بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه

Exploring the Mechanical Properties of Spot Welded Dissimilar Joints for Stainless and Galvanized Steels

بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه.

رشته: مکانیک – جوشکاری

فرمت فایل ترجمه شده: Word

شمار صفحه: 21

دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله

چکیده ترجمه

قابلیت جوش خوردگی خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ و فولادهای زنگ بررسی شد. هدف از این مطالعه تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه و تعیین ویژگی خواص مکانیکی اتصالات بود. بررسی های متالورژیکی، اندازه گیرهای ریزسختی، آزمایشات پوسته شدن، آزمایشات برش لبه روی لبه، آزمایشات کشش عرضی، و آزمایشات ترک خوردگی تنشی انجام شد.

مشخص شد که در اتصالات فلزی غیرمشابه بین فولاد ضدزنگ و فولاد زنگ پذیر، بار ترک نمونه های تنش عرضی تقریبا 72-78% نمونه های برش لبه رو لبه بود. تکه فلز جوش اتصالات فلزی غیرمشابه کاملا مارتنزیت بود. اما به اندازۀ کافی نرم و شکل بود که نوع شکست در هر دو آزمایش تنش عرضی و برش لبه روی لبه، شکست توپ وار باشد. در مورد آزمایش خستگی خوردگی، اتصالات جوش خوردۀ خال جوش، سطوح مختلف استحکام مواد پایه بر استحکام خستگی خوردگی هیچ تأثیری نداشت. اما بر ضخامت ورق فلزی تأثیر بسزایی داشت. استحکام نمونه جوش خوردۀ خال جوش با افزایش ضخامت ورقۀ فلزی افزاش یافت. پوشش الکتریکی نمونه های آزمون بر خواص خستگی خوردگی اتصالات جوش خوردۀ خال جوش تأثیر نداشت. آزمایشات ترک خوردگی تنشی نشان داد که اتصالات فلزی غیر مشابه فولاد ضدزنگ EN 1. 4318 و فولاد زنگ پذیر روی اندود ZStE260BH نسبت به شکنندگی هیدروژن در محلول کلرید سدیم در دمای 3. 5% اتاق حساس هستند. کراکینگ یا ترک خوردگی قابل قیاس در اتصالات فولاد ضدزنگ در هنگام پیوند کووالانسی به روی نیز مشاهده شد. دلیل شکنندگ هیدروژن جوشهای فلزی غیرمشابه این است که قطعۀ فلزی جوش کاملا مارتنزیت است و پتانسیل خوردگی به دلیل روکش کاری روی کم است.

کلید واژه

جوشکاری خال جوش، اتصالات فلز غیرمشابه، فولاد ضدزنگ، فولاد زنگ پذیر، اتصالات جوش خوردۀ خال جوش

مقدمه

جوش های فلزی غیرمشابه در ساختمان جوش خورده معمولا و رایج هستند و عملکرد آنها غالبا برای کارایی کل ساختار ضروری است. جوش خوردگی فلز غیرمشابه شامل اتصال دو یا چند فلز یا آلیاژ مختلف به هم می باشد. چند نوع جوش فلزی غیرمشابه وجود دارد و اتصال فولاد ضدزنگ به فولاد زنگ ناپذر رایج ترین نوع آن است.

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • Mechanical Properties
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • ترجمه مقالات مکانیک
 • ترجمه مقاله بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • دانلود رایگان مقاله مکانیک
 • دانلود مقالات انگلیسی مکانیک
 • دانلود مقالات لاتین مکانیک
 • مقالات انگلیسی مهندسی مکانیک
 • مقالات لاتین در مورد جوشکاری
 • مقالات مهندسی مواد جوشکاری
 • اتصالات جوش خوردۀ خال جوش
 • اتصالات فلز غیرمشابه
 • جوش های فلزی غیرمشابه
 • جوشکاری خال جوش
 • خال جوش
 • خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه
 • دانلود پایان نامه
 • دانلود مقاله
 • فولاد زنگ پذیر
 • فولاد ضدزنگ
 • گالوانیزه
 • ترجمه مقالات لاتین
 • مکانیک
 • Exploring The Mechanical Properties
 • ترجمه مقالات انگلیسی
 • ترجمه مقالات مکانیک
 • ترجمه مقاله بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیرمشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه
 • ترجمه سلیس و روان مقاله
 • دانلود اصل مقاله لاتین
 • دانلود رایگان مقاله لاتین
 • دانلود رایگان مقاله مکانیک
 • دانلود مقالات انگلیسی مکانیک
 • دانلود مقالات لاتین مکانیک
 • مقالات انگلیسی مهندسی مکانیک
 • مقالات لاتین در مورد جوشکاری
 • مقالات مهندسی مواد جوشکاری
 • جوشکاری خال جوش
 • اتصالات فلز غیرمشابه
 • فولاد ضدزنگ
 • فولاد زنگ پذیر
 • اتصالات جوش خوردۀ خال جوش
 • خواص مکانیکی اتصالات
 • خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه
 • مقالات Isi ترجمه شده
 • مکانیک
 • مواد و متالورژی
 • دانلود ترجمه مقاله Exploring The Mechanical Properties Of Spot Welded Dissimilar Joints For Stainless And Galvanized Steels
 • دانلود مقاله بررسی خواص مکانیکی اتصالات غیر مشابه خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه
 • مقاله Isi جوشکاری خال جوش استیل ضد زنگ و فولاد گالوانیزه
 • مقاله جوشکاری فلز غیرمشابه
 • مقاله تعیین پارامترهای خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه
 • مقاله آزمایشات ترک خوردگی تنشی در جوش خوردگی خال جوش اتصالات فلزی غیرمشابه
 • مقاله آزمایشات کشش عرضی در جوشکار فلزات غیر همجنس
 • مقاله آزمایشات پوسته شدن خال جوشی فولادهای ضد زنگ و گالوانیزه

مقالات مشابه

 • عنوان انگلیسی مقاله: An investigation of microstructure/property relationships in dissimilar welds between martensitic and austenitic stainless steels عنوان فارسی مقاله: بررسی روابط ریزساختار خاصیت در جوش های غیرمشابه بین فولادهای ضدزنگ آستنیتی و ماتنزیتی. دسته: مکانیک – جوشکاری فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده:…
 • Performance of Welded High-Strength Low-Alloy Steels in Sour Environments عملکرد فولادهای کم آلیاژ پراستحکام جوش خورده در محیط های ترش. رشته: مهندسی مواد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 24 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه حساسیت ترک تنش سولفید (SSC) خط لولۀ فولاد X70 و X80 API…
 • Biological nitrogen fixation in trees in agro-ecosystems تثبیت نیتروژن بیولوژیکی در درختان و اکوسیستم های کشاورزی رشته: کشاورزی – زیست فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 26 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه یکپارچه سازی درختان، به ویژه درختان برای تثبیت نیتروژن (NFTs)، در جنگل زراعی و سیلویو…
 • Relationship between management information systemsand corporate performance رابطه میان سیستم های اطلاعاتی مدیریت و عملکرد شرکت های بزرگ رشته: حسابداری – مدیریت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 30 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه بررسی متون در حوزه سیستم های اطلاعاتی…
 • Impact of quality antecedents on taxpayer satisfaction with online tax-filing systems-An empirical study تاثیر سوابق کیفی بر رضایت مالیات دهنده از سیستم های آنلاین ثبت مالیاتی – یک مطالعه تجربی رشته: مدیریت – حسابداری – اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 21 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده…
 • A comparison of performance of Islamic and conventionalbanks 2004–2009 مقایسه عملکرد بانک های اسلامی و بانک های عادی در بازه زمانی 2004 الی 2009. رشته: مدیریت – حسابداری – اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 29 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله ترجمه شده توسط میهن همکار چکیده ترجمه…
 • Effects of Exercise Training on Outcomes in Women With Heart Failure اثر تمرین ورزش بر روی پیامدهای زنان مبتلا به نارسایی قلبی رشته: پزشکی – ورزشی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 14 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه اهداف: مولفان فرض…
 • Electronic new Product Development – a conceptual framework چارچوبی مفهومی برای گسترش محصولات جدید به شیوه الکترونیکی. رشته: اقتصاد – مدیریت دانش فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه عصر اقتصاد دانشی امروز با دوره های حیات کوتاه محصولات، نیازهای متغیر مشتریان…
 • Socialization, uses and influence of social networks in adolescents: the role of broadcast scheduling جامعه پذیری، استفاده و تاثیر شبکه های اجتماعی در نوجوانان: نقش زمان بندی پخش برنامه رشته: علوم اجتماعی و رفتاری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: ١٢ جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • Concept and Relevance of Income مفهوم و مربوط بودن سود رشته: اقتصاد – حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 44 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه در سال های اخیر افراد زیادی از اصول سنتی پذیرفته شده تحقق، تطابق و تخصیص انتقاد کرده اند. به علاوه پروژه…
 • The Relationship Between Shear Wave Velocity,temperature,attenuation and viscosity in the shallow part the mantle رابطه سرعت برشی,درجه حرارت، روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته رشته: عمران – زمین شناسی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 30 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه توموگرافی امواج…
 • Financial crises in efficient markets: How fundamentalists fuel volatility بحران مالی در بازارهای کارامد، نقش بنیادگرایان در ایجاد نوسانات رشته: اقتصاد – حسابداری – بانکداری و امور مالی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 12 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه زمانی که بحران مالی رخ می دهد،…
 • Microstructure and Mechanical Properties of Resistance Spot Welded Advanced High Strength Steels خواص مکانیکی و ریزساختار برای جوشکاری نقطه ای فولادهای پیشرفته با استحکام بالا. رشته: مکانیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 24 جهت دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله اینجا کلیک نمایید چکیده ترجمه ادغام فولادهای پیشرفته…
 • A Hybrid Adaptive Protocol for Reliable Data Delivery in WSNs with Multiple Mobile Sinks پروتکل ترکیبی تطبیقی برای تحویل داده های قابل اعتماد در شبکه گیرنده بی سیم با منبع چندگانه موبایل رشته: فناوری اطلاعات – الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 26 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله…
 • Brand personality factor based models مدل های مبتنی بر عامل شخصیت نام تجاری: یک بررسی انتقادی رشته: اقتصاد – حسابداری فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 19 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه شخصیت نام تجاری به طور فزاینده به یک مفهوم مهم با تئوری نام تجاری تبدیل…
 • Exchange Rate Volatility and Foreign Trade: The case for Cyprus and Croatia نوسانات نرخ ارز و تجارت خارجی: مطالعه موردی قبرس و کرواسی رشته: اقتصاد وداریی فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 9 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این مقاله به بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز برای…
 • Globalization and trends in international marketing research in Asia جهانی سازی و مراحلی در بررسی بازاریابی بین المللی در آسیا رشته: اقتصاد- بازاریابی – تجارت فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 15 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه چند فاکتور نشان دهنده روند جهانی سازی می باشند که…
 • Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer ethnocentrism بررسی ائتلاف های برند بین المللی؛ ترتیب برند و نژاد پرستی مصرف کننده رشته: اقتصاد فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 28 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه این تحقیق به بررسی این مساله می پردازد که مصرف…
 • عنوان انگلیسی مقاله: IP Based Smart Services: Combining Big Data and Networking to Create Innovative New Applications عنوان فارسی مقاله: آی پی مبتنی بر خدمات هوشمند: ترکیب داده شبکه بزرگ و ایجاد نرم افزار جدید دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل…