پایان نامه بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
 • دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 121

مقدمه

هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده های عددی است. سیستم هایCI در اصل سیستم های دینامیکی مدل آزاد (Model-free) را برای تقریب توابع و نگاشتها ارائه می کند. در کنار این ویژگی بسیار مهم باید از ویژگی مهم دیگری در ارتباط با خصوصیات محاسباتی سیستم های CI نام برد، که در آن دقت، وجه المصالحه مقاوم بودن، منعطف بودن و سهولت پیاده سازی قرار می گیرد.

Computational Intelligence

مولفه های مهم و اساسی CI، شبکه های عصبی، محاسبات نورونی، منطق فازی، محاسبات تقریبی و الگوریتم ژنتیک محاسبات ژنتیکی است، که هر یک به نوعی مغز را الگو قرار داده اند. شبکه های عصبی ارتباطات سیناپسی و ساختار نورونی، منطق فازی استنتاجات تقریبی و محاسبات ژنتیکی محاسبات موتاسیونی مغز را مدل می کنند.

هوش مصنوعی

در شبکه ارتباطی مغز انسانها سیگنالهای ارتباطی به صورت پالسهای الکتریکی هستند.جزء اصلی مغز نرون است که از یک ساختمان سلولی و مجموعه ای از شیارها و خطوط تشکیل شده و شیارها محل ورود اطلاعات به نرون هستند و خطوط محل خروج اطلاعات از نرون اند. نقطه اتصال یک نرون به نرون دیگر را سیناپس می نامند که مانند دروازه یا کلید عمل می کنند. اگر واکنشهایی که میلیونها نرون مختلف به پالسهای متفاوت نشان میدهند با یکدیگر هماهنگ باشند ممکن است پدیده های مهمی در مغز رخ دهد.

آن دسته از پژوهشگران هوش مصنوعی که رویکرد مدل مغزی را دنبال می کنند گونه ای از مدارهای الکتریکی را طراحی کرده اند که تا حدی شبکه مغز را شبیه سازی می کند در این روش هر گره (نرون)به تنهایی یک پردازنده است ولی رایانه های معمولی حداکثر چند CPU دارند هدف عمده کامپیوتر شبکه عصبی این است که مکانیسمی طراحی کند که همانند مغز انسان بازخورد مثبت یاد بگیرد پاسخهای درست و نادرست کدامند.

سیستم شبکه عصبی این کار را از طریق ارزشگذاری کمی برای ارتباطات سیگنالها بین نرونها انجام میدهد مکانیسم ارزشگذاری توسط مقاومتها با تقویت یا تضعیف پالسها انجام می شود.چون شبکه های عصبی میلیونها نرون دارند خرابی تعدادی از آنها تاثیر چندانی برعملکرد سیستم نمی گذارد تا کنون چند سیستم آزمایشی با استفاده از این اصول طراحی و ساخته شده اند مثلاًدر بررسی های زیست محیطی، شبکه های عصبی برای جمع آوری و تحلیل اطلاعاتی که از راه دور حس شده اند مورد استفاده قرار می گیرند اطلاعاتی که اغلب سفینه ها مخابره می کنند بسیار حجیم است.شبکه های عصبی این اطلاعات را به راحتی دسته بندی کرده وپس از جمع آوری اطلاعات ذهنی و تجسمی نتایج جالبی به دست می آورند (مثلاًتشخیص انواع خاصی از ابرها) البته این فرایند با آنچه سیستم های خبره انجام می دهند متفاوت است زیرا این سیستم ها ابزارهای تصمیم سازی هستند و می توانند حجم زیادی از اطلاعات را به سرعت تحلیل کنند شبکه های عصبی برای مدل سازی فرایندهای فکری مغزی که زمینه دیگری برای مطالعات حساس به اطلاعات و پیچیدگی است مورد استفاده قرار گرفته است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه…7

هوش مصنوعی…7

به سوی آینده…8

تاریخچه…9

تعریف…9

تاریخچه و تعاریف سیستم های خبره…13

بعضی از تعاریف سیستم های خبره…14

تاریخچه سیستم های خبره…14

الگوریتم ژنتیک…16

تابع سازگاری (FitnessFunction)…20

Mutation (جهش ژنتیکی)…21

مقدمه ای بر سیستم های فازی وکنترل فازی…25

سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟…26

سیستم های فازی کجا و چگونه استفاده می شوند؟…27

زمینه های تحقیق عمده در تئوری فازی…27

تاریخچه مختصری از تئوری و کاربردهای فازی…28

فصل دوم

شبکه های عصبی…32

مقدمه … 32

ساختار مغز…33

ساختار نرون…34

چگونه مغز انسان می آموزد ؟…37

معنای شبکه های عصبی…38

قوانین هب…40

از سلول های عصبی انسانی تا سلول های عصبی مصنوعی…41

رویای جایگزینی ویژگی های مغز در یک سیستم مصنوعی چقدر ممکن گردیده؟…41

تاریخچه شبکه های عصبی…42

چرا از شبکه های عصبی استفاده می کنیم؟…44

شبکه های عصبی در مقابل کامپیوتر های معمولی…46

مزایا و محدودیت های شبکه عصبی…45

چه کسانی به شبکه عصبی علاقه مند هستند؟…45

نرم‏افزارها و سخت افزارهای شبکه‏های عصبی…47

کاربرد شبکه های عصبی…49

یکپارچگی منطق فازی و شبکه های عصبی…52

مدل ریاضی یک نرون… 55

یک نرون ساده…56

قوانین برانگیختگی…57

یک نرون پیچیده تر…59

ساختار شبکه های عصبی…60

مراحل طراحی شبکه…61

اهداف شبکه های عصبی…62

تقسیم بندی شبکه های عصبی…63

انواع یادگیری برای شبکه های عصبی…65

توپولوژی شبکه های عصبی…67

شبکه‏های پیش‏خور (Feed Forward)…67

شبکه‏های برگشتی(Recurrent)…67

پرسپترون چند لایه…68

Perceptronهای ساده…69

قدرت Perceptron…69

دنباله های Perceptron…70

آموزش پر سپترون…72

الگوریتم یادگیری پرسپترون…72

قانون پرسپترون…72

قانون دلتا…73

روشهای دیگر…73

شبکه های هاپفید…74

شبکه های دارای پس خور…76

شبکه عصبی ترکیبی المن- جردن…81

پس انتشار خطا…85

چند بررسی از کاربرد های شبکه های عصبی…87

فصل سوم

نتیجه گیری…110

منابع ومأخذ…112

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • الگوریتم ژنتیک
 • پروژه بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
 • پروژه فناوری اطلاعات
 • پروژه کامپیوتر نرم افزار
 • دانلود پایان نامه رشته کامپیوتر
 • دانلود پایان نامه کامپیوتر
 • دانلود پایان نامه لیسانس کامپیوتر
 • دانلود پروژه پایانی
 • دانلود پروژه پایانی رشته کامپیوتر
 • سیستم هایci
 • سیگنالها
 • شبکه های عصبی
 • فناوری اطلاعات و کامپیوتر
 • محاسبات تقریبی
 • هوش مصنوعی
 • الگوریتم یادگیری پرسپترون
 • سخت افزار شبکه عصبی
 • سلول عصبی مصنوعی
 • شبکه عصبی
 • شبکه عصبی مصنوعی
 • شبکه های هاپفید
 • مدل ریاضی نرون
 • هوش مصنوعی
 • دانلود پایان نامه بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
 • دانلود پروژه بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
 • پایان نامه بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
 • پروژه بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
 • دانلود پایان نامه هوش محاسباتی
 • دانلود پروژه هوش محاسباتی
 • دانلود پایان نامه Ci شبکه های عصبی
 • دانلود پروژه Ci شبکه های عصبی
 • دانلود پروژه هوش مصنوعی
 • دانلود پایان نامه هوش مصنوعی
 • دانلود پروژه فناوری اطلاعات
 • دانلود پایان نامه فناوری اطلاعات
 • دانلود پروژه کامپیوتر
 • دانلود پایان نامه کامپیوتر
 • دانلود پروژه کامپیوتر هوش مصنوعی
 • فناوری اطلاعات و کامپیوتر
 • فناوری اطلاعات
 • کامپیوتر
 • شبکه ارتباطی مغز انسانها
 • پروژه بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی
 • شبکه های عصبی مصنوعی
 • شبکه های عصبی

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Expert system methodologies and applications-a decade review from 1995 to 2004 عنوان فارسی مقاله: متدلوژی ها و اپلیکیشن (کاربرد) های سیستم خبره: یک بازبینی پژوهشی بین سال های 1995 تا 2004 میلادی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: آنتن و شبکه های بیسیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 97 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از سال 1877م که نخستین آنتن ساده توسط هرتز ساخته شد. نظریه طراحی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسیو اتصال شبکه های VLAN دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 151 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه مقاله حاضر برای شرح مسئله و مستند سازی پروژه دانشجویی…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی فناوری اطلاعات در برنامه های آموزشی و بررسی روش های مؤثر کاربرد رایانه درایجاد و رشد خلاقیت دسته:فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 101 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک…
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کاردانی عنوان کامل: شبکه های توزیع دسته: الکتروتکنیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 45 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه انواع شبکه ها شبکه شعاعی یا باز، شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی، شبکه مرکب یا تار…
 • Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making به سوی موفقیت در سیستم های هوشمند کسب و کار اثرات بلوغ و فرهنگ در تصمیم گیری تحلیلی رشته: اقتصاد – مدیریت – هوش تجاری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 28 دانلود رایگان نسخه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • Maintaining Path Stability with Node Failure in Mobile Ad Hoc Networks حفظ پایداری مسیر در صورت بروز خطا در گره، در شبکه های موردی (MANET) رشته: فناوری اطلاعات – کامپیوتر فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 11 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه با توجه به رشد روزافزون…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی سیستم های نانو الکترومکانیک NEMS فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 مقدمه در اواخر 1950 فیزکدانانی به نام ریچارد فاینمن، با پیشنهاد جایزه 1000 دلاری برای اولین فردی که موفق به ساخت موتور الکتریکی…
 • Power Efficient Processor Architecture and The Cell Processor معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی. رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 9 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه معماری پردازنده قدرت کارآمد و پردازنده سلولی این مقاله پیش زمینه و استدلالی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…
 • A link-state QoS routing protocol based on link stability for Mobile Ad hoc Networks یک پروتکل مسیریابی کیفیت سرویس، مبتنی بر پایداری لینک در شبکه های موردی رشته: کامپیوتر – شبکه – اپلیکیش های کامپیوتری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 26 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه…
 • An effective parallel approach for genetic-fuzzy data mining روش موازی اثربخش برای داده کاوی ژنتیکی – فازی رشته: فناوری اطلاعات IT – داده کاوی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 23 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه مهم ترین کاربرد داده کاوی در تلاش هایی است که برای…