ترجمه مقاله کنترل کننده پیشگویانه عصبی از یک کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای برای سیستم قدرت به هم پیوسته

Neural predictive controller of a two-area load frequency control for interconnected power system

کنترل کننده پیشگویانه عصبی از یک کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای برای سیستم قدرت به هم پیوسته.

رشته: برق و الکترونیک

فرمت فایل ترجمه شده: Word

شمار صفحه: 22

دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله

چکیده ترجمه

مقاله حاضر کنترل بار فرکانس (LFC) را براى بهبود عملکرد دینامیک سیستم قدرت در محدوده وسیعى از شرایط اجرایى بررسى می کند.این مطالعه طراحى و کاربرد کنترل کننده پیش بینی شبکه عصبى (NN-MPC) را در سیستم هاى قدرت بار فرکانس دو ناحیه ای مطرح کرده است. کنترل کننده پیشگویانه مدل شبکه عصبى (NN-MPC) پیش بینى مطمئن شبکه عصبى را با عملکرد خوب کنترل پیشگویانه مدل با استفاده از levenberg غیرخطى-بهینه سازى marquardt ترکیب می کند. کنترل کننده از انحراف خطاى ناحیه توان محلى به عنوان سیگنال فیدبک استفاده کرده است. براى اثبات اثر کنترل کننده مطرح شده، سیستم قدرت دو ناحیه ای در محدوده وسیعى از شرایط اجرایى و تغییر پارامترهاى سیستم شبیه سازى شده است. علاوه بر این، عملکرد کنترل کننده مطرح شده با کنترل کننده منطقى فازى (LFC) از طریق مطالعات شبیه سازى مقایسه شده است. نتایج به دست آمده اثر و برترى روش مطرح شده را توضیح می دهند.

کلید واژه

کنترل کننده پیشگویانه عصبی، کنترل پیشگویانه مدل، کنترل منطقى فازى، کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای

مقدمه

سیستم هاى قدرت بزرگ معمولا از زیر سیستم های بهم پیوسته تشکیل شده اند.. ارتباط بین ناحیه های کنترل با استفاده از خطوط ارتباطی انجام شده است. هر بخش ژنراتور یا مولتى ژنراتور خود را داردو مسئول بار خود و تعاملات برنامه ریزى شده با بخش¬های مجاور است. زیرا سیستم قدرت معین بارگذاری هرگز ثابت نیست و براى اطمینان از کیفیت تأمین انرژى، کترل کننده فرکانس بار براى حفظ فرکانس سیستم در مقدار عددى مطلوب مورد نیاز است. دریافت شده است که تغییرات در انرژى واقعى عمدتا بر فرکانس سیستم اثر مى گذارند و انرژى مکانیکى ورودى به ژنراتورها براى کنترل فرکانس انرژى الکتریکى ورودى استفاده شده است. در سیستم قدرت آزاد شده، هر ناحیه کنترل شامل انواع مختلف ناپایدارى ها و اختلالات مختلف در نتیجه افزایش پیچیدگى، مدل سازى سیستم، خطاها و تغییر ساختار سیستم قدرت است. سیستم قدرت خوب طراحى شده و اجرا شده باید از عهده ى تغییرات در بار و اختلالات سیستم بر آید و سطح بالا و قابل قبول کیفیت انرژى را در زمان حفظ ولتاژ و فرکانس در محدوده هاى قابل تحمل فراهم آورد[1-3]

در طول دهه هاى اخیر، استراتژى هاى مختلف کنترل براى LFC مطرح شده اند[10-1] این تحقیق در نتیجه ى این واقعیت است که LFC تابع مهم را در فعالیت سیستم قدرت مى سازد که هدف اصلى تنظیم انرژى خروجى هر ژنراتور در سطوح مطرح شده در زمان حفظ نوسانات فرکانس در محدوده هاى پیش تعریف شده است. طرح هاى انطباقى و محکم براى برقرارى ارتباط با تغییرات در سیستم تحت استراتژى هاى LFC توسعه یافته اند [4-7]. الگوریتم متفاوت در[8] براى بهبود عملکرد سیستم هاى قدرت چند ناحیه ای مطرح شده است. با در نظر گرفتن سیستم قدرت چند ناحیه ای بر اساس LFC به عنوان طرح کنترل نامتمرکز براى سیستم چند خروجى، چند ورودى، در [9] نشان داده شده است که گروهى از کنترل کننده هاى محلى با پارامترهاى نتظیم شده می توانند ثبات و عملکرد کلى سیستم را تظمین کنند.

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • برق و الکترونیک
 • برق
 • الکترونیک
 • کنترل کننده پیشگویانه عصبی
 • کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای
 • برق و الکترونیک
 • ترجمه مقالات لاتین
 • Marquardt
 • پیشگویانه عصبی
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • ترجمه مقاله کنترل کننده پیشگویانه عصبی از یک کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای برای سیستم قدرت به هم پیوسته
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی برق
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • دانلود مقالات لاتین برق
 • دانلود مقاله مهندسی برق و الکترونیک
 • سیستم چند خروجى
 • کنترل پیشگویانه مدل
 • کنترل کننده
 • کنترل منطقى فازى کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای
 • مقالات برق و قدرت
 • مقاله لاتین برق
 • پیشگویانه عصبی
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • ترجمه مقاله کنترل کننده پیشگویانه عصبی از یک کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای برای سیستم قدرت به هم پیوسته
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • دانلود رایگان مقاله انگلیسی برق
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • دانلود مقالات لاتین برق
 • دانلود مقاله مهندسی برق و الکترونیک
 • سیستم چند خروجى
 • کنترل پیشگویانه مدل
 • کنترل کننده
 • کنترل منطقى فازى کنترل بار فرکانس دو ناحیه ای
 • مقالات برق و قدرت
 • مقاله لاتین برق

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • Dynamic Stability Enhancement of Power System using Fuzzy Logic Based Power System Stabilizer افزایش پایداری دینامیکی سیستم قدرت با استفاده از پایدار کننده سیستم قدرت مبتنی بر منطق فازی رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 23 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله…
 • FUZZY SLIDING MODE CONTROLLER FOR POWER SYSTEM SMIB کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت تک ماشینه باس بی نهایت. رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 18 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه در این مقاله، یک روش ترکیب منطق فازی و کنترل کننده مدل…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • COMPARISON OF DIFFERENT TECHNIQUES FOR DESIGN OF POWER SYSTEM STABILIZER مقایسه روش های مختلف برای طراحی پایدار کننده سیستم قدرت. رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 12 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه مشکل عمده در بهره برداری سیستم قدرت مربوط به ناپایداری سیگنال…
 • عنوان انگلیسی مقاله: FUZZY BASED UPFC CONTROL FOR POWER FREQUENCY OSCILLATIONS عنوان فارسی مقاله: نظارت کنترل کننده یکپارچه پخش توان مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان. دسته: برق فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 9 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این…
 • DFIG-Based Wind Power Conversion With Grid Power Leveling for Reduced Gusts تبدیل توان بادی نوع ژنراتور القایی دو سو تغذیه با تنظیم توان شبکه برای مواقع کمبود باد رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه – این مقاله یک راهبرد…
 • An Adaptive Controller for Power System Stability Improvement and Power Flow Control by Means of a Thyristor Switched Series Capacitor (TSSC) کنترل کننده تطبیقی برای بهبود پایداری سیستم قدرت و کنترل پخش بار توسط خازن های سری با سوییچ تریستوری. رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems-An empirical study تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی رشته: مدیریت – حسابداری – اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 21 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • Algebraic observer design for a class of uniformly-observable nonlinear systems: Application to 2-link robotic manipulator طرح ناظر جبری برای گروه سیستم های غیر خطی قابل مشاهده: 2 لینک کاربردی برای کنترل رباتیک. رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 11 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده…
 • Robust Tuning of the PSS Controller to Enhance Power System Stability تنظیم توان کنترل کننده پی اس اس به منظور افزایش پایداری سیستم قدرت رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 13 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه هدف از این مقاله به چند منظور است طراحی…
 • The Application of Embedded System on Shipping Monitoring and Control کاربرد سیستم ادغام یافته، در کنترل و نظارت بر حمل و نقل رشته: کامپیوتر – مهندسی ترافیک (حمل و نقل) فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 8 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه بنده با استفاده از تحقیقات…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • عنوان انگلیسی مقاله: Expert system methodologies and applications-a decade review from 1995 to 2004 عنوان فارسی مقاله: متدلوژی ها و اپلیکیشن (کاربرد) های سیستم خبره: یک بازبینی پژوهشی بین سال های 1995 تا 2004 میلادی دسته: مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 15…
 • Power System Stabilizer Design Using Local and Global signals طراحی پایدار کننده سیستم قدرت با استفاده از سیگنال های محلی و سراسری. رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 همراه با یک پاورپوینت 47 صفحه ای برای ارائه در کلاس دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه…
 • Modified Dynamic Phasor Estimation Algorithm for the Transient Signals of Distributed Generators الگوریتم تخمین فازور دینامیکی اصلاح شده برای سیگنال های گذرای ژنراتورهای توزیع شده رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 20 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه…
 • Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی: مطالعه موردی قبرس و کرواسی رشته: اقتصاد وداریی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 9 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای…
 • Development of a FPGA Based Real-Time Power Analysis and Control for Distributed Generation Interface توسعه یک آنالیز و کنترل زمان- واقعی مبنی بر آرایه کیت قابل برنامه ریزی میدان برای واسط های تولید توزیع شده رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 41 دانلود رایگان نسخه…