اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • عنوان کامل: بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
 • دسته: مهندسی برق قدرت
 • فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)
 • تعداد صفحات: 94

مقدمه

در سیستم های قدرت پیشرفته انرژی الکتریکی توسط ژنراتورهای سه فاز تولید می شود که پس از انتقال به صورت سه فاز توزیع می شود. به دلایل اقتصادی از ایستگاه تا مصرف ولتاژ چندین بار افزایش و کاهش می یابد.در هر باز افزایش و کاهش ولتاژ ت سه فاز موردنیاز است. بدین جهت در سیستم های قدرت سه فاز از تعداد زیادی ترانسفورماتور سه فاز استفاده می شود. برای هر تبدیل ولتاژ از مقداری به مقدار دیگر ممکن است از سه واحد ترانسفورماتور تک فاز یا یک واحد ترانسفورماتور سه فاز استفاده شود. در ترانسفورماتورهای قدرت و توزیع جریان تحریک تنها درصد کوچکی (2 تا 6%) از جریان نامی است.

پدیده هارمونیک در ترانسفورماتورهای قدرت بسیار مهم است. زیرا تحت شرایط معینی هارمونیک های جریان تحریک باعث عمل عمدی تجهزات حفاظتی می گردند ممکن است باعث تداخل در مدارهای مخابراتی شوند. نظر به این مسئله مهندسین مخابرات و سیستم انرژی باید قادر به بررسی و حذف چنین شرایط باشند. از این رو هارمونیک در ترانسفورماتور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اولین مورد از مشکلات اعوجاجات هارمونیکی در سال 1893 در شهر هارتفورد امریکا پیش آمد، به این صورت که یک موتور الکتریکی با گرم شدن زیاد باعث خرابی عایقبندی خود شد. پس از آزمایشات معلوم شد که علت این امر تشدید ایجاد شده در خط انتقال، ناشی از وجود هارمونیکها بوده است. مشکل بعدی، یک ژنراتور سه فاز 125 هرتز با ولتاژ 8/3 کیلوولت ساخت شرکت جنرال الکتریک امریکا بود. در این موردهمه محاسبات با تقریبهای خوبی انجام شده بودولی بازهم تشدید در خط انتقال بود. با محاسبه اندوکتانس و ظرفیت خازنی خط انتقال و احتمالاً اندوکتانس بار، مشاهده شد که در فرکانس حدود 1600 هرتز (هارمونیک سیزدهم) در خط تشدید ایجاد می شود.شکل موجهای ولتاژ ژنراتور نیروگاه و موتور سنکرون دارای مؤلفه های هارمونیکی قابل توجه بودند. این فرایند محاسبات واندازه گیری توسط یک موج نمای ساده در آن سال انجام شد که شکل موج را به صورت نقطه به نقطه از طریق قطع و وصل مرتب یک زبانه، نمونه گیری می کرد. امروزه با استفاده از هارمونیک سنجهای دیجیتال و با بکارگیری الگوریتم های سریع ‘ تبدیل فوریه گسسته ‘ می توان به صورت بدون وقفه اعوجاجات هارمونیکی را اندازه گیری کرد. دو سال بعداز اولین مورد مشاهده مشکلات هارمونیکی، شرکتهای وستینگهاوس و جنرال الکتریک، طرحهای جدیدی را برای ژنراتورها معرفی نمودند که در این طرح ها، از سیم پیچهای غیر متمرکز در آرمیچر استفاده کردند و به تبع آن شکل موج را بهبود بخشیده و به اصطلاح سینوسی تر کردند. مشکل دیگر هارمونیکها در شکل موج ژنراتورها، مربوط به جریان بسیار زیاد نول ژنراتورهایی بود که به صورت موازی نصب و مستقیماً زمین می شدند. امروزه این مساله کاملاً شناخته شده است و مربوط به هارمونیک سوم ولتاژ و صفر بودن توالی این هارمونیک در ماشینهایی می باشد که به صورت ستاره بسته شده اند.

فهرست مطالب

مقدمه 1

فصل اول: شناخت ترانسفورماتور 6

1-1 مقدمه 7

2-1 تعریف ترانسفورماتور 7

3-1 اصول اولیه 7

4-1 القاء متقابل 7

5-1 اصول کار ترانسفورماتور 9

6-1 مشخصات اسمی ترانسفورماتور 12

1-6-1 قدرت اسمی 12

2-6-1 ولتاژ اسمی اولیه 12

3-6-1 جریان اسمی 12

4-6-1 فرکانس اسمی 12

5-6-1 نسبت تبدیل اسمی 13

7-1 تعیین تلفات در ترانسفورماتورها 13

1-7-1 تلفات آهنی 13

2-7-1 تلفات فوکو در هسته 13

3-7-1 تلفات هیسترزیس 14

4-7-1 مقدار تلفات هیسترزیس 16

5-7-1 تلفات مس 16

8-1 ساختمان ترانسفورماتور 17

1-8-1 مدار مغناطیسی (هسته) 17

2-8-1 مدار الکتریکی (سیم پیچها) 17

1-2-8-1 تپ چنجر 18

2-2-8-1 انواع تپ چنجر 18

3-8-1 مخزن روغن 19

مخزن انبساط 19

4-8-1 مواد عایق 19

الف – کاغذهای عایق 20

ب – روغن عایق 20

ج – بوشینکهای عایق 20

5-8-1 وسایل حفاظتی 21

الف – رله بوخهلتس 21

ب – رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ 22

ج – ظرفیت سیلی گاژل 23

9-1 جرقه گیر 24

1-10 پیچ ارت 24

فصل دوم: بررسی بین منحنی B-H و آنالیز هارمونیکی جریان مغناطیس کننده 26

1-2 مقدمه 27

2-2 منحنی مغناطیس شوندگی 27

3-2 پس ماند (هیسترزیس) 30

4-2 تلفات پس ماند (تلفات هیسترزیس) 32

5-2 تلفات هسته 32

6-2 جریان تحریک 33

7-2 پدیده تحریک در ترانسفورماتورها 33

8-2 تعریف و مفهوم هارمونیک ها 36

1-8-2 هارمونیک ها 36

2-8-2 هارمونیک های میانی 37

9-2 ناپایداری هارمونیکی مرتبط با هسته ترانس در سیستمهای AC-DC 37

10-2 واکنشهای فرکانسی AC-DC 37

11-2 چگونگی ایجاد ناپایداری 39

12-2 تحلیل ناپایداری 40

13-2 کنترل ناپایداری 41

14-2 جریان مغناطیس کننده ترانسفورماتور 42

1-14-2 عناصر قابل اشباع 42

2-14-2 وسایل فرومغناطیسی 43

فصل سوم: تأثیر هارمونیکهای جریان ولتاژ روی ترانسفورماتورهای قدرت 46

1-3 مقدمه 47

2-3 مروری بر تعاریف اساسی 47

3-3 اعوجاج هارمونیکها در نمونه هایی از شبکه 49

4-3 اثرات هارمونیک ها 51

5-3 نقش ترمیم در سیستمهای قدرت با استفاده از اثر خازنها 52

1-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم قدرت بدون خازن 52

2-5-3 توزیع هارمونیکهای جریان در یک سیستم پس از نصب خازن 52

6-3 رفتار ترانسفورماتور در اثر هارمونیکهای جریان 54

7-3 عیوب هارمونیکها در ترانسفورماتور 54

1-7-3 هارمونیکهای جریان 54

1) اثر بر تلفات اهمی 54

2) تداخل الکترومغناطیسی با مدارهای مخابراتی 54

3) تأثیر بر روی تلفات هسته 55

2-7-3 هارمونیک های ولتاژ 55

1) تنش ولتاژ روی عایق 55

2) تداخل الکترواستاتیکی در مدارهای مخابراتی 55

3) ولتاژ تشدید بزرگ 56

8-3 حذف هارمونیکها 56

1) چگالی شار کمتر 56

2) نوع اتصال 57

3) اتصال مثلث سیم پیچی اولیه یا ثانویه 57

4) استفاده از سیم پیچ سومین 57

5) ترانسفورماتور ستاره – مثلث زمین 57

9-3 طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها 58

10-3 چگونگی تعیین هارمونیکها 59

11-3 اثرات هارمونیکهای جریان مرتبه بالا روی ترانسفورماتور 59

12-3 مفاهیم تئوری 60

1-12-3 مدل سازی 60

13- 3 نتایج عمل 61

14-3 راه حل ها 62

15-3 نتیجه گیری نهایی 62

فصل چهارم: بررسی عملکرد هارمونیک ها در ترانسفورماتورهای قدرت 63

1-4 مقدمه 64

2-4- پدیده هارمونیک در ترانسفورماتور سه فاز 64

3-4 اتصال ستاره 68

1-3-4 ترانسفورماتورهای با مدار مغناطیسی مجزا و مستقل 68

2-3-4 ترانسفورماتورها با مدار مغناطیسی پیوسته یا تزویج شده 71

4-4 اتصال Yy ستاره با نقطه خنثی 72

5-4 اتصال Dy 72

6-4 اتصال yd 73

7-4 اتصال Dd 74

8-4 هارمونیک های سوم در عمل ترانسفورماتور سه فاز 74

9-4 سیم پیچ ثالثیه یا پایدارکننده 76

10-4 تلفات هارمونیک در ترانسفورماتور 77

1-10-4 تلفات جریان گردابی در هادی های ترانسفورماتور 77

2-10-4 تلفات هیسترزیس هسته 77

3-10-4 تلفات جریان گردابی در هسته 78

4-10-4 کاهش ظرفیت ترانسفورماتور 79

فصل پنجم: جبران کننده های استاتیک 80

1-5 مقدمه 81

2-5 راکتور کنترل شده با تریستور TCR 81

1-2-5 ترکیب TCR و خازنهای ثابت موازی 87

3-5 راکتور اشباع شدهSCR 88

1-3-5 شیب مشخصه ولتاژ 89

نتیجه گیری 91

منابع و مآخذ 92

چکیده به زبان انگلیسی 94

فهرست تصاویر

فصل اول 6

شکل1-1: نمایش خطوط شار 8

شکل2-1: شمای کلی ترانسفورماتور 9

شکل3-1: رابطه فوران و نیروی محرکه مغناطیسی 11

شکل4-1: نمایش منحنی های هیستر زیس 15

شکل5-1: نمایش بوشیگ های عایق 20

شکل6-1: یک نمونه رله 22

شکل7-1: رله کنترل درجه حرارت سیم پیچ ها 23

شکل8-1: ظرف سیلی کاژل 23

شکل9-1: شمای کلی یک ترانسفورماتور با مخزن روغن و سیستم جرقه گیر 24

شکل10-1: نمایش پیچ ارت 25

فصل دوم 26

شکل1-2: نمایش شدت جریان در هسته چنبره شکل 28

شکل2-2: منحنی مغناطیس شوندگی 29

شکل3-2: منحنی مغناطیس شوندگی 29

شکل4-2: منحنی های هیستر زیس 31

شکل5-2: حلقه های ایستا و پویا 32

شکل6-2: شکل موج جریان مغناطیس کننده 34

شکل7-2: شکل موج جریان تحریک با پسماند 35

شکل8-2: شکل موج شار برای جریان مغناطیس کننده سینوسی 36

شکل9-2: نمایش هارمونیک های توالی مثبت و منفی 38

شکل10-2: ترکیبdc توالی منفی تولید شده توسط مبدلHVDC 39

شکل11-2: نمایش امپدانس هایAC,DC در روش سیستم حوزه فرکانس 40

شکل12-2: مقایسه حالات مختلف اشباع 41

شکل13-2: مشخصه مغناطیسی ترانسفورماتور 42

شکل14-2: جریان مغناطیس کننده ترانس و محتوای هارمونیکی آن 43

شکل15-2: مدار معادلT برای یک ترانسفورماتور 44

شکل16-2: منحنی شار مغناطیسی برحسب جریان ترانسفورماتور 44

شکل17-2: نمونه شکل موج جریان مغناطیسی برای یک ترانسفورماتور 44

فصل سوم 46

شکل1-3: مولدهای هارمونی جریان 47

شکل2-3: هارمونیک پنجم با ضریب35% 48

شکل3-3: طیف هارمونیک ها 50

شکل4-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی 50

شکل5-3: طیف هارمونیک ها 50

شکل6-3: جریان تحمیل شده روی جریان اصلی 50

شکل7-3: مسیر هارمونیکی جریان در سیستم بدون خازن 52

شکل8-3: مسیر هارمونی های جریان در سیستم پس از نصب خازن 53

شکل9-3: تداخل الکترو استاتیکی با مدارهای مغناطیسی 55

شکل10-3: ولتاژ تشدید بزرگ در اثر هارمونیک سوم 56

شکل11-3: ترانسفورماتور ستاره مثلث زمین، برای حذف هارمونیک های مضرب3 58

شکل12-3: طراحی ترانسفورماتور برای سازگاری با هارمونیک ها 58

شکل13-3: مدار معادل ساده شده سیم پیچ ترانسفورماتور 60

شکل14-3: توزیع ولتاژ در طول یک سیم پیچ 61

فصل چهارم 63

شکل1-4: نمودار برداری ولتاژهای مؤلفه اصلی، سوم، پنجم و هفتم 65

شکل2-4: نمودار برداری ولتاژهای اصلی، هارمونیک پنجم وهفتم 66

شکل3-4: نمایش نیروی محرکه الکتریکیemf اتصال ستاره در هر لحظه 66

شکل4-4:نمایش هارمونیک های سوم در اتصال مثلث 66

شکل5-4: مربوط به نوسان نقطه خنثی 70

شکل6-4: مسیر پارهای هارمونیک سوم (مضرب سه) در ترانسفورماتورهای سه فاز

نوع هسته ای 71

شکل7-4: ترانسفورماتور با اتصالY-yبدون بار 75

شکل8-4: سیم پیچ سومین (ثالثیه) 77

فصل پنجم 80

شکل1-5: ساختمان شماتیکTCR 81

شکل2-5: منحنی تغییرات بر حسب زاویه هدایت و زاویه آتش 83

شکل3-5: مشخصه ولتاژ- جریانTCR 84

شکل4-5: یک نمونه صافی با استفاده ازL.C 85

شکل5-5: حذف هارمونیک سوم با استفاده از مدارTCR با اتصال ستاره 86

شکل6-5: حدف هارمونیک های پنجم وهفتم با استفاده از مدار TCR با اتصال ستاره 86

شکل7-5: بررسی اختلال در شبکه قدرت قبل و بعد از استفاده از جبران کننده با خازن 87

شکل8-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR 88

شکل9-5: حذف هارمونیک های شبکه قدرت با استفاده از راکتور اشباع شدهSR 88

شکل10-5: منحنی مشخصه ولتاژ- جریانSR با خازن اصلاح شیب 89

شکل 11-5: حذف هارمونیکهای شبکه قدرت با استفاده از راکتور اشباع شده SR 89

شکل 12-5: منحنی مشخصه ولتاژ – جریان SR با خازن اصلاح شیب 90

فهرست جداول

فصل دوم

جدول1-2: مقادیر هارمونیک ها در جریان مغناطیسی یک ترانسفورماتور 45

اطلاعات فایل

 • فرمت: zip
 • حجم: 7.65 مگابایت
 • شماره ثبت: 806

خرید این فایل

کلیدهای جستجو

 • اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
 • اثرات هارمونیک های ولتاژ
 • جریان بر روی ترانسفورماتورهای قدرت
 • مهندسی برق قدرت
 • برق قدرت
 • انرژی الکتریکی
 • ژنراتورهای سه فاز
 • اثرات هارمونیک های ولتاژ
 • اندوکتانس بار
 • برق قدرت
 • پایان نامه برای کارشناسی برق قدرت
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی
 • پایان نامه رشته برق قدرت
 • تبدیل فوریه گسسته
 • ترانسفورماتورهای قدرت
 • دانلود پروژه پایانی رشته برق
 • مهندسی برق قدرت
 • پایان نامه برق قدرت
 • ترانسفورماتور قدرت
 • جرقه گیر
 • چنجر
 • فرکانس
 • مدار مغناطیسی
 • هارمونیک
 • هیسترزیس
 • ولتاژ
 • پایان نامه
 • دانلود رایگان پایان نامه
 • پایان نامه برق
 • پایان نامه برق قدرت
 • پایان نامه مهندسی برق
 • دانلود پایان نامه برق قدرت
 • هارمونیک
 • ولتاژ و جریان
 • ژنراتورهای
 • ترانسفورماتورهای قدرت
 • ولتاژ
 • جریان
 • ترانسفورماتور سه فاز
 • پدیده هارمونیک
 • تبدیل ولتاژ
 • اثرات هارمونیک
 • بررسی اثرات هارمونیک های ولتاژ و جریان
 • انرژی الکتریکی
 • ترانسفورماتور
 • موجهای ولتاژ

مقالات مشابه

 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شرایط غیرعادی عملکرد ترانسفورماتور در حالات بار غیرسینوسی، نامتعادلی بار و نامتعادلی ولتاژ تغذیه به همراه تحلیل و مدل سازی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 100 همراه با فایل های برنامه MATLAB و سیمولینک مقدمه…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: شبکه های بی سیم Wi-Fi دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 133 مقدمه نیاز روز افزون به پویایی کارها، استفاده از تجهیزاتی مانند تلفن همراه، پیجرها و… بواسطه وجود شبکه های بی سیم امکان پذیر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی مدلسازی و آنالیز خواص مکانیکی نانو لوله های کربنی دسته: نانو فناوری – مهندسی مواد فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 219 مقدمه از آنجائیکه شرکت های بزرگ در رشته نانو فناوری مشغول فعالیت هستند و رقابت بر سر…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: مدلسازی طراحی، تحلیل و پیاده سازی، با اهدف، بهینه سازی ابعاد، بازده و چگالی وزنی نیرو، در موتور سنکرون خطی رتور سیم پیچی دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 104 مقدمه در این پژوهش مدلسازی طراحی…
 • Recursive sliding discrete Fourier transform with oversampled data تبدیل فوریه گسسته متحرک بازگشتی با داده های نمونه برداری شده رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 13 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه تبدیل فوریه گسسته (DFT) نقش اساسی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: Power former جدیدترین ژنراتور سنکرون و شبیه سازی جریان های فالت دسته: مهندسی برق- شبکه های انتقال و توزیع فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 100 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه Pf جدید ترین ماشین…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: بررسی و معرفی شبکه های عصبی مصنوعی دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 121 مقدمه هوش محاسباتی (Computational-Intelligence) به معنای استخراج هوش، دانش، الگوریتم یا نگاشت از دل محاسبات عددی براساس ارائه به روز داده…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: پروژه بررسی امنیت در شبکه های بی سیم دسته: فناوری اطلاعات و کامپیوتر فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 99 فهرست مطالب: جهت مشاهده فهرست مطالب این پروژه اینجا کلیک نمایید مقدمه از آن جا که شبکه های بی سیم،…
 • دسته: تحقیقات مکانیکی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 111 مقدمه این پایان نامه در مورد یک طراحی بهینه سازی شده از واتر پمپ سیستم خنک کاری خودرو است که به وسیله موتور الکتریکی DC کار می کند.موتورهای بنزینی گرچه تا حدزیادی بهبود یافته و اصلاح شده اند،…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: ارزیابی عملکرد ژنراتورهای موازی در خطای ترمینال ژنراتور دسته: برق – شبکه های انتقال و توزیع فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 87 مشاهده فهرست مطالب این پروژه مقدمه ژنراتورهای سنکرون ماشینی است که برای تبدیل انرژی مکانیکی به انرژی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و پیاده سازی کنترلگر موقعیت برای روبات کشسان مفصل با لحاظ مسئله اشباع عملگر دسته: مهندسی تکنولوژی برق- قدرت فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 157 مقدمه در این پژوهش مسئله کنترل روبات کشسان مفصل با لحاظ محدودیت اشباع عملگر…
 • عنوان انگلیسی مقاله: A survey on routing algorithms for wireless Ad-Hoc and mesh networks عنوان فارسی مقاله: الگوریتم های مسیر یابی برای شبکه های موردی(Manet) و شبکه های مِش دسته: کامپیوتر – فناوری اطلاعات فرمت فایل ترجمه شده: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات فایل ترجمه شده: ۴٨ جهت دانلود رایگان…
 • A Novel Protective Scheme to Protect Small-Scale Synchronous Generators Against Transient Instability طرح حفاظتی جدید برای حفاظت از ژنراتورهای سنکرون مقیاس کوچک در برابر ناپایداری گذرا. رشته: برق فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 24 دانلود رایگان نسخه اصلی مقاله چکیده ترجمه اخیرا نصب ژنراتورهای کوچک در شبکه های…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: طراحی و تحلیل ساخت ماشین باگی دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 220 مقدمه اگر بخواهیم منصفانه به تاریخچه اتومبیل بنگریم، تصور من بر این است باید همان ارابه های چوبی و طراح آنها را هم جزیی از…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات علمی عنوان کامل: پروژه بررسی نیروگاه های خورشیدی در ایران فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 112 مقدمه خورشید نه تنها خود منبع عظیم انرژی است، بلکه سرآغاز حیات و منشاء تمام انرژی های دیگر است. طبق برآوردهای علمی در…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل و شبیه سازی کدهای CDMA به منظور کاهش تداخل بین کاربران دسته: مهندسی برق (گرایش مخابرات) فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 74 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه دسترسی چندگانه تقسیم کد از تکنولوژی…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی عنوان کامل: تحلیل کمانش ورقهای مدورمرکب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدود دسته: مکانیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 192 مقدمه در این پایان نامه رفتار کمانش ورق های دایره ای شکل مرکب با استفاده از تئوری المان محدود…
 • پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی دسته: تحقیقات دینامیکی عنوان کامل: پروژه بررسی عملکرد رله پیلوت در شبکه فوق توزیع فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات پروژه: 115 مقدمه در تاسیسات الکتریکی مانند شبکه انتقال انرژی ٍ مولد ها و ترانسفورماتورها و اسباب و ادوات دیگر برقی در اثر…
 • Practical Commitment of Combined Cycle Plants using Dynamic Programming تعهد عملی نیروگاه های سیکل ترکیبی با استفاده از برنامه نویسی دینامیک رشته: برق و الکترونیک فرمت فایل ترجمه شده: Word شمار صفحه: 17 دانلود رایگان نسخه انگلیسی این مقاله در اینجا خرید ترجمه مقاله چکیده ترجمه به سبب وجود و…
 • پایان نامه جهت دریافت مدرک کاردانی عنوان کامل: شبکه های توزیع دسته: الکتروتکنیک فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد صفحات: 45 جهت مشاهده فهرست مطالب این پایان نامه اینجا کلیک نمایید مقدمه انواع شبکه ها شبکه شعاعی یا باز، شبکه های مسدود یا رینگ یا حلقوی، شبکه مرکب یا تار…