تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب با تئوری المان محدود

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود
 • دسته: مکانیک
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 192

مقدمه

در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود و نرم افزار ANSYS مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پایان نامه بدست آوردن بارهای فشاری کمانش در مودهای مختلف می باشد. فصل اول مقدمه ای در مورد مواد کامپوزیت می باشد. در فصل دوم به معرفی ماتریسهای به کار رفته در ساخت مواد مرکب و بعضی از ویژگیهای آنها پرداخته شده است. در فصل سوم الیاف و تقویت کننده های پر کاربرد در ساخت کامپوزیتها بررسی شده است.

در فصل چهارم به معرفی روش ساخت کامپوزیتها و پروسه تولید آنها اشاره شده است. فصل پنجم به کاربرد کامپوزیتها در صنایع مختلف اختصاص یافته است. در فصل ششم مقدمه ای از تئوری حاکم برمواد مرکب و پیش بینی رفتار شکست این مواد می باشد. در فصل هفتم معادلات حاکم بر کمانش ورقهای کامپوزیت و معادلات تعادل آنها ارائه شده است. پدیده کمانش در مورد بسیاری از سازه ها و جزء های تحت تاثیر نیروی فشاری مطرح می باشد. برخلاف تیرها که پس از کمانش بدون تحمل بار زیادی دچار تسلیم می شوند، ورقها می توانند پس از وقوع کمانش در مواردی تا چندین برابر بار کمانش را تحمل کنند. استفاده از این توانایی ورقها گامی مهم و موثر درجهت بهینه سازی، سازه های هوایی شده است. در فصل هشتم مقدمه ای در مورد روشهای المان محدود و نرم افزار ANSYS ارائه شده است. در فصل نهم، به معرفی المانها و روشهای تحلیل کمانش مواد مرکب در نرم افزار ANSYS پرداخته شده است. در ادامه، تحلیل گام به گام کمانش ورقهای مرکب و معرفی دستورات مربوط به هر مرحله صورت گرفته است. در فصل دهم نتایج بدست آمده از 60 مورد تحلیل کمانش ارائه شده است. و بالاخره در فصل یازدهم به مقایسه و تحلیل داده های بدست آمده اختصاص یافته است. در پایان نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه کار پژوهش آمده است.

فهرست مطالب

چکیده

فصل اول

مقدمه ای بر مواد مرکب

1-1- کامپوزیت چیست؟ 2

1-2- مزایای کامپوزیتها 4

1-3- محدودیتهای کامپوزیتها 7

1-4- تاریخچه صنعت کامپوزیتها 8

1-5- فازهای کامپوزیتی و تقسیم بندی کامپوزیتها 10

1-6- خواص کامپوزیتها 12

1-7- مقاومت کامپوزیتهای لیفی 14

فصل دوم: ماتریسها (رزیتها)

2-1- ماتریسها 18

2-2- پلیمریزاسیون 19

2-3- پلیمرهای گرما سخت و گرما نرم 20

2-4- رزینهای ترموپلاستیک (گرما نرم) 20

2-5- رزینها گرما سخت (ترموست) 21

2-6- نقش ماتریسها 22

2-7- رزینهای اپوکسی 23

2-8- معایب رزینهای اپوکسی 24

2-9- تقسیم بندی انواع تجاری رزینهای اپوکسی 24

2-10- رزینهای پلی استر غیراشباع 25

2-11- انواع رزینهای پلی استر تجاری 26

2-12- خصوصیات رزینهای پلی استر 28

2-13- معایب رزینهای پلی استر غیراشباع 28

2-14- رزینهای فنولیک 29

2-15- خواص و کاربردهای رزینهای فنولیک 30

2-16- معایب و محدودیتهای رزینهای فنولیک 30

2-17- ماتریسهای فلزی 31

فصل سوم: الیاف (تقویت کننده ها)

3-1- تقویت کننده ها 33

3-2- تقویت کننده های لیفی 33

3-3- الیاف شیشه 35

3-4- مزیتهای اصلی الیاف شیشه 35

3-5- عیوب اصلی الیاف شیشه 36

3-6- سایز الیاف 38

3-7- آهار 39

3-8- خواص الیاف شیشه 40

3-9- الیاف پیشرفته 41

3-10- الیاف بور 42

3-11- خواص و کاربرد الیاف بور 43

3-12- الیاف سیلیکون کاربید 44

3-13- الیاف سیلسیم کاربید 44

3-14- الیاف آلومینا 45

3-15- الیاف کربن وگرافیت 46

3-16- الیاف کربن 46

3-17- خواص الیاف کربن و گرافیت 48

3-18- کامپوزیتهای کربن و گرافیت 48

3-19- مزیتهای اصلی الیاف کربن 49

3-20- بحث میکروسکوپی در مورد الیاف کربن 49

3-21- الیاف آرامید یا پلی آمیدهای حلقوی 50

3-22- خصوصیات آرامیدها 51

3-23- الیاف پلی اتیلن 52

3-24- الیاف سرامیکی 52

3-25- مقایسه الیاف مختلف 53

فصل چهارم: ساخت مواد مرکب

4-1- فرایندهای ساخت کامپوزیتها 56

4-2- قالب گیری باز 56

4-3- قالب گیری بسته 57

4-4- تقسیم بندی براساس حجم تولید 58

4-5- تعاریف فرایند قالب گیری باز 59

4-6-تعاریف بکار بردن رزین 59

4-7- روش لایه گذاری دستی 60

4-8- روش پاشش توسط پیستوله 62

4-9- فیلامنت وایندینگ 63

4-10- قالب گیری فشاری 66

4-11- روش کششی 69

4-12- قالب گیری با کیسه خلاء 70

4-13- فرایند تزریق در خلاء 73

4-14- قالب گیری به روش انتقال رزین RTM 74

فصل پنجم: کاربرد کامپوزیتها

5-1- مقدمه 79

5-2- صنایع حمل و نقل جاده ای 79

5-3- استفاده از مواد کامپوزیت در ساخت تانکهای جنگی و سلاح 81

5-4- کاربرد کامپوزیتها در صنایع هوا فضا 82

5-5- استفاده در ساخت فضاپیماها 84

5-6- استفاده کامپوزیتها در صنایع حمل و نقل ریلی 86

5-7- کاربرد کامپوزیتها در واحدهای شیمیایی 86

5-8- کامپوزیتها درصنعت دریایی 88

5-9- صنایع الکتریکی 88

5-10- صنعت هسته ای 89

فصل ششم: تئوری حاکم بر مواد مرکب

6-1- مقدمه 91

6-2- رفتار ماکرومکانیک یک لایه 91

6-3- ثابتهای مهندسی برای مواد ارتوتروپ 95

6-4- جهت گیری الیاف در مواد مرکب 96

6-5- استحکام در مواد مرکب 96

6-6- تئوریهای شکست در حالت دو محوری بر مواد ارتوتروپ 97

6-7- تئوری تنش حداکثر 97

6-8- معیار کرنش حداکثر 98

6-9- تئوری Tsai-Hill 99

6-10- تئوری Tsai-Wu 101

فصل هفتم: کمانش پوسته ها و مباحث تئوری مربوط به آن

7-1- مقدمه 104

7-2- معادلات غیرخطی تعادل ورق 106

فصل هشتم: آشنایی با المان محدود و نرم افزار ANSYS

8-1- مقدمه 126

8-2- مسائل مهندسی 126

8-3- روشهای عددی 127

8-4- تاریخچه ای کوتاه بر روش المان محدود و نرم افزار ANSYS 128

8-5- مراحل اصلی در روش المان محدود 131

8-6- توابع شکل (Shape Function) 132

8-7- تقسیم بندی یک ناحیه به تعدادی المان برای المانهای یک بعدی 133

8-8- معرفی توابع شکل برای یک المان خطی 134

8-9- خواص توابع شکل 145

8-10- المان درجه دوم 136

فصل نهم: مدل سازی مواد مرکب در ANSYS 5.4

9-1- مقدمه 139

9-2- مدل سازی مواد مرکب در روش h-method 139

9-3- المان Sheel-91 139

9-4- المان Shel-99 141

9-5- المان Solid-46 142

9-6- مدل سازی مواد مرکب در روش p-method 143

9-7- روش تعریف ساختارهای لایه ای 144

9-8- روش تعریف خصوصیات هر لایه به طور جداگانه 144

9-9- تفاوت روش p-method / h-method 144

9-10- روش تحلیل کمانش در نرم افزار ANSYS 145

9-11- نکاتی در مورد مش بندی توسط نرم افزار ANSYS 145

9-12- نکاتی در مورد تحلیل کمانش 148

9-13- تحلیل ورق های دایره ای شکل در نرم افزار ANSYS 149

9-14- حل مساله کمانش توسط دستورات APDL 160

9-15- برنامه APDL برای حل مساله کمانش 161

فصل دهم: نتایج

10-1- مقدمه 170

10-2- ملاحظات 170

فصل یازدهم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای ادامه کار

11-1- مقدمه

11-2- نقش ضخامت بر بارهای حاصل از کمانش

11-3- نقش مدولهای الاستیسیته

11-4- زاویه الیاف و تاثیر آن در کمانش

11-5- پیشنهاد برای ادامه کار

مراجع

ضمائم

فهرست اشکال

فصل اول

مقدمه ای بر مواد مرکب

شکل 1-1: انواع مختلف کامپوزیتها 12

شکل 1-2: نمودارهای تنش- کرنش در زوایای مختلف 13

شکل 1-3: انواع مختلف تقویت کننده ها 15

شکل 1-4: انواع مختلف الیاف 16

فصل سوم: الیاف (تقویت کننده ها)

شکل3-1: تنش- کرنش برای تقویت کنندگان مختلف 35

شکل3-2: تصاویر میکروسکوپی از الیاف برون اپوکسی 42

شکل 3-3: شکل الیاف مختلف 54

فصل چهارم: ساخت مواد مرکب

شکل 4-1: نحوه بافت در روش فیلامنت 63

شکل 4-2: شماتیک دستگاه بافت فیلامنت 64

شکل 4-3: دستگاه بافت فیلامنت 65

شکل 4-4: ماشین آلات بکار رفته در روش BMC 66

شکل 4-5: ماشین آلات بکار رفته در روش SMC 67

شکل 4-6: روش کششی 69

شکل 4-7: ماشین آلات RTM 75

شکل 4-8: ماشین آلات بکار رفته در روش RTM 76

فصل پنجم: کاربرد کامپوزیتها

شکل 5-1: کاربرد کامپوزیتها در بوئینگ 737-300 82

شکل 5-2: پوسته موتور و نگهدارنده آن در بوئینگ 757 82

شکل 5-3: کاربرد کامپوزیتها در موتور راکتها 85

فصل هفتم: کمانش پوسته هاو مباحث تئوری مربوط به آن

شکل 7-1: ورق مستطیلی تحت نیروی فشاری دو محوره 110

شکل 7-2: برایندهای تنش و ممان بر روی یک المان از ورق 110

شکل 7-3: لایه های ورق 117

شکل 7-4: کوتاه شدگی لبه های ورق 117

فصل هشتم: آشنایی با المان محدود و نرم افزار ANSYS

شکل 8-1: کاربرد اولیه المان محدود 130

شکل 8-2: مدل سازی تیر مخروطی تحت کشش به فنرهای سری 130

شکل 8-3: تقسیم یک ناحیه به مناطق کوچکتر (گره ها و المانها) 133

فصل نهم: مدل سازی مواد مرکب در ANSYS 5.4

شکل 9-1:المان پوسته ای Shell-91 برای مدل سازی ورق ها و پوسته ها 140

شکل 9-2: المان پوسته ای Shell-99 برای مدل سازی ورق ها و پوسته ها 141

شکل 9-3: المان سه بعدی Solid-46 المان بندی مسائل سازه ای 143

شکل 9-4: مش بندی آزاد 146

شکل 9-5: استفاده از Smart Size برای ریز کردن مش بندی 146

شکل 9-6: مش بندی دستی 148

شکل 9-7: منوی انتخاب المان 150

شکل 9-8: منوی ویژگیهای مکانیکی 151

شکل 9-9: منوی انتخاب تعداد لایه 152

شکل 9-10: منوی مربوط به ضخامت و زاویه الیاف 153

شکل 9-11: مدل سازی ورق 153

شکل 9-12: منوی مش بندی 155

شکل 9-13: ورق مش بندی شده از نمای ایزومتریک 156

شکل 9-14: فعال کردن منوی محاسبه ماتریس سختی 158

فصل دهم: نتایج

شکل 10-1: نمای روبرو- مود اول کمانش- کولار اپوکسی 172

شکل 10-2: نمای ایزومتریک- مود اول کمانش- کولار اپوکسی 172

شکل 10-3: معادله رویه کمانش داده در مد اول 173

شکل 10-4: نمای روبرو- مود دوم کمانش- کولار اپوکسی 174

شکل 10-5: نمای ایزومتریک- مود دوم کمانش- کولار اپوکسی 174

شکل 10-6: معادله رویه کمانش داده در مود دوم 175

شکل 10-7: معادله رویه کمانش داده در مود دوم 176

شکل 10-8: معادله رویه کمانش داده در مود دوم 177

شکل 10-9: نمای روبرو- مود سوم کمانش- کولار اپوکسی 178

شکل 10-10: نمای ایرومتریک- مود سوم کمانش- کولار اپوکسی 178

شکل 10-11: نمایش رویه کمانش داده در مد سوم 179

شکل 10-12: نمایش رویه کمانش داده در مد سوم 180

شکل 10-13: نمایش رویه کمانش داده در مد سوم 181

شکل 10-14: نمای روبرو- مد چهارم کمانش- کولار اپوکسی 182

شکل 10-15: نمای ایزومتریک- مد چهارم کمانش- کولار اپوکسی 182

شکل 10-16: معادله روی کمانش داده در مد چهارم 183

شکل 10-17: معادله روی کمانش داده در مد چهارم 184

شکل 10-18: معادله روی کمانش داده در مد چهارم 185

فهرست جداول

فصل سوم: الیاف (تقویت کننده ها)

جدول 3-1: انواع الیاف شیشه تجاری- نام و نوع مواد موجود در لیف 36

جدول 3-2: قطرهای موجود الیاف تجاری 39

جدول 3-3: اتر دما بر استحکام الیاف شیشه نوع E 41

جدول 3-4: خواص الیاف Sic 44

جدول 3-5: خواص بعضی از الیاف آلومینا 45

جدول 3-6: خواص بعضی از الیاف کربن 47

جدول 3-7: مهمترین خصوصیات تقویت کننده های با کارایی بالا 53

فصل پنجم: کاربرد کامپوزیتها

جدول 5-1: برخی از خصوصیات کامپوزیتها و فلزات صنعتی 83

جدول 5-2: نمونه ای از اجزاء ساخته شده با کامپوزیت 84

فصل دهم: نتایج

جدول 10-1: ویژگیهای مکانیکی کامپوزیتها 170

فصل یازدهم: نتیجه گیری و پیشنهاد برای ارائه کار

جدول 11-1: مقایسه بارهای کمانش برای چهار ماده مرکب در حالت زاویه ای90/0 با سه

ضریب P 5/0 و 1/0 و 015/0

جدول 11-2: نقش الیاف در تغییر بارهای کمانش

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • Ansys
 • ارتوتروپ
 • الیاف سیلیکون کاربید
 • الیاف شیشه
 • تئوری المان محدود
 • تحلیل کمانش مواد مرکب
 • کامپوزیت
 • کمانش
 • کمانش ورق های دایره ای
 • نرم افزار المان محدود
 • پروژه تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب با تئوری المان محدود
 • تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب با تئوری المان محدود
 • تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب
 • تئوری المان محدود
 • تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ
 • استفاده از نرم افزار المان محدود
 • مکانیک
 • پروژه تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب با تئوری المان محدود
 • دانلود پروژه کمانش ورقهای مدورمرکب با روش المان محدود
 • پروژه المان محدود
 • پایان نامه کمانش ورقهای مدورمرکب با تئوری المان محدود
 • پروژه مواد کامپوزیت
 • پروژه المان محدود و نرم افزار Ansys
 • پروژه Ansys
 • پروژه الیاف و تقویت کننده های پر کاربرد
 • پروژه کاربرد کامپوزیتها در صنایع مختلف
 • دانلود پروژه مکانیک
 • دانلود پروژه آماده مکانیک
 • پروژه مکانیک
 • دانلود پایان نامه مکانیک

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • Nonlinear Viscoelastic Analysis of Thick Walled Cylindrical Composite Pipes تحلیل غیر خطی ویسکو الاستیک ضخامت جداره لوله های کامپوزیتی رشته: مهندسی مکانیک و مواد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 19 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله تجزیه وتحلیل اثر ماتریس رفتار ویسکوالاستیک را در رفتار…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • Creep model for unsaturated soils in sliding zone of Qianjiangping landslide مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ رشته: مکانیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 19 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه رفتار مکانیکی خاک مناطق رانش نقش مهمی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و مقایسه روشهای تحلیلی وتجربی ضربه عرضی برروی صفحات کامپوزیتی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 147 مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه مقدمه: ورق کامپوزیت لایه ای ماده کامپوزیت لایه ای، شامل لایه هایی از حداقل دو…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: کامپوزیت های زمینه فلزی تقویت شده باآلیاژهای حافظه شکلی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 65 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه بسیاری از فن آوریهای نوین به موادی نیاز دارند که…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه برسی تحلیل روسازی انعطاف پذیر طبقه بندی موضوعی: عمران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 124 مقدمه هدف از روسازی راه یا فرودگاه احداث یک سطح صاف و هموار و در عین حال با ایمنی کافی برای استفاده کنندگان…
 • Stress analysis of non-conventional composite pipes تحلیل های تنش لوله های مرکب غیر معمول رشته: سازه های کامپوزیت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه در این تحقیق، تحلیل های تنش و گسیختگی لوله های مرکب گوشه دار انجام…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جوشکاری اصطکاکی کامپوزیت های زمینه فلزی دسته: جوشکاری فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 74 جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه کامپوزیت مخلوطی در مقیاس ماکروسکوپیک از 2 تا چند ماده مختلف است که این مواد…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی کامپوزیت الیاف طبیعی در تولید قطعات خودرو فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 67 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب اینجا کلیک نمایید مقدمه باورود به قرن بیست ویکم وبا افزایش جمعیت وبهبود سطح زندگی، تأمین مواداولیه یکی ازدغدغه های مهم…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد عنوان کامل: بررسی تطبیقی قراردادهای بین المللی نفتی ایران با قراردادهای نفتی سایر کشورها دسته: حقوق بین الملل فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 215 بخشی از پایان نامه هدف پژوهش: بررسی کلیه قراردادهای بین المللی نفتی ایران از بدو انعقاد قرارداد…
 • Shear failure characteristics of steel plate girders مشخصات گسیختگی برشی تیرورق های فولادی رشته: عمران فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 18 لینک دریافت رایگان نسخه انگلیسی مقاله: دانلود چکیده ترجمه تعدادی تیرورق با مقیاس واقعی به منظور تعیین مشخصات مکانیزم گسیختگی برشی تیرورق ها، مدلسازی شده و مورد…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…