شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه به همراه تحلیل و مدل سازی
 • دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات: 100
 • همراه با فایل های برنامه MATLAB و سیمولینک

مقدمه

ترانسفورماتورها براساس ساختمان و نوع عملکرد، انواع متفاوت زیر را دارند:

 • ترانسفورماتورهای قدرت
 • ترانسفورماتورهای توزیع
 • ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
 • ترانسفورماتورهای یکسو کننده
 • ترانسفورماتورهای خشک
 • ترانسفورماتورهای روغنی
 • ترانسفورماتورهای اندازه گیری
 • تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
 • ترانسفورماتورهای ولتاژ ثابت

ترانسفورماتورهای قدرت بین ژنراتور و سیستم های انتقال مورد استفاده قرار می گیرند و معمولا با توان 500 kVA و بیشتر درجه بندی می شوند. سیستم های قدرت شامل نیروگاه های تولید و توزیع انرژی، و اتصالات درون سیستم یا اتصالاتی با سیستم های مجاورهستند. پیچیدگی این سیستم منجر به گستردگی تنوع ولتاژهای توزیع و انتقال می شود. هر ترانسفورماتوری که ولتاژ اولیه را کاهش داده و آنرا به ولتاژ توزیع یا ولتاژ مورد استفاده مصرف کننده تبدیل کند، ترانسفورماتور توزیع نامیده می شود. اگرچه بسیاری از استانداردهای صنعتی اصطلاح ترانسفورماتور توزیع را به ترانسفورماتورهایی با درجه بندی 5-500 kVA نسبت می دهند، ولی ترانسفورماتورهای توزیع می توانند درجه بندی های کم تر و بیشتر(5000 kVA و بیشتر) نیز داشته باشند. بنابراین استفاده از درجه بندی به عنوان مقیاسی جهت تعیین نوع ترانسفورماتور چندان قابل قبول نیست.

مطالعه یک سیستم جدید به منظور انتخاب ترانسفورماتور با ظرفیت مناسب که هنوز مورد بهره برداری قرار نگرفته است، کار بسیار پیچیده تری است. دلیل این امر مشخص نبودن نوع مصرف از قبیل تجاری، خانگی، صنعتی یا اداری و نوع تجهیزات مرتبط با آن است. پس از مشخص شدن نوع تجهیزات، قدم بعدی دستیابی به مشخصه هارمونیکی آنهاست که لازمه محاسبه ضریب می باشد. از آنجا که ترانسفورماتورهای توزیع معمولا انواع مختلف بار را تغذیه می کنند، و شکل موج جریان به علت وجود بارهای خطی و غیر خطی مختلف، مشخصه هارمونیکی متفاوتی از مشخصه هارمونیکی هر کدام از بارها دارد.

روش ضریب ساده منجر به حصول نتایج چندان دقیقی نخواهد شد. لذا برای طراحی سیستم هایی با انواع مختلف تجهیزات که بار غیرسینوسی متفاوت از هم دارند، روش های خاصی مورد نیاز است.برای انتخاب ترانسفورماتور در چنین سیستم هایی روشی به نام روش جریان هارمونیک معادل پیشنهاد شده است. در این روش برای هر بار غیر خطی با ضریب معین، یک جریان هارمونیکی معادل نسبت داده می شود. سپس مقادیر به دست آمده برای هر بار غیر خطی با در نظر گرفتن توان الکتریکی آن به صورت وزن دار با هم جمع شده و جریان هارمونیکی معادل کل برای چند بار غیر خطی به دست می آید که با استفاده از آن می توان ضریب نامی برای ترانسفورماتور انتخابی را تخمین زد. در این پروژه، می خواهیم شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور را شرح داده و به صورت تحلیلی مورد بررسی قرار دهیم.. نحوه مدل سازی جامع ترانسفورماتور به وسیله نرم افزار اجزاء محدود Opera-2D به تفضیل معرفی و چگونگی مدل سازی شرایط بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه با توجه به دیاگرام تک خطی ترانسفورماتور و امکانات موجود در این نرم افزار شرح داده خواهد شد.

بررسی عملکرد ترانسفورماتور توزیع در شرایط بار غیرسینوسی منجر به ارائه روشی جهت اصلاح مقادیر نامی ترانسفورماتورهای تغذیه کننده بارهای غیرخطی می شود. این روش بر اساس محاسبه تلفات فوکوی سیم پیچ به وسیله تحلیل گر Opera-2d/TR صورت خواهد گرفت. مقایسه نتایج به دست آمده از روش FEM با روش بیان شده در استاندارد IEEE C57-110 تاییدی بر دقت بالای محاسبات انجام شده خواهد بود. تحلیل فرکانسی سیگنال های ولتاژ و جریان ترانسفورماتور با استفاده از تبدیل فوریه(FFT) به درک هرچه بهتر عملکرد ترانسفورماتور در شرایط مورد مطالعه خواهد انجامید و تبیین کننده چگونگی تاثیر این شرایط بر اصلاح مقادیر نامی تجدید شده ترانسفورماتور می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول

1-1 مقدمه 1

1-2 ترانسفورماتور و انواع آن 2

1-3 هارمونیک های سیستم قدرت 3

1-4 مهم ترین منابع هارمونیکی 3

1-5 هارمونیک ها و اثرات آنها بر ترانسفورماتورها 4

1-6 مروری بر مقالات منتشرشده 6

فصل دوم: شرایط کاری ترانسفورماتور 11

2-1مقدمه 1

2-2 شرایط غیر عادی برای کارکرد ترانسفورماتور 11

2-3 عملکرد ترانسفورماتور در توان هایی غیر از توان نامی و دمای محیط متفاوت با IEC 76: 12

2-4 عملکرد ترانسفورماتور در ولتاژها و فرکانس های غیر نامی 12

2-5 عملکرد ترانسفورماتور برای بارهای نامتعادل 14

2-6 عملکرد ترانسفورماتور تحت ولتاژ های نامتعادل 21

فصل سوم: حل مسئله و تحلیل مدلها 25

3-1 مقدمه 25

3-2 نرم افزار مورد استفاده 26

3-3 تحلیلگر دو بعدی (Opera 2D) 27

3-3-1 تحلیلگر گذرای دو بعدی(Opera-2d/TR)28

3-3-2 شرایط مرزی30

3-4 تحلیل ترانسفورماتور با استفاده از Opera-2d/TR 32

3-4-1 مدل سازی ترانسفورماتور با توجه به هندسه آن35

3-4-2 خصوصیات فیزیکی اجزای سازنده ترانسفورماتور39

3-4-3 اعمال مدار خارجی به مدل 41

فصل چهارم

4-1 مقدمه46

4-2 نحوه مدل سازی تحت شرایط عملکرد غیر عادی ترانسفورماتور46

4-2-1 بار غیر سینوسی 46

4-2-2 بار نامتعادل52

4-2-3 شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل54

4-2-4 بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل 58

فصل پنجم

5-1 مقدمه 61

5-2 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی 61

5-3 تحلیل فرکانسی ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل 69

فصل ششم

6-1 مقدمه 73

6-2 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط بار غیرسینوسی 73

6-2-1 روش های تخمین محتوای هارمونیکی بار 73

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بی باری ترانسفورماتور 76

6-2-2 اثر بارهای غیر خطی بر تلفات بارداری ترانسفورماتور 77

6-2-3 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی 81

6-2-4 اثر افزایش مرتبه های هارمونیکی جریان بار بر عملکرد ترانسفورماتور 86

6-3 عملکرد ترانسفورماتور در شرایط ولتاژ تغذیه نامتعادل 88

6-3-1 اثر ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور 88

6-4 عملکرد ترانسفورماتور تحت بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل 90

6-4-1 اثر بار غیرسینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل بر تلفات ترانسفورماتور 90

6-4-1-1 اثر افزایش نامتعادلی ولتاژ تغذیه بر عملکرد ترانسفورماتور با بار غیرسینوسی 91

6-4-1-2 اثر افزایش اعوجاج جریان بار غیرسینوسی بر عملکرد ترانسفورماتور با ولتاژ تغذیه نامتعادل 92

6-4-2 اصلاح ظرفیت نامی ترانسفورماتور تحت بار غیر سینوسی و ولتاژ تغذیه نامتعادل94

نتیجه گیری و پیشنهادات 99

منایع و مراجع

خلاصه و نتیجه گیری 86

منابع و مرجع 87

پیوست88

پیوست الف88

پیوست ب93

پیوست99

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • بار غیر خطی
 • بار غیر سینوسی
 • بار نامتعادل
 • تحلیل فرکانسی
 • ترانسفورماتور
 • ترانسفورماتور قدرت
 • تغذیه نامتعادل
 • توزیع
 • هارمونیک
 • برق قدرت
 • پایان نامه کارشناسی رشته مهندسی برق الکتروتکنیک
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • ترانسفورماتورهای توزیع
 • ترانسفورماتورهای شیفت دهنده فاز
 • ترانسفورماتورهای قدرت
 • ترانسفورماتورهای یکسو کننده
 • تنظیم کننده های ولتاژ پله ای
 • دانلود پایان نامه برق
 • دانلود پروژه پایانی رشته برق
 • پایان نامه شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه
 • دانلود پایان نامه شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی
 • پایان نامه شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی
 • دانلود پروژه شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی
 • ترانسفورماتورهای قدرت
 • ترانسفورماتورهای توزیع
 • مهندسی تکنولوژی برق قدرت
 • پروژه برنامه Matlab و سیمولینک مهندسی برق
 • دانلود پایان نامه مهندسی تکنولوژی برق قدرت
 • دانلود پروژه مهندسی تکنولوژی برق قدرت
 • دانلود پایان نامه برق قدرت
 • دانلود پروژه برق قدرت
 • شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی
 • عملکرد ترانسفورماتور
 • بار غیرسینوسی
 • نامتعادلی بار
 • نامتعادلی ولتاژ
 • تغذیه بهمراه تحلیل و مدل سازی
 • مهندسی تکنولوژی برق قدرت

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پروژه جهت دریافت مدرک کارشناسی عنوان کامل: موتورهای پله ای stepper Motor دسته: مهندسی برق فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 46 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه با پیشرفت روز افزون علم و فناوری و با درک میدان های مغناطیسی و کشف آنکه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه طراحی زیر دریایی وبدنه ایر شیب ها طبقه بندی موضوعی: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه در طراحی بدنه ایرشیپ ها و زیر دریائی ها نکات زیادی مورد توجه قرار می گیرد که مهمترین آنها قدرت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: Power former جدیدترین ژنراتور سنکرون و شبیه سازی جریان های فالت دسته: مهندسی برق- شبکه های انتقال و توزیع فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 100 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه Pf جدید ترین ماشین…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts تبدیل توان بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه – این مقاله یک راهبرد…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Selective Harmonic Mitigation Technique for High-Power Converters عنوان فارسی مقاله: روش کاهش هارمونیک انتخابی برای مبدل های توان بالا. دسته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 19 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه در کاربردهای توان-بالا، بیشینه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات علمی عنوان کامل: پروژه بررسی نیروگاه های خورشیدی در ایران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژی های دیگر است. طبق برآوردهای علمی در…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • Exploiting Home Automation Protocols for Load Monitoring in Smart Buildings بکارگیری پروتکل های اتوماسیون خانگی برای نظارت بر ظرفیت ساختمان های هوشمند رشته: عمران فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 18 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه بازبینی و کنترل ظرفیت های الکتریکی برای مدیریت انرژی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • Optimal Capacitor Placement and Sizing in Unbalanced Distribution Systems With Harmonics Consideration Using Particle Swarm Optimization قرار دادن خازن بهینه و اندازه در سیستم های توزیع نامتعادل با بررسی هارمونیک با استفاده از بهینه سازی ازدحام ذرات. رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 23 دانلود رایگان نسخه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…