پایان نامه جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • دسته: مکانیک – ساخت و تولید
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 73 صفحه – پنج فصل

جوشکاری پرتو الکترونی

مقدمه

مرسوم ترین روش برای ایجاد اتصال دائم جوشکاری است. بنا به یک تعریف ساده جوشکاری اتصال دو یا چند قطعه فلزی همجنس(هم خانواده) در حالت مایع یا نیمه جامد و جامد می باشد. ماده اتصال دهنده می تواند به صورت اضافی به محل اتصال قطعات وارد شده و یا اینکه توسط مواد موجود در خود قطعات اتصال داده شده تامین گردد در جوشکاری، محل جوش از لحاظ خواص مانند دیگر بخش های قطعات جوش داده شده است.

از آنجائیکه قطعات مختلف شرایط مختلفی از قبیل جنس، شکل و ابعاد دارند روش های جوشکاری نیز متنوع می باشد تا بتواند نیازهای مختلفی را فراهم نماید. برای ایجاد اتصال جوشکاری نیاز است تا انرژی لازم به محل اتصال برسد. انرژی می تواند با تحریک ماده امکان اتصال جوش را فراهم نماید. یکی از تقسیم بندی های مرسوم روش های مختلف جوشکاری، تقسیم بندی بر اساس منبع تامین انرژی است. برای انجام عمل جوشکاری چهار منبع اصلی انرژی وجود دارد که عبارتند از [1]:

 • انرژی الکتریکی
 • انرژی شیمیایی
 • انرژی مکانیکی
 • انرژی تشعشعی

در ادامه از یک منظر دیگر کلیه فرایندهای جوشکاری را در دسته بندی های مناسب قرار خواهیم داد.

با در نظر گرفتن تولید و نحوه حرارت و نحوه محافظت محل جوش اتمسفر و سایر مواد می توان هفت گروه زیر را در فر آیند های جوشکاری مجزا نمود [1]:

1- فرآیندهای جوشکاری حالت جامد نظیر فر آیند جوشکاری اصطکاکی(Friction welding)، فرآیند جوشکاری آهنگری(forge welding)، فرآیند جوشکاری فشاری(Pressure welding)

2- فرآیند جوشکاری شیمیایی- حرارتی: نظیر فر آیند جوشکاری با شعله یا گاز(gas welding) و فر آیند جوشکاری ترمیت (Termite welding)

3- فر آیند های جوشکاری مقاومتی نظیر فر آیند جوشکاری نقطه ای(Spot Distance welding)، فرآیند جوشکاری نواری (Seam resistance) و فر آیند جوشکاری جر قه ای (flush welding)

4- فرآیند های جوشکاری قوس الکتریکی نپوشیده نظیر فر آیند جوشکاری قوس الکترود دستی (Manual metal – arc welding) و فرآیند جوشکاری الکترود مداوم (Automatic metal – arc welding)

5- فر آیند جوشکاری قوس الکتریکی پوششی زیر لایه سرباره نظیر جوشکاری زیر پودری (Submerged – arc welding)

6- فر آیند های جوشکاری قوس الکتریکی پوشیده شده با گاز نظیر فر آیند جوشکاری قوس الکترود تنگستن (Tungsten –inert gas arc welding TIG) فر آیند جوشکاری قوس الکترود فلزی محفوظ در گاز (Metal inert gas – arc welding) MIG و فر آیند جوشکاری Co2

7- فر آیند های جوشکاری با انرزی تشعشعی نظیر فر آیند جوشکاری با اشعه لیزر (Laser Beam Welding) و فر آیند جوشکاری با پرتو الکترونی (Electron Beam Welding EBW)

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه 1

1-1- مقدمه 2

1-2-روش تحقیق 4

1-3-محتوای پایان نامه 4

فصل دوم: جوشکاری به روش پرتو الکترونی 5

2-1- مقدمه 6

2-2-اجزای سیستم 8

2-2-1-تفنگ الکترونی 10

2-2-1-1-کاتد 10

2-2-1-2-آند 12

2-2-1-3-الکترود کنترلی 13

2-2-1-4-عایق سیستم ولتاژبالا و کابل ها 15

2-2-2-خلا تفنگ الکترونی 15

2-2-3-سیستم نقل و انتقال پرتو 15

2-2-3-1-کویل های متمرکزکننده 15

2-2-3-2-کویل های انحرافی 17

2-2-3-3-دریچه جداکننده 19

2-2-4-محفظه جوشکاری 19

2-3-حالت های جوشکاری 20

2-3-1-حالت هدایتی 20

2-3-2-حالت سوراخ کلیدی 21

2-4-سیم جوش 22

2-5-مزایای جوشکاری با پرتو الکترونی 22

2-6-محدودیت های جوشکاری با پرتو الکترونی 24

2-7-کاربردها 25

فصل سوم: مروری بر مطالعات انجام گرفته 26

3-1- مقدمه 27

3-2-مدلسازی و بهینه سازی فرآیند جوشکاری پرتو الکترونی با استفاده از ANOVA 27

3-3-مدلسازی المان محدود جوشکاری پرتو الکترونی یک قطعه بزرگ از جنس آلیاژ آلومینیوم 30

3-4-شبیه سازی تاثیر حرارتی جوشکاری آلیاژ منیزیم بر اساس مدلسازی سه بعدی 33

فصل چهارم: اره های نواری و دلایل جوشکاری آن 39

4-1- مقدمه 40

4-2-مزایای برشکاری با اره نواری 41

4-3-انواع تیغه های اره نواری 43

4-4-کاتالوگ برخی از ماشین های اره نواری متداول 47

4-5-جوشکاری تیغه های اره نواری 49

4-6-آماده سازی تیغه های اره نواری برای جوشکاری 52

4-7-دستگاه جوشکاری تیغه اره نواری 53

فصل پنجم:بررسی پارامترهای جوشکاری پرتو الکترونی بر روی جوشکاری اره نواری 56

5-1- مقدمه 57

5-2-روابط تئوری 57

5-3-پارامترهای جوشکاری با پرتو الکترونی 59

5-3-1-میزان خلا محفظه 60

5-3-2-حالت جوشکاری 61

5-3-3-ولتاژ شتابدهی الکترون 62

5-3-4-شدت جریان پرتو 63

5-3-5-موقعیت کانونی پرتو و فاصله آن از سطح قطعه کار 64

5-3-6-سرعت جوشکاری 65

5-3-7-انرژی یک پالس 65

5-3-8-شدت توان جوشکاری 66

5-4-جوشکاری تیغه اره به بدنه ماشین 66

5-5-نکات تکنیکی فراین جوشکاری با پرتو الکترونی 70

5-6-روش های آماده سازی در فرآیند جوشکاری با پرتو الکترونی 70

نتیجه گیری و جمع بندی 71

منابع و مراجع 74

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • Forge Welding
 • Friction Welding
 • Pressure Welding
 • پروژه جوشکاری پرتو الکترونی
 • پروژه رشته مکانیک
 • پروژه رشته مکانیک ساخت و تولید
 • فر آیند جوشکاری اصطکاکی
 • فرآیند جوشکاری آهنگری
 • فرآیند جوشکاری فشاری
 • اتصال دائم جوشکاری
 • برشکاری با اره نواری
 • تفنگ الکترونی
 • جوشکاری
 • جوشکاری پرتو الکترونی
 • دانلود پایان نامه
 • کویل های انحرافی
 • مزایای جوشکاری با پرتو الکترونی
 • پروژه جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • جوشکاری پرتو الکترونی
 • پارامترهای موثر
 • جوشکاری با انرزی تشعشعی
 • جوشکاری با اشعه لیزر
 • جوشکاری با پرتو الکترونی
 • پروژه جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • دانلود پروژه جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • دانلود پایان نامه جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • پایان نامه جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر
 • دانلود پایان نامه مکانیک
 • دانلود پروژه مکانیک
 • پروژه مکانیک
 • دانلود پروژه جوشکاری
 • دانلود پروژه ساخت و تولید
 • دانلود پایان نامه ساخت و تولید
 • پروژه و پایان نامه
 • پروژه جوشکاری به روش پرتو الکترونی
 • دانلود پایان نامه جوشکاری به روش پرتو الکترونی
 • دانلود پروژه Ebw
 • دانلود پروژه جوشکاری با Ebw پرتو الکترونی
 • پروژه انواع جوشکاری
 • جوشکاری اصطکاکی
 • فرآیند جوشکاری فشاری
 • جوشکاری قوس الکتریکی
 • جوشکاری با انرزی تشعشعی
 • دانلود پروژه فر آیند جوشکاری با پرتو الکترونی

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جوشکاری ترمیت دسته: جوشکاری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 32 تعریف جوش ترمیت (ASTM) نوعی جوش ذوبی می باشد که در آن اتصال دو فلز به همدیگر بعد از گرم شدن به وسیله فلزی با دمای بالا که واکنشی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جوشکاری لیزری در صنایع خودرو سازی دسته: مکانیک – جوشکاری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 104 مقدمه لیزر یک دسته اشعه موازی شده و پیوسته از جنس نور می باشد که تمام این اشعه دارای طول موج واحدی می…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • high Speed Beam Steering with Phased Vertical Cavity Laser Arrays هدایت پرسرعت پرتو با آرایه های لیزری حفره عمودی مرحله ای رشته: الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 11 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله همراه با فایل ترجمه شده به صورت پاورپوینت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مقایسه و بررسی اقتصادی و فنی خطوط و کابل های AC و DC دسته: مهندسی برق – قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 101 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه با توجه به رشد روز…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی دسته: جوشکاری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 74 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از 2 تا چند ماده مختلف است که این مواد…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی مبدل های حرارتی اصلی دسته: فیزیک، مکانیک و تاسیسات فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 71 مقدمه تعریف داده های ورودی و متغیرهای به کار رفته در برنامه داده هایی که فقط در روش Bell به کار…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی سیستم های نانو الکترومکانیک NEMS فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 مقدمه در اواخر 1950 فیزکدانانی به نام ریچارد فاینمن، با پیشنهاد جایزه 1000 دلاری برای اولین فردی که موفق به ساخت موتور الکتریکی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: کابلها و عیب یابی کابلها دسته: مهندسی برق – قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 117 همراه با یک فایل پاورپوینت 26 صفحه ای برای ارائه در کلاس مقدمه در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده…
 • Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels خواص مکانیکی و ریزساختار برای جوشکاری نقطه ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا. رشته: مکانیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 24 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید چکیده ترجمه ادغام فولادهای پیشرفته…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه برسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر طبقه بندی موضوعی: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 124 مقدمه هدف از روسازی راه یا فرودگاه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده کنندگان…