جدول 6-3 پارامتر های مدل… 63

جدول 7-1 نتایج بهینه سازی طراحی واتر پمپ الکتریکی… 68

 • فرمت: zip
 • حجم: 3.13 مگابایت
 • شماره ثبت: 505

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • اتلاف توان
 • پروژه پایانی رشته مکانیک
 • پروژه پایانی کارشناسی ارشد مکانیک
 • پروژه ساخت سیستم خنک کاری هوشمند خودرو
 • تحقیق رشته مکانیک
 • تحقیقات مکانیکی
 • خودرو
 • دانلود پروژه پایانی رشته مکانیک
 • دانلود پروژه دانشگاهی رشته مکانیک
 • دانلود پروژه دانشگاهی رشته مهندسی مکانیک
 • سیستم خنک کاری
 • مصرف سوخت
 • مکانیک
 • مکانیکی
 • واتر پمپ الکتریکی
 • اتلاف توان
 • خودرو
 • دانلود پایان نامه
 • سیستم خنک کاری
 • مصرف سوخت
 • موتور الکتریکی Dc
 • موتور خودرو
 • واتر پمپ الکتریکی
 • واتر پمپ سیستم خنک کاری
 • وظیفه سیستم خنککاری
 • پروژه ساخت سیستم خنک کاری هوشمند خودرو
 • دانلود پروژه خنک کاری هوشمند خودرو
 • پایان نامه خنک کاری هوشمند خودرو
 • دانلود پروژه مکانیک خودرو
 • پروژه سیستم خنک کاری
 • دانلود پروژه کارشناسی مکانیک
 • واتر پمپ الکتریکی اتلاف توان خودرو مصرف سوخت
 • پروژه کاهش اتلاف توان موتور
 • دانلود پروژه مکانیک
 • دانلود پروژه آماده مکانیک
 • پروژه مکانیک
 • دانلود پایان نامه مکانیک
 • سیستم خنک کاری
 • واتر پمپ الکتریکی
 • اتلاف توان
 • خودرو
 • مصرف سوخت
 • تحقیقات مکانیکی
 • پروژه ساخت سیستم خنک کاری هوشمند خودرو

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دسته: محیط زیست – کشاورزی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 170 مقدمه مسأله آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • عنوان کامل: سئو و عوامل ارتقای رتبه سایت در موتورهای جستجو دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 44 همراه با یک فایل پاورپوینت 30 صفحه ای جهت مشاهده فهرست مطالب این تحقیق اینجا کلیک نمایید مقدمه SEO یا بهینه سازی بر پایه موتورهای جستجو…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی خودروهای گاز سوز NGV فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 72 مقدمه تاکنون مهمترین و معمول ترین سوخت جهت استفاده در سرویس های حمل و نقل، در بسیاری از کشورهای دنیا بنزین و گازوئیل بوده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل دسته: مکانیک – محیط زیست فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه:103 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه زیست موجودات زنده به ویژه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت شبکه و رمز گزاری دسته: کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 68 توجه: این پروژه بدون تصویر می باشد. مقدمه امنیت شبکه چیست؟ بیایید Alice و Bob را به عنوان دو نفری که می خواهند به…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی وظیفه روغنکاری در خودرو دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 86 مقدمه از زمانی که سازندگان خودروهای شخصی و مسافربری دارای موتور درونسوز مجبور به تولید موتورهایی کوچکتر، با کاربرد بهتر سوخت، آلایندگی کمتر و بادوام تر…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 115 فهرست مطالب مقدمه احتراق Combustion احتراق نخستین منبع کاربردی انرژی است که بشر بدان دست یافته است احتراق گذشته از دادن گرما و نور، انسان را توانا ساخت که فلزات را بکار گیرد. امروزه بیش از 95 درصد…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: ماشینکاری با جت آب (واتر جت) دسته: ساخت و تولید – مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 30 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه ماشین کاری با جت آب (water get machining – whm) از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: کنترل موتورهای القایی با اینورترها و مبدل های AC و شبیه سازیی آن با MATLAB SIMULINK دسته: مهندسی برق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 89 پیشگفتار با توجه به توسعه روزافزون کاربرد الکترونیک در بحث قدرت، در فصل اول،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی، تحقیقات سوخت، تحقیقات خودرو، تحقیقات علمی عنوان کامل: پروژه روشهای کنترل وکاهش آلودگی در موتورهای احتراق داخلی بنزینی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 168 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه آلودگی هوا…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه مدل سازی رآکتور شیمیایی با شبکه های عصبی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 130 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه در این پروژه، ورودی ها و خروجی های یک سیستم…
 • DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts تبدیل توان بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه – این مقاله یک راهبرد…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی، تحقیقات دینامیکی عنوان کامل: مطالعه و بررسی سیستم اگزوز ماشین فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 78 مقدمه صنعت خودرو از رشته صنایعی است که در ایجاد ارتباط بین شهرهای مختلف از نظر داد و ستدو تجارت و حمل…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بهینه سازی طراحی و مدلسازی مطلوب با هدف افزایش بازده موتور سنکرون آهنربای دائم خطی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 125 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید + همراه با فایل…