ترجمه مقاله تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان و اکوسیستم های کشاورزی

Biological nitrogen fixation in trees in agro-ecosystems

تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان و اکوسیستم های کشاورزی

رشته: کشاورزی – زیست

فرمت فایل ترجمه شده: Word

شمار صفحه: 26

دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله

چکیده ترجمه

یکپارچه سازی درختان، به ویژه درختان برای تثبیت نیتروژن (NFTs)، در جنگل زراعی و سیلویو – سیستم های دامداری می تواند کمک بزرگی در جهت کشاورزی پایدار توسط بازسازی و حفظ حاصلخیزی خاک، و در مبارزه با فرسایش و بیابان زایی و همچنین ارائه سوخت باشد. مزیت خاص NFT تثبیت نیتروژن بیولوژیکی (BNF)، توانایی خاص آنها برای ایجاد نیتروژن در خاک و نیتروژن ثابت (و ماده آلی اضافی) می باشد که موفقیت آمیز می باشذ. اهمیت NFT این پرسش را به دنبال دارد که چگونه ما می توانیم به حداکثر رساندن و یا بهینه سازی اثرات BNF را مدیریت کنیم و انتقال نیتروژن به گیاهان مربوط به این موفقیت می باشد. برای اینکه قادر به دستیابی به این اهداف باشیم، ارائه روش مناسب برای اندازه گیری BNF در درختان ضروری است. روش تفاوت ازت کل (TND) ساده ترین روش می باشد، اما این روش برای نیتروژن بالای خاک مناسب می باشد. استفاده از روش استیلن کاهش (ARA) یافته، اگر چه حساس و ساده است، بسیاری از محدودیت های فنی ویژه برای NFT و برآورد BNF به طور کلی بسیار کم است، در مقایسه با روش های دیگر، برای NFT، تکنیک های نیتروژن هنوز در حال توسعه می باشد، اما در حال حاضر با توجه به برخی از نتایج امیدوار کننده خواهد بود (به عنوان مثال، اندازه گیری تنوع ژنتیکی زیادی در BNF و NFT مختلف انجام شده است). عوامل گوناگون BNF را در درختان تحت تاثیر قرار می دهند. آنها شامل سن درختان، جزء میکروبی، رطوبت خاک، دما، شوری، pH محلول، سطح N خاک و کمبود مواد مغذی گیاهی می باشند. برخی از عوامل، به عنوان مثال درجه حرارت، بر همزیستی بیشتر از رشد گیاه، و اختلاف در اثر این عوامل در BNF در ژنوتیپ های مختلف NFT تاکید دارند. این عوامل و نیازهای تحقیقاتی برای بهبود BNF در درختان مورد بحث می باشد.

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • Biological Nitrogen Fixation
 • Nfts
 • ترجمه مقاله اکوسیستم های کشاورزی
 • ترجمه مقاله تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان
 • ترجمه مقاله زیست شناسی
 • ترجمه مقاله کشاورزی
 • ترجمه مقاله محیط زیست
 • دانلود رایگان ترجمه کشاورزی
 • دانلود مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه
 • دانلود مقاله انگلیسی کشاورزی با ترجمه
 • دانلود مقاله ترجمه شده کشاورزی
 • دانلود مقاله کشاورزی با ترجمه
 • دانلود مقاله محیط زیست با ترجمه
 • مقاله انگلیسی با ترجمه در مورد محیط زیست
 • مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی کشاورزی
 • مقاله انگلیسی کشاورزی با ترجمه
 • مقاله انگلیسی محیط زیست با ترجمه
 • مقاله ترجمه شده کشاورزی
 • مقاله زیست شناسی با ترجمه
 • مقاله زیست شناسی به همراه ترجمه
 • مقاله کشاورزی با ترجمه
 • مقاله محیط زیست با ترجمه
 • Bnf
 • بیولوژیک
 • تثبیت
 • تثبیت نیتروژن بیولوژیکی
 • تفاوت ازت کل
 • دانلود ترجمه
 • نیتروژن
 • نیتروژن در خاک
 • تثبیت نیتروژن بیولوژیکی
 • درختان و اکوسیستم های کشاورزی
 • درختان
 • اکوسیستم های کشاورزی
 • کشاورزی زیست
 • کشاورزی
 • زیست
 • ترجمه مقالات لاتین
 • زیست شناسی
 • مهندسی کشاورزی
 • Biological Nitrogen Fixation
 • Nfts
 • ترجمه مقاله اکوسیستم های کشاورزی
 • ترجمه مقاله تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان
 • ترجمه مقاله زیست شناسی
 • ترجمه مقاله کشاورزی
 • ترجمه مقاله محیط زیست
 • دانلود رایگان ترجمه کشاورزی
 • دانلود مقاله انگلیسی زیست شناسی با ترجمه
 • دانلود مقاله انگلیسی کشاورزی با ترجمه
 • دانلود مقاله ترجمه شده کشاورزی
 • دانلود مقاله کشاورزی با ترجمه
 • دانلود مقاله محیط زیست با ترجمه
 • مقاله انگلیسی با ترجمه در مورد محیط زیست
 • مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی کشاورزی
 • مقاله انگلیسی کشاورزی با ترجمه
 • مقاله انگلیسی محیط زیست با ترجمه
 • مقاله ترجمه شده کشاورزی
 • مقاله زیست شناسی با ترجمه
 • مقاله زیست شناسی به همراه ترجمه
 • مقاله کشاورزی با ترجمه
 • مقاله محیط زیست با ترجمه
 • دانلود مقاله
 • مقاله کشاورزی
 • مقاله محیط زیست
 • زیست
 • کشاورزی
 • دانلود مقاله کشاورزی
 • دانلود مقاله ترجمه شده
 • ترجمه فارسی
 • ترجمه انگلیسی مقاله
 • مقاله انگلیسی با ترجمه
 • ترجمه مقاله انگلیسی
 • تثبیت نیتروژن
 • بیولوژیکی
 • درختان
 • اکوسیستم
 • اکوسیستم های کشاورزی
 • تثبیت نیتروژن بیولوژیکی
 • تثبیت بیولوژیکی
 • Nfts
 • Bnf
 • مقالات Isi ترجمه شده
 • زیست
 • کشاورزی
 • دانلود ترجمه مقاله تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان و اکوسیستم های کشاورزی
 • دانلود مقاله Isi رشته کشاورزی تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان و اکوسیستم ها
 • دانلود رایگان مقاله Biological Nitrogen Fixation In Trees In Agro Ecosystems با ترجمه فارسی
 • مقاله Isi رشته زیست تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان و اکوسیستم های کشاورزی
 • یکپارچه سازی درختان برای تثبیت نیتروژن
 • Nft تثبیت نیتروژن بیولوژیکی
 • عوامل گوناگون Bnf

مقالات مشابه

 • Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems-An empirical study تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی رشته: مدیریت – حسابداری – اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 21 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده…
 • Effects of Exercise Training on Outcomes in Women With Heart Failure اثر تمرین ورزش بر روی پیامدهای زنان مبتلا به نارسایی قلبی رشته: پزشکی – ورزشی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 14 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه اهداف: مولفان فرض…
 • Electronic new Product Development – a conceptual framework چارچوبی مفهومی برای گسترش محصولات جدید به شیوه الکترونیکی. رشته: اقتصاد – مدیریت دانش فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه عصر اقتصاد دانشی امروز با دوره های حیات کوتاه محصولات، نیازهای متغیر مشتریان…
 • Relationship between management information systemsand corporate performance رابطه میان سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت های بزرگ رشته: حسابداری – مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 30 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه بررسی متون در حوزه سیستم های اطلاعاتی…
 • The Relationship Between Shear Wave Velocity,temperature,attenuation and viscosity in the shallow part the mantle رابطه سرعت برشی,درجه حرارت، روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته رشته: عمران – زمین شناسی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 30 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه توموگرافی امواج…
 • Socialization, uses and influence of social networks in adolescents: the role of broadcast scheduling جامعه پذیری، استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی در نوجوانان: نقش زمان بندی پخش برنامه رشته: علوم اجتماعی و رفتاری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: ١٢ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا…
 • A Hybrid Adaptive Protocol for Reliable Data Delivery in WSNs with Multiple Mobile Sinks پروتکل ترکیبی تطبیقی برای تحویل داده های قابل اعتماد در شبکه گیرنده بی سیم با منبع چندگانه موبایل رشته: فناوری اطلاعات – الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 26 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله…
 • Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism بررسی ائتلاف های برند بین المللی؛ ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده رشته: اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 28 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این تحقیق به بررسی این مساله می پردازد که مصرف…
 • Globalization and trends in international marketing research in Asia جهانی سازی و مراحلی در بررسی بازاریابی بین المللی در آسیا رشته: اقتصاد- بازاریابی – تجارت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه چند فاکتور نشان دهنده روند جهانی سازی می باشند که…
 • Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی: مطالعه موردی قبرس و کرواسی رشته: اقتصاد وداریی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 9 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای…
 • عنوان انگلیسی مقاله: IP Based Smart Services: Combining Big Data and Networking to Create Innovative New Applications عنوان فارسی مقاله: آی پی مبتنی بر خدمات هوشمند: ترکیب داده شبکه بزرگ و ایجاد نرم افزار جدید دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • Rules as Payoff Functions قوانین حسابداری مرتبط با بازده کار رشته: حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: WORD شمار صفحه: 9 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد چکیده ترجمه اگر قوانین از نقطه نظر اخلاقی اقتصادی و شخصی، به جای اخلاق…
 • A Survey on Power Management Techniques in Wireless Sensor Network تکنیک های مدیریت انرژی در شبکه های سنسوری بی سیم رشته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 6 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه یک شبکه سنسوری بی سیم(WSN) را می توان شبکه ای…
 • A comparison of performance of Islamic and conventionalbanks 2004–2009 مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های عادی در بازه زمانی 2004 الی 2009. رشته: مدیریت – حسابداری – اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 29 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله ترجمه شده توسط میهن همکار چکیده ترجمه…
 • Multicriteria decision aid in financial management and accounting تصمیات کمکی چند ضابطه ای در مدیریت مالی و حسابداری رشته: حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: WORD شمار صفحه: 15 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه تصمیمات مالی یک سازمان معمولا در شرایط مطلوب مد نظر قرار می گیرد.…
 • Automatically Generating Behavioral Models of Adaptive Systems to Address Uncertainty مدل های ایجاد رفتار به صورت خودکار، در سیستم های انطباقی به منظور حل مسئله عدم قطعیت رشته: کامپیوتر و فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اصولا برنامه های…
 • The Development of Islamic Financing Scheme for SMEs in a Developing Country: The Indonesian Case توسعه طرح تامین مالی اسلامی برای شرکت های کوچک متوسط در یک کشور در حال توسعه: مورد اندونزی رشته: علوم اجتماعی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 11 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله…
 • Developing a core collection of olive (Olea europaea L.) based on molecular markers (DArTs, SSRs, SNPs) and agronomic traits توسعه مجموعه ای از هسته زیتون براساس نشانگر های مولکولی (DArT,SSR,SNP) و ویژگی های برزشناختی رشته: زیست فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: ٢٠ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این…
 • Development of a FPGA Based Real-Time Power Analysis and Control for Distributed Generation Interface توسعه یک آنالیز و کنترل زمان- واقعی مبنی بر آرایه کیت قابل برنامه ریزی میدان برای واسط های تولید توزیع شده رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 41 دانلود رایگان نسخه…