بررسی جوشکاری لیزر در صنعت خودرو

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: جوشکاری لیزری در صنایع خودرو سازی
 • دسته: مکانیک – جوشکاری
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات پروژه: 104

مقدمه

لیزر یک دسته اشعه موازی شده و پیوسته از جنس نور می باشد که تمام این اشعه دارای طول موج واحدی می باشد. البته این اشعه با اشعه نوری ناپیوسته ای که از خورشید تشعشع می کند بسیار متفاوت است. نور خورشید دارای طول موج های بسیار متفاوت و متنوع می باشد که در تمام جهات منتشر می شود. نور با طول موج های متفاوت می تواند روی یک نقطه مادی متمرکز شود و انرژی خود را به صورت انرژی حرارتی آزاد کند. اشعه لیزر یک اشعه به شدت موازی شده و کوهرنت می باشد که هر چه موازی تر و پیوسته تر باشد در نقطه کوچک تری می تواند متمرکز شود و انرژی حرارتی بیشتری را نیز تولید می کند.

این ویژگی اشعه لیزر باعث تقویت ایده استفاده از آن در جوشکاری به عنوان یک منبع منحصر به فرد انرژی شد. جوشکاری با اشعه لیزر یکی از جدیدترین تکنیک های جوشکاری است که در صنعت مورد استفاده قرار می گیرد. این فرآیند برای ساخت و تولید برخی قطعات صنعتی شرایطی را فراهم آورده است که تا قبل از آن، ساخت این قطعات غیر ممکن و یا بسیار مشکل بوده است. این فرآیند یک فرآیند جوشکاری ذوبی می باشد هر چند از نظر نوع تجهیزات و نوع فرآیند با فرآیند های جوشکاری ذوبی معمولی بسیار متفاوت است. با یک سری تغییرات و تجهیزات اضافی، می توان از لیزر برای برشکاری نیز با دقت و سرعت بسیار بالا استفاده نمود. اولین دستگاه های جوش لیزر که ساخته شدند به ندرت مورد استفاده قرار می گرفتند و تنها در جاهایی از آنها استفاده می شد که چاره ای جز استفاده از آن نداشتند. علت این امر مشکل بودن استفاده از دستگاه، بالا بودن هزینه، عدم وجود امکانات ایمنی و عدم دسترسی به اپراتور ماهر و کارآمد بود. اما به مرور زمان علم و تکنولوژی لیزر پیشرفت کرد و دستگاه های بسیار پیشرفته ای ساخته شدند و دامنه استفاده از لیزر به طور چشم گیری افزایش یافت.

فهرست مطالب

فصل اول: لیزر (25-11)

1-1 مقدمه 12

1-2 تاریخچه لیزر 13

1-3 همدوسی لیزر 15

1-4 تولید اشعه لیزر 17

1-5 اصول فرایند جوشکاری با لیزر 21

1-6 موارد کاربرد جوش لیزر 23

فصل دوم: تقسیم لیزرها (36-26)

2-1 لیزر حالت جامد 27

2-2 لیزرهای گازی 32

2-3 دیود لیزرها 36

فصل سوم: متغیر های فرایند جوشکاری با لیزر (44-37)

3-1 توان پرتو لیزر 38

3-2 قطر پرتو لیزر 39

3-3 قابلیت جذب پرتو 41

3-4 سرعت عبور پرتو 43

3-5 گاز محافظ 44

فصل چهارم: انتخاب لیزرجهت جوشکاری (51-45)

4-1 عوامل موثر در انتخاب لیزر مناسب 46

4-2 جوشکاری فولادها 49

4-3 جوشکاری آ لومینیم و آلیاژهای آن 50

4-4 جوشکاری تیتانیم و آلیاژهای آن 51

فصل پنجم: لیزرهای توان پایین (55-52)

5-1 عوامل موثر در انتخاب لیزرهای توان پایین 53

5-2 نکات مهم دراستفاده از لیزرهای توان پایین 54

فصل ششم: جوشکاری ورق ST14 مورد استفاده در ساخت بدنه خودرو با استفاده از لیزر Nd:YAG پالسی (66-56)

6-1 چکیده 57

6-2 چیدمان آزمایش 57

6-3 بررسی نتایج آزمایش 59

فصل هفتم: بررسی بیناب نشری پر پلاسما در جوشکاری ورق فلز st14 به وسیله لیزر Nd:YAG پالسی (77-67)

7-1 چکیده 68

7-2 مقدمه 68

7-3 مواد و وسایل و روش های آزمایش 69

7-4 نتایج و بحث 71

فصل هشتم: مزایا و محدودیت جوشکاری لیزری در مقایسه با سایر روشها (82-78)

8-1 مزایای فرایند جوشکاری با اشعه لیزر 79

8-2 معایب فرایند جوشکاری با اشعه لیزر 81

8-3 مسائل ایمنی استفاده از لیزر 82

فصل نهم: تحلیل المان محدود (99-83)

9-1 تعیین المان و خواص مواد 84

9-2 مدل سازی هندسی 84

9-3 مش زنی (ساختن مدل اجزا محدود) 86

9-4 اعمال شرایط مرزی و نیروها 88

9-5 تنظیمات حل و گرفتن نتایج مورد نیاز 89

نتیجه گیری و پیشنهادات (102-100)

فهرست اشکال

1 – نور همدوس و ناهمدوس 15

2 – اجزای اصلی لیزر ساده 19

3 – تابش تحریک شده فوتونها که با یک اتم تحریک شده برخورد می کند و منجر به آزادی فوتون قبل از تابش خود به خودی می شود 20

4 – بازتاب فوتونها توسط آینه ها به منظور افزایش طول مسیر برای تابش تحریک شده و در نتیجه افزایش توان پرتو لیزر 20

5 – مقطع مدهای اصلی پرتوی لیزری 21

6- یاتاقان هیدرولیکی قسمت جلو برنده موشک که با اشعه لیزرجوش کاری می شود.. 25

7- وقتی که نور در دستگاه لیزر توسط کوانتومها تولید شد با رفت و برگشت بین آینه ها متمرکز می شود. 28

8- طرح شماتیک لیزر Nd:YAG 32

9- طرح شماتیک یک لیزر CO2 با جریان محوری 34

10- طرح شماتیک یک لیزر CO2 با جریان متقاطع 35

11- تصویر چیدمان آزمایشگاهی مورد استفاده در جوشکاری لیزری 58

12- تغییرات عمق نفوذ جوش بر حسب پهنای پالس لیزر 60

13- عمق نفوذ جوش در پهنای پالس لیزر 61

14- تصویر همپوشانی پالسهای لیزر 64

15- نتایج آزمایشهای تنش – کرنش 65

16- تصویر نمونه ای قطعه ای که تحت آزمایش تنش-کرنش قرار گرفته است. 66

17- تصویری از چیدمان استفاده شده در آزمایش های جوش لیزری 71

18- نمونه ای از بیناب نشری پر پلاسمای ناشی از جوش لیزری 72

19- تغییرات دما و انحراف معیار دما بر حسب تغییرات پهنای پالس 74

20- تغییرات دما و انحراف معیار دما بر حسب تغییرات گاز محافظ 74

21- تغییرات دما و انحراف معیار دما بر حسب تغییرات شارش گاز 76

22-مدل سازی هندسی 85

23-مش زنی 86

24- اعمال شرایط مرزی و نیروها 89

25- حالت های مختلف کرنش در اثر اعمال شرایط مرزی و نیروها 90

26- حالت های مختلف تنش در اثر اعمال شرایط مرزی و نیروها 95

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • اشعه لیزر
 • جوشکاری تیتانیم
 • جوشکاری ذوبی
 • جوشکاری لیزر
 • دستگاه های جوش لیزر
 • صنایع خودرو سازی
 • صنعت خودرو
 • لیزر
 • لیزرهای گازی
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • پروژه بررسی جوشکاری لیزر در صنعت خودرو
 • تحقیق رشته مکانیک
 • تحقیقات مکانیکی
 • جوشکاری لیزری در صنایع خودرو سازی
 • دانلود پروژه جوشکاری لیزری در صنایع خودرو سازی
 • دانلود پروژه دانشگاهی رشته مکانیک
 • دانلود پروژه دانشگاهی رشته مهندسی مکانیک
 • دستگاه های جوش لیزر
 • پروژه بررسی جوشکاری لیزر در صنعت خودرو
 • جوشکاری لیزر در صنعت خودرو
 • جوشکاری لیزر
 • صنعت خودرو
 • مکانیک جوشکاری
 • جوشکاری
 • جوشکاری لیزری در صنایع خودرو سازی
 • پروژه بررسی جوشکاری لیزر در صنعت خودرو
 • دانلود پروژه جوشکاری لیزر در صنعت خودرو
 • دانلود پایان نامه جوشکاری لیزر در صنعت خودرو
 • دانلود پروژه جوشکاری لیزر
 • دانلود پروژه مکانیک
 • دانلود پروژه آماده مکانیک
 • پروژه مکانیک
 • دانلود پایان نامه مکانیک
 • دانلود پروژه جوشکاری
 • دانلود پروژه آماده جوشکاری
 • پروژه جوشکاری
 • دانلود پایان نامه جوشکاری
 • جوشکاری لیزر

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی تاثیر تیتانیم و کربن بر ریزساختار و خواص سایشی کامپوزیت Fe – TiC دسته: متالوژی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 95 مقدمه هدف اصلی در این پروژه بررسی تغییر درصد تیتانیم و کربن بر روی ریز ساختار و…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • high Speed Beam Steering with Phased Vertical Cavity Laser Arrays هدایت پرسرعت پرتو با آرایه های لیزری حفره عمودی مرحله ای رشته: الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 11 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله همراه با فایل ترجمه شده به صورت پاورپوینت…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی وساخت مدار محافظ وسایل برقی دسته: مهندسی برق – قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 76 چکیده این پروژه مربوط به ساخت و بررسی مدار محافظ وسایل برقی می باشد که یک مدار کاملا الکترونیکی می باشد و برای…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی بخشهای مختلف نیروگاه گازی دسته: تاسیسات حرارتی و برودتی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه امروزه با توسعه روزافزون صنعت نیروگاه و تولید برق و با توجه به این نکته که اکثریت دانشجویان مهندسی و……
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پست های گازی GIS دسته: مهندسی برق – قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 136 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید چکیده با توجه به افزایش مصرف, تولید انرژی الکتریکی بایستی در ارتباط کامل با نحوه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: جوشکاری پرتو الکترونی و پارامترهای موثر دسته: مکانیک – ساخت و تولید فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 صفحه – پنج فصل مقدمه مرسوم ترین روش برای ایجاد اتصال دائم جوشکاری است. بنا به یک تعریف ساده جوشکاری اتصال…
 • Home Built Laser Projector پروژکتور لیزری سینمای خانگی رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 18 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه به نظر من همه تاثیر لیزرها را در سکوهای نمایش، سالن رقص و جشن ها مشاهده کرده اند. دو…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت دسته: مهندسی برق قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 94 مقدمه در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: امنیت و خصوصی سازی RFID دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 73 مقدمه RFID به معنی ابزار تشخیص امواج رادیویی است. RFID یک تکنولوژی برای شناسایی خودکار اشیا است. در برچسب های RFID یک وسیله…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات مکانیکی عنوان کامل: پروژه بررسی خودروهای گاز سوز NGV فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 72 مقدمه تاکنون مهمترین و معمول ترین سوخت جهت استفاده در سرویس های حمل و نقل، در بسیاری از کشورهای دنیا بنزین و گازوئیل بوده…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: انرژی خورشیدی دسته: تحقیقات علمی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 72 مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه مقدمه در شرایط کنونی، تلاش در جهت خودکفایی و رفع وابستگی های تکنولوژی کشورمان، یکی از مبرمترین وظایف آحاد ملت ایران است و…