بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت …

توضیح مختصر:

دانلود تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرأت ورزی و خودکار آمدی فرزندان؛ هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. بدین منظور تعداد

عنوان کامل: بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرأت ورزی و خودکار آمدی فرزندان

دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد

اطلاعات

 • فرمت فایل دانلودی: doc
 • فرمت فایل اصلی: doc
 • تعداد صفحه: 127
 • حجم: 378 کیلوبایت

فهرست مطالب :

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

بیان مسأله

اهمیت و ضرورت مسأله

اهداف پژوهش

فرضیه های پژوهش

متغیر های پژوهش

تعاریف نظری و عملیاتی

فصل دوم: گستره نظری مسأله مورد بررسی و پژوهش های مربوط به آن

کمال گرایی

نظریه های کمال گرایی

کمال گرایی از دیدگاه اسلام

انواع کمال گرایی

ابعاد کمال گرایی

ویژگی افراد کمال گرا

کمال گرایی والدین

عزت نفس

اهمیت عزت نفس

علل پیدایش عزت نفس

جرأت ورزی

ویژگی های شخصیتی جرأت ورزانه

خودکارآمدی

مؤلفه های خودکارآمدی

منابع خودکارآمدی

مروری بر پژوهش های انجام شده

فصل سوم: روش پژوهش

طرح پژوهش

جامعه آماری

نمونه آماری

روش نمونه گیری

ابزارهای اندازه گیری

مقیاس کمال گرایی اهواز

پایایی مقیاس کمال گرایی اهواز

اعتبار مقیاس کمال گرایی اهواز

شیوه نمره گذاری مقیاس کمال گرایی اهواز

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

اعتبار آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

پایایی آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

شیوه نمره گذاری آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

پایایی پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

اعتبار پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

شیوه نمره گذاری پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی

مقیاس خودکارآمدی عمومی

پایایی مقیاس خودکارآمدی عمومی

اعتبار مقیاس خودکارآمدی عمومی

شیوه نمره گذاری مقیاس خودکارآمدی عمومی

روند اجراء و جمع آوری اطلاعات

روش های آماری در تحلیل داده ها

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

داده های توصیفی پژوهش

ارزیابی فرضیه های پژوهش

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

خلاصه و نتیجه گیری

بحث و جمع بندی

محدودیت های تحقیق

پیشنهادها

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

پیوست ها

قسمتی از متن :

هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. نوع پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده مقیاس کما ل گرایی اهواز، آزمون عزت نفس کوپر اسمیت، آزمون جرأت ورزی گمبریل و ریچی و مقیاس خودکارآمدی عمومی بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج نشان داد که بین کمال گرایی والدین و عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی منفی معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین کمال گرایی مادران و عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان همبستگی قوی تری وجود دارد.

 • کمال گرایی
 • نظریه های کمال گرایی
 • کمال گرایی از دیدگاه اسلام
 • عزت نفس
 • دانلود تحقیق روانشناسی
 • دانلود تحقیق علوم تربیتی
 • منابع خودکارآمدی
 • پرسشنامه جرأت ورزی گمبریل وریچی
 • آزمون عزت نفس کوپر اسمیت
 • عبارات و جملات کلیدی

  • مناسب برای دانشجویان رشته های علوم تربیتی و روانشناسی

  برو به صفحه خرید!

  مقالات مشابه

  • توضیح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. عنوان کامل: بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس ، جرأت ورزی و خودکار آمدی فرزندان دسته بندی: علوم…
  • توضیح مختصر: قسمتی از متن: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش آموزان دختر دبیرستان های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر…
  • توضیح مختصر: هدف از این تحقیق بررسی رابطه کمال ‌گرایی والدین با عزت‌نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آنها در بین دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی ۸۶- ۸۵ است. بدین منظور تعداد ۱۳۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه منطقه ۷ آموزش و پرورش شهر تهران به شیوه نمونه گیری خ عنوان…
  • قیمت: 100000 ریال موضوع: بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، ابراز وجود و خود کارآمدی فرزندان فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) هدف این پژوهش بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، ابراز وجود بر خود کارآمدی فرزندان بود. جامعه آماری این پژوهش دانش آموزان پسر دبستان قوچان در سال 92-91 بود که نمونه ای به حجم 50…
  • توضیح مختصر: چکیده فارسی و انگلیسی، منبع دارد- عنوان کامل: بررسی رابطه کمال گرایی والدین با عزت نفس، جرأت ورزی و خودکارآمدی فرزندان آن ها دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: WORD تعداد صفحه: 128 حجم: 375 کیلوبایت عبارات و جملات کلیدی کمال گرایی والدین و عزت نفس فرزندان جرأت ورزی فرزندان…
  • توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد کمال‌گرایی (هیل و همکاران، 2004)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 113 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد کمال‌گرایی (هیل و همکاران، 2004)، در قالب…
  • توضیح مختصر: بمنظور سنجش باورهای خودکارآمدی دانشجویان، از پرسشنامه باورهای خودکارآمدی شرر و همکاران (1982) استفاده شد. این مقیاس که برای خودکارآمدی عمومی در نظر گرفته شده، دارای 17 ماده می باشد. برای هر ماده این مقیاس 5 پاسخ پیشنهاد شده که بر هر ماده 1 تا 5 امتیا… دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc…
  • توضیح مختصر: پایان نامه ارشد روانشناسی، چکیده: هدف از پژوهش حاضر پیش بینی خودکارآمدی براساس سبک های دلبستگی و شیوه های مقابله با استرس بود. جامعه آماری در برگیرنده دانش آموزان دختر 18-14 سال منطقه 5 شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 بود که از بین آنها 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای به عنوان ……
  • توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی (شرر و همکاران) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 17 کیلوبایت این مقیاس توسط شرر و همکاران در سال (1982) ساخته شده است: نسخه اصلی آزمون شامل 36 سوال بود که سازندگان آن برای تحلیل­های انجام شده، سوالاتی را نگه داشتند که بار…