پایان نامه اندازه گیری و کنترل کیفیت

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: اندازه گیری و کنترل کیفیت
 • دسته: مکانیک
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 114

مقدمه

سابقه اندازه گیری به عهد باستان باز می گردد و می توان آن را به عنوان یکی از قدیمی ترین علوم به حساب آورد. در اوایل قرن 18 جیمز وات (JAMES WATT) مخترع اسکاتلندی پیشنهاد نمود تا دانشمندان جهان دور هم جمع شده یک سیستم جهانی واحد برای اندازه گیریها به وجود آورند. به دنبال این پیشنهاد گروهی از دانشمندان فرانسوی برای به وجود آوردن سیستم متریک (METRIC SYS) وارد عمل شدند. سیستم پایه ای را که دارای دو استاندارد یکی «متر» برای واحد طول و دیگری «کیلوگرم» برای وزن بوده، به وجود آوردند. در این زمان ثانیه (SECOND) را به عنوان استاندارد زمان (TIME) و ترموسانتیگراد را به عنوان استاندارد درجه حرارت مورد استفاده قرار می دادند.

در سال 1875 میلادی دانشمندان و متخصصات جهان در پاریس برای امضاء قراردادی به نام پیمان جهانی متریک (INTERNATIONAL METRIC COMVENTION) دور هم گرد آمدند. این قرارداد زمینه را برای ایجاد یک دفتر بین المللی اوزان و مقیاسها در سورز (SEVRES) فرانسه آماده کرد. این مؤسسه هنوز به عنوان یک منبع و مرجع جهانی استاندارد پابرجاست. امروزه سازندگان دستگاههای مدرن آمریکایی، دقت عمل استانداردهای اصلی خود را که برای کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری خود به کار می برند، به استناد دفتر استانداردهای ملی (N.B.S)تعیین می نمایند. لازم به یادآوری است دستگاه های اندازه گیری و آزمون به دلایل گوناگون از جمله فرسایش، لقی و میزان استفاده، انحرافاتی را نسبت به وضعیت تنظیم شده قبلی نشان می دهند. هدف کالیبراسیون اندازه گیری مقدار انحراف مذکور در مقایسه با استانداردهای سطوح بالاتر و همچنین دستگاه در محدوده «تلرانس» اصلی خود می باشد.

 • تعریف اندازه گیری: اندازه گیری یعنی تعیین یک کمیت مجهول با استفاده از یک کمیت معلوم و یا مجموعه ای از عملیات، با هدف تعیین نمودن تعداد یک کمیت.
 • تعریف صحت: نزدیکی نتیجه انداره گیری یک کمیت را با میزان واقعی آن کمیت گویند، این مقدار به صورت درصدی از ظرفیت کلی دستگاه می باشد.
 • تعریف رواداری: حداکثر انحراف یک قطعه ساخته شده از اندازه خاص خودش را گویند.

فهرست مطالب

فصل اول: اندازه گیری

1-تاریخچه اندازه گیری در جهان

تعریف اندازه گیری

صحت

رواداری

دقت

تکرارپذیری

دامنه و میزان تغییرات

خطای ثابت

خطای مطلق

تصحیح

منابع خطای اندازه گیری

خطاهای ناشی از دستگاه اندازه گیری

خطاهای ناشی از مشاهده در اندازه گیری

وسایل اندازه گیری

کاربرد برچسبهای کالیبراسیون

نیازمندیهای آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری دقیق

روشنایی

دما

فشار

گرد و غبار

رطوبت

لرزش

صدا

کنترل امواج مغناطیسی

سایر امکانات

فصل دوم

آزمایش سیستمهای اندازه گیری

مباحث فصل /1

کالیبراسیونCalibration

فصل 2

اندازه گیری برای فرآیند مهندسی معکوس یا اندازه گیری و ایجاد Control goge

هدف

روش انجام کار Mettodology

فصل 3 بدست آوردن لقی Bearing

1لقی محوری

2لقی شعاعی

مشکلات

فصل 4

کنترل Roundnessگردی

Straight ness مستقیمی

شفتShaft

1کنترل Straightness مستقیمی

2 اندازه گیری Roundness گردی

فصل 5

اندازه گیری زوایای یک چرخنده مخروطی

فصل سوم

هفت ابزار کنترل کیفیت

استفاده از هفت ابزار کنترل کیفیت در طرح ریزی کنترل فرآیند

گامهای سیستماتیک جهت طرحریزی کنترل فرآیند

2-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای محصول (ادامه)

3-سطح تعیین کیفیت قابل قبول برای عملیات های تولیدی

4-تعیین سطح کیفیت قابل قبول برای مواد و قطعات ورودی

5-رم نمودار علت و معلول

6-تهیه برگهای کنترل

7-تکمیل برگه های کنترل برای یک دوره خاص

10-تعیین مشخصات کنترلی در ایستگاه

11-تعیین ایستگاههای کنترل

11-تعیین ایستگاههای کنترل (ادامه)

12-تعیین نوع ابزار کنترل برای کنترل مشخصه های هر ایستگاه

13-طراحی نمودارهای کنترل و طرحهای نمونه گیری

14-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول

14-تهیه طرح کنترل (کیفیت) محصول (ادامه)

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

تکنولوژی – Technology

ابعاد تکنولوژی

تکنولوژی کنترل کیفیت

لایه بندی و تقسیم بندی فعالیتهای طرح ریزی واحد کنتل کیفیت

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز اول – شناخت وضع موجود

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز اول – شناخت وضع موجود

1-1 شناخت از دیدگاه محصولی

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز اول -شناخت وضع موجود

2-1-شناخت از دیدگاه سیستمی

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز اول – شناخت وضع موجود

3-1-شناخت از دیدگاه عملیاتی

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز دوم – فاز طراحی

نکاتی چند در رابطه با طراحی

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز دوم – فاز طراحی

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز دوم – فاز طراحی

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز دوم – فاز طراحی

3-2-طراحی از دیدگاه عملیاتی

1-3-2-تعیین فضایهای مورد نیاز برای انبار و طراحی چیدمان انبارهای کنترل کیفیت

2-3-2-تعیین امکانات، تجهیزات و ابزارآلات لازم برای بازرسی و آزمون

3-3-2-تعیین فضاهای مورد نیاز برای آزمایشگاه و طراحی چیدمان آزمایشگاههای کنترل کیفیت

4-3-2-تعیین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز

طرحریزی واحد کنترل کیفیت

فاز سوم – فاز اجراء

فصل چهارم

آزمایشگاه خواص مکانیکی – تست استحکام کششی

هدف از انجام آزمایش

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

مراحل انجام آزمایش

1- نمونه فولادی

2- نمونه آلومینیمی

بررسی نتایج

فصل پنجم

ماشینهای اندازه گیری CMM

دستگاه اندازه گیری سه بعدی

دستگاههای اندازه گیری مختصاتی

علل استفاده از دستگاه CMM

2- قوای محرکه (موتور الکتریکی)

3- روکش بالشتکها

4- خط کشها

5 و6- ستون محور Y دستگاه

7- محور Z دستگاه

8- تجهیزات تعادل محور Z

9- کابین برق

10- کامپیوتر

11- سیستم حساس (پراپ) Probe system

ب- حساسه لیزری

12- سنسورهای توقف اضطراری

13- کره مبنا

14- سنگ گرانیتی

مجموعه ریدرمک digtalreidrout

معرفی یک نرم افزار CMM

1- اکسل AXEL

یک ویژگی مهم

اندازه گیری تلرانسهای فرم و وضعیت

انواع CMM

تنظیم

محورها

نظافت

فندانسیون

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • آزمایشگاه دستگاه های اندازه گیری
 • ابزار کنترل کیفیت
 • اندازه گیری
 • تعیین سطح کیفیت
 • خطای اندازه گیری
 • سیستمهای اندازه گیری
 • کالیبراسیون
 • کنترل کیفیت
 • پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت
 • اندازه گیری و کنترل کیفیت
 • کنترل کیفیت
 • مکانیک
 • کالیبراسیون دستگاه های اندازه گیری
 • پروژه اندازه گیری و کنترل کیفیت
 • دانلود پروژه کنترل کیفیت
 • دانلود پایان نامه اندازه گیری و کنترل کیفیت
 • پروژه International Metric Comvention
 • دانلود پروژه مکانیک
 • دانلود پروژه آماده مکانیک
 • پروژه مکانیک
 • دانلود پایان نامه مکانیک
 • پروژه استانداردهای ملی N B S

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دسته: حقوق بین الملل فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 215 بخشی از پایان نامه هدف پژوهش: بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد…
 • Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism بررسی ائتلاف های برند بین المللی؛ ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده رشته: اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 28 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این تحقیق به بررسی این مساله می پردازد که مصرف…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: استاندارد طراحی روشنایی معابر دسته: برق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 36 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید همراه با یک فایل پاورپوینت 28 صفحه ای مقدمه در این فصل از گزارش، طبقه بندی راههای شهری…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Effects of brand love, personality and image on word of mouth عنوان فارسی مقاله: تاثیرات، هویت و تصویر محبوبیت برند، در اذهان عمومی: برند های مد در میان مصرف کنندگان جوان طبقه بندی موضوعی: اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده:…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی تعمیر و نگهداری راه های آسفالته دسته: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 114 انواع ترکهای راههای آسفالته در سطوح آسفالته به صور مختلف ترک عارض می شود. پیدایش این ترکها در واقع علل و ریشه های…
 • COMMON FIXED POINT THEOREMS FOR TWO MAPPINGS IN M-FUZZY METRIC SPACES قضایای نقاط ثابت مشترک برای دو نگاشت در فضاهای متریک M فازی. رشته: ریاضی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 21 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه در این مقاله، ما به اثبات بعضی از قضیه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: دستگاه های سوخت گیری CNG خانگی برای خودروها فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 65 مقدمه همانطور که می دانید جایگاههای سوخت گیری CNG به دو دسته کلی، جایگاههای سوخت گیری سریع و جایگاههای سوخت گیری آرام…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • A backward sweep method for power flow solution in distribution networks روش جاروب رو به عقب، برای حل پخش بار در شبکه های توزیع. رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 27 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه در اینجا، یک روش برای تجزیه و…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی امواج الکترومغناطیسی در اطراف سیمهای برق فشار قوی و تأثیرات آن دسته: برق – الکترونیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 100 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه مقاله گردآوری شده در مورد بررسی امواج…
 • Development of a FPGA Based Real-Time Power Analysis and Control for Distributed Generation Interface توسعه یک آنالیز و کنترل زمان- واقعی مبنی بر آرایه کیت قابل برنامه ریزی میدان برای واسط های تولید توزیع شده رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 41 دانلود رایگان نسخه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…