1. پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های یادگیری کلب (LSI)، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 7 حجم: 306 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سبک های

 2. مقیاس دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد دلزدگی زناشویی (پاینز، 1996)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد دلزدگی زناشویی (پاینز،

 3. پرسشنامه پرخاشگری --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه پرخاشگری (باس و پری، 1992)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه

 4. مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد درون گرایی – برون گرایی ( میشل گوکلن)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: مقیاس درون گرایی – برون گرایی (میشل گوکلن) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل

 5. پرسشنامه فعالیت بدنی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان تمایل افراد به فعالیت بدنی عمومی است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت است. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 345 کیلوبایت این پرسشنامه دارای 14 سوال بوده و هدف

 6. پرسشنامه وسواسی جبری ونکوور --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد ارزیابی وسواسی جبری ونکوور دارای 55 سوال که جهت بررسی میزان وسواس اشخاص مختلف به کار گرفته شده است و شش مولفه آلودگی، وارسی، افکار وسواسی، احتکار، کمال گرایی و دقت و تردید را مورد سنجش قرار می دهد. توضیحات کامل در مورد روایی و پایایی، ضریب آلفای کرونباخ و منابع

 7. مدیریت کیفیت جامع --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه در برگیرنده ده مولفه چهار گزینه ای TQM یا مدیریت کیفیت جامع است دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 5 حجم: 38 کیلوبایت این پرسشنامه در برگیرنده ده مولفه چهار گزینه ای TQM یا مدیریت کیفیت جامع است نوع فایل: وورد

 8. پرسشنامه استاندارد هنجارهای اجتماعی نوجوانان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هنجارهای اجتماعی نوجوانان، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 13 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد هنجارهای اجتماعی نوجوانان، در

 9. پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی زوجین (کریستنسن و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی زوجین (کریستنسن و سالاوی، 1984)، در قالب word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این پرسشنامه را کریستنسن و سالاوی (1984) در دانشگاه کالیفرنیا را به منظور بررسی الگوهای ارتباطی متقابل زوجین عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد الگوهای ارتباطی زوجین (کریستنسن و سالاوی، 1984) دسته بندی: عمومی »

 10. پرسشنامه معنای زندگی (استگر، فریزر، اویشی و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد معنای زندگی (استگر، فریزر، اویشی و کالر ) به همراه نحوه نمره گذاری و منبع مورد استفاده و … عنوان کامل: پرسشنامه معنای زندگی استگر، فریزر، اویشی و کالر دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 654 کیلوبایت مقیاس

 11. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آﻛﺴﻔﻮرد- ﻟﻴﻮرﭘﻮل (فرم… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آکﺴﻔﻮرد ﻟیﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺠﺎرب و ﻋﻮاﻃﻒ آکﺴﻔﻮرد- ﻟیﻮرﭘﻮل (فرم پنج عاملی) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت

 12. مقیاس همدلی (مهرابیان و اپستین، 1972) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد همدلی (مهرابیان و اپستین، 1972)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 5 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد همدلی (مهرابیان

 13. پرسشنامه ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی شایستگی مدیران و رؤسا، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی شایستگی

 14. آزمون ادراک تعامل اجتماعی (گلاس و همکاران،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ادراک تعامل اجتماعی (گلاس و همکاران، 1982)، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: آزمون ادراک تعامل اجتماعی (گلاس و همکاران، 1982) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 15. پرسشنامه شکست های شناختی شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شکست های شناختی شغلی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد شکست های شناختی

 16. پرسشنامه اضطراب مدرسه – گزارش معلم (SAS-TR) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب مدرسه گزارش معلم (SASTR)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب مدرسه

 17. پرسشنامه استاندارد آمادگی به اعتیاد اهواز --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد آمادگی به اعتیاد اهواز (زرگر و همکاران)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد

 18. پرسشنامه افکار خودکار منفی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه افکار خودکار منفی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه افکار خودکار

 19. پرسشنامه ارزیابی و مسیر ترقی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی و مسیر ترقی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی و مسیر

 20. پرسشنامه افسردگی بک، فرم بلند --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی بک فرم بلند، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 8 حجم: 178 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی بک –

 21. پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی برور و همکاران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هویت ورزشی (برور و همکاران) به همراه نمره گذاری و تفسیر و منبع استفاده شده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 14 کیلوبایت مقیاس هویت ورزشی در سال 1993 توسط برور و همکاران به منظور سنجش

 22. پرسشنامه استاندارد احساس غربت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد احساس غربت، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد احساس غربت، در قالب word

 23. پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد احقاق جنسی هالبرت، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد احقاق جنسی هالبرت، در

 24. پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی اروگان و کونوسکی… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی اروگان و کونوسکی (1996) عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی اروگان و کونوسکی (1996) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت این پرسشنامه شامل 19 گویه است که توسط اروگان و کونوسکی در سال 1996 ابداع

 25. مقیاس کنترل شخصی PCS --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل شخصی (PCS)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل شخصی (PCS)، در

 26. آزمون خود شکوفایی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خود شکوفایی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خود شکوفایی، در قالب word

 27. مقیاس تفسیر مسئولیت RIS --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تفسیر مسئولیت (RIS)، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 8 حجم: 15 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تفسیر مسئولیت (RIS)، در

 28. پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس (2005) عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکولا و بورادوس (2005) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 74 کیلوبایت این پرسشنامه شامل 15 گویه است که توسط واکولا و بورادوس در سال 2005 ابداع

 29. پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی (هارتر، 1980) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی (هارتر، 1980)، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 8 حجم: 244 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزش تحصیلی (هارتر،

 30. پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی کاری والتون دارای 26 سوال می باشد که زیر متغیر های جبران منصفانه و مناسب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، توسعه قابلیت های انسانی، تأمین فرصت رشد و امنیت، یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان، قانون گرایی در سازمان، فضای کلی زندگی و وابستگی اجتماعی زندگی کاری را مورد

 31. پرسشنامه قدرت تخیل --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 13 حجم: 218 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد قدرت تخیل، در قالب word

 32. پرسشنامه چک لیست نشانگان اختلالات روانی (SCL… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد چک لیست نشانگان اختلالات روانی (SCL –90R)، در قالب word و در 26 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه چک لیست نشانگان اختلالات روانی (SCL –90-R) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 33. مقیاس فشار زاهای شغلی واحد صنعتی (صفارزاده،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فشارزاهای شغلی واحد صنعتی (صفارزاده، 1377)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: مقیاس فشار زاهای شغلی واحد صنعتی (صفارزاده، 1377) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word

 34. آزمون عزت نفس کوپراسمیت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس (کوپراسمیت، 1967)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس (کوپراسمیت،

 35. مقیاس خلق و خوی مالهوترا MTS --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خلق و خوی مالهوترا(MTS)، در قالب word و در 19 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 19 حجم: 51 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خلق و خوی

 36. مقیاس رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رشد اخلاقی کودکان، نوجوانان و جوانان (دکتر لطف آبادی)، در قالب word و در 12 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 12 حجم: 43 کیلوبایت دانلود

 37. پرسشنامه اعتماد به نفس ورزشی(SCI) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه اعتماد بنفس ورزشی دارای 14 سوال دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 1 حجم: 47 کیلوبایت ورزشکاران برای کسب موفقیت در ورزش به توانایی­های مختلفی از قبیل مهارت­های بدنی، تمرکز ذهنی وآمادگی جسمانی مطلوب نیاز دارند. در این پرسشنامه از شما درخواست

 38. پرسشنامه تمایل به خودکشی در افراد سیگاری --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل به خودکشی در افراد سیگاری، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تمایل

 39. پرسشنامه خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI-2) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خشم صفت – حالت اسپیلبرگر (STAXI2)، در قالب word و در 19 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 19 حجم: 52 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خشم

 40. پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن (EQ-i) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار آن (EQi)، در قالب word و در 11 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 11 حجم: 25 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی

 41. پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (ویلسون، 2001) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (ویلسون، 2001)، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 7 حجم: 64 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سلامت سازمانی (ویلسون،

 42. پرسشنامه اعتماد بین شخصی (فرم زنان) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه اعتماد بین شخصی (زنان)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 12 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه اعتماد

 43. پرسشنامه سازمان نوآورانه --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سازمان نو آورانه، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سازمان نو آورانه، در

 44. رفتار شهروندی سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  دسته: مدیریت فرمت فایل: doc حجم فایل: 18 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 15 مقاله کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی با عنوان رفتار شهروندی سازمانی مقدمه در نظام بوروکراتیک تمام تلاش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله مراتب هرمی سازمان بوده است. به همین جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود

 45. پرسشنامه استاندارد خود کارآمدی تحصیلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی (پاتریک، هیکس و رایان، 1997)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 82 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد

 46. پرسشنامه استاندارد سازگاری بل --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری بل، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 8 حجم: 26 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری بل، در قالب word

 47. پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ (… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد 5 عامل ذهن اگاهی (بایر و همکاران،2006)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه 5 عامل ذهن اگاهی FFMQ ( بایر و همکاران ، 2006 ) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل

 48. پرسشنامه استاندارد سبک رهبری --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سبک رهبری (سالزمن و اندرکولک، 1982)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سبک

 49. پرسشنامه استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد استرس شغلی مدیران و تصمیم گیرندگان، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد استرس

 50. پرسشنامه استاندارد کمال گرایی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد کمال‌گرایی (هیل و همکاران، 2004)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 113 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد کمال‌گرایی (هیل

 51. پرسشنامه جو سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد جو سازمانی ﻻیﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دیﭗ(1989) پرسشنامه استاندارد جو سازمانی ﻻیﻞ ﺳﺎﺳﻤﻦ و ﺳﺎم دیﭗ(1989) که شامل 20گویه و پنج مولفه وﺿﻮح و روﺷﻨی اﻫﺪاف، وﺿﻮح و روﺷﻨی ﻧﻘﺶ، رﺿﺎیﺖ از ﭘﺎداش، رﺿﺎیﺖ و ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮ روی رویﻪﻫﺎ، اﺛﺮﺑﺨﺸی ارﺗﺒﺎﻃﺎت، می باشد. دارای روایی و پایایی پرسشنامه و منابع به

 52. پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی (پارگامنت، 2000)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مقابله مذهبی (پارگامنت)،

 53. پرسشنامه استاندارد سبک هویت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سبک هویت، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 701 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سبک هویت، در قالب word

 54. پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده – فرم کوتاه --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری خانواده فرم کوتاه، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد انعطاف پذیری

 55. پرسشنامه استرس شغلی الیوت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: استرس یک واکنش فیزیولوژیکی (جسمانی) و روانی است که در هنگام احساس عدم توازن میان سطح تقاضاهایی که از افراد می شود و توانایی و ظرفیت آنان در بر آورد ساختن این تقاضاها روی می دهد (کران ول، 1373) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: docx

 56. پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بارتون جی. ای --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی بارتون جی. ای دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 17 کیلوبایت این پرسشنامه شامل 18 ماده است که توسط بارتون، جی. ای در سال 1990 ابداع گردیده و دارای سه خرده مقیاس می­باشد که 6 آیتم مربوط

 57. پرسشنامه استاندارد تاب آوری کونور و دیویدسون --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس تاب آوری (CD-RIS) کونور و دیویدسون در قالب فایل word، شامل نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج و منبع مورد استفاده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 19 کیلوبایت این پرسشنامه توسط کونور و دیویدسون در سال

 58. پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پاتریک و همکاران… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پاتریک و همکاران (2009) عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش پاتریک و همکاران (2009) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 22 کیلوبایت این پرسشنامه شامل 38 گویه است که توسط پاتریک و همکاران در سال 2009 ابداع

 59. پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 10 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد میزان

 60. پرسشنامه تفکر انتقادی کالیفرنیا --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد گرایش به تفکر انتقادی کالیفرنیا، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد

 61. پرسشنامه رفتار کاری ضد تولید --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: توضیحات: پرسشنامه پیش رو یک پرسشنامه استاندارد می باشد که دارای 11 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت است. این پرسشنامه توسط بنت و رابینسون طراحی و اعتباریابی شده است. منبع پرسشنامه و ضریب الفای کرونباخ پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی:

 62. پرسشنامه اعتماد سازمانی الونن و دیگران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی (الونن و دیگران) به همراه نحوه تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 5 حجم: 116 کیلوبایت پرسشنامه اعتماد سازمانی در سال 2008 توسط آلن و

 63. پرسشنامه خودکارامدی تصمیم گیری شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: فرم کوتاه مقیاس خودکارآمدی در تصمیم گیری شغلی در سال 1996 توسط بتز و همکاران به منظور ارزیابی باور فرد در مورداینکه آیا قادر است با موفقیت تکالیف لازم برای تصمیم گیری شغلی را به انجام برساند، طراحی شده است.این آزمون بر پایه نظریه کرایت(1987) که پنج مولفه را در تصمیم گیری شغلی

 64. پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  پرسشنامه دانشگاهی عنوان کامل: ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان دسته: مدیریت منابع انسانی فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش) تعداد سوالات: 40 تعداد صفحات: 2 منبع: Handbook of Human Resource Management in Government 2005 بخشی از محصول قابلیت اعتماد الف. وقت شناسی ب. عدم سوء استفاده از مرخصی های استعلاجی ج. عدم سوءاستفاده از اضافه کاری

 65. آزمون بررسی ارزشها (گوردون آلپورت، فیلیپ ورنون،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی ارزشها (گوردون آلپورت، فیلیپ ورنون ، گاردنر لیندزی، 1960)، در قالب word و در 24 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: آزمون بررسی ارزشها (گوردون آلپورت، فیلیپ ورنون، گاردنر لیندزی، 1960) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل

 66. مقیاس سرسختی روانشناختی اهواز --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سرسختی روانشناختی اهواز (کیامرثی و همکاران، 1377)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد

 67. پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد سواد سلامت (منتظری و همکاران، 1393) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word

 68. پرسشنامه استاندارد رجحان شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: آزمون رجحان شغلی به منظور تشخیص تفاوت های فردی در جهت گیری انگیزشی درونی و بیرونی درسال 1994 توسط آمابایل و همکارانش ساخته شد. این آزمون تمام عناصر مربوط به انگیزش درونی (خود-تعیینی، شایستگی، انجام تکلیف، لذت و علاقه) و انگیزش بیرونی (رقابت، ارزیابی، بازشناسی و پول و دیگر مشوق­های ملموس و مجبور

 69. پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عدالت سازمانی (هاشمی شیخ شبانی و رجبی، 1390)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه

 70. پرسشنامه خود تاب آوری کلاهنن --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خود تاب آوری (کلاهنن) به همراه نمره گذاری و تفسیر و منبع استفاده شده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 18 کیلوبایت این مقیاس اولین بار توسط کلاهنن (1996) به شکل مقیاس خودگزارشی ارزیابی تاب آوری

 71. پرسشنامه مهارتهای ارتباطی بین فردی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی بین فردی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 119 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای ارتباطی بین

 72. پرسشنامه استاندارد هوش معنوی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هوش معنوی (بدیع و همکاران، 1389)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد هوش

 73. پرسشنامه اعتماد بین شخصی (فرم مردان) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد بین شخصی (مردان)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 12 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد بین شخصی

 74. پرسشنامه ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی تعلل ورزی تحصیلی (تاکمن، 2001)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 15 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی

 75. پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی (اسمیت، کندال و هالین ، 1989)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه

 76. پرسشنامه شناسایی ارتباطات --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شناسایی ارتباطات (توانایی برقراری ارتباط موثر)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد شناسایی

 77. پرسشنامه استاندارد امید به زندگی (اشنایدر، 1991) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد امید به زندگی (اشنایدر، 1991)، در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (1991) جهت تعیین میزان امید بزرگسالان توسط اشنایدر ساخته شده است. دارای 12 آیتم می­ باشد که 8 آیتم آن مورد دسته بندی: عمومی » پرسش نامه فرمت فایل دانلودی:

 78. پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه با 110 سوال سلامت روانی کودکان 6 تا 14 سال را ارزیابی می کند. عنوان کامل: پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان 6 تا 14 ساله دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 369 کیلوبایت این پرسشنامه با 110

 79. پرسشنامه مشکلات بین فردی (IIP-32) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد ارزیابی مشکلات بین فردی (IIP-32) برگرفته از پرسشنامه بارخام و همکاران (1994) می باشد. این پرسشنامه دارای32 سوال و شامل 6 مولفه صراحت و مردم آمیزی، گشودگی، در نظر گرفتن دیگران، پرخاشگری، حمایت گری و مشارکت و وابستگی است و روابط بین فردی را مورد سنجش قرار می دهد. توضیحات کامل

 80. پرسشنامه منبع استرس شغل --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد منبع استرس شغل، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد منبع استرس شغل، در

 81. مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری-… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سیستم های بازداری فعال سازی رفتاری 24 آیتمی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: مقیاس سیستم های بازداری/ فعال سازی رفتاری- 24 آیتمی دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت

 82. پرسشنامه رفتار خرج کردن --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار خرج کردن، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار خرج کردن، در

 83. پرسشنامه استاندارد قدرت ارتباطات --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد قدرت ارتباطات، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 121 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد قدرت ارتباطات، در قالب word

 84. پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتری --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه حاوی 30 سوال جهت ارزیابی رضایت مشتری می باشد که در آن از طیف 5 درجه ای لیکرت استفاده شده است و برای یک پایان نامه کارشناسی ارشد استفاده شده است. منبع اصلی پرسشنامه و شیوه نمره گذاری طیف در درون متن ذکر شده است. دسته بندی: عمومی

 85. پرسشنامه تمایل به ترک خدمت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد و فقط حاوی سه سوال میباشد و با همین سه سوال اعتبار یابی شده است که از تحقیق کیم و لیونگ (2007) گرفته شده است. پایایی و روایی این پرسشنامه در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت

 86. پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و احساسات --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و احساسات، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 10 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تشخیص هیجان و

 87. پرسشنامه خرسندی زناشویی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خرسندی زناشویی، در قالب word

 88. پرسشنامه شاخص رضایت زناشویی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شاخص رضایت زناشویی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 12 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد شاخص رضایت زناشویی، در

 89. پرسشنامه سنجش دعاها --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش دعاها، در قالب word

 90. پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش میزان بهره وری در سازمان، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش

 91. پرسشنامه جو خانوادگی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خانواده (جو خانوادگی)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خانواده (جو خانوادگی)، در

 92. پرسشنامه شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شخصیتی چند جنبه ای (برن رویتر)، در قالب word و در 17 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 17 حجم: 65 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد شخصیتی

 93. پرسشنامه خود بیمار انگاری --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خود بیمار انگاری (ایوانز، 1980)، در قالب word و در 13 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 13 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خود بیمار

 94. پرسشنامه ابزار سنجش خانواده --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده، در قالب word

 95. پرسشنامه بررسی احتمال ریسک --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی احتمال ریسک، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 10 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی احتمال ریسک، در

 96. پرسشنامه کنجکاوی و اکتشاف کاشدان و همکاران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد کنجکاوی و اکتشاف (کاشدان و همکاران) به همراه نمره گذاری و تفسیر و منبع استفاده شده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 8 حجم: 918 کیلوبایت این پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه های جرج ماسون، کانزاس، شمال کارولینا در

 97. پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی (هودسن) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی (هودسن)، در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: یک ابزار 25 سؤالی است که برای اندازه گیری میزان، شدت یا دامنه مشکلات زن و شوهر در رابطه زناشویی تدوین شده است. این مقیاس ویژگی رابطه را دسته بندی: عمومی » پرسش نامه فرمت فایل دانلودی:

 98. پرسشنامه خصوصیات اخلاقی وودورث --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 10 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خصوصیات اخلاقی وودورث، در

 99. پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی (فرم ویژه زنان) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد درونگرایی برونگرایی (فرم ویژه مردان)، در قالب word و در 20 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 20 حجم: 39 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد درونگرایی –

 100. آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001)، در قالب word و در 23 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: آزمون ذهن خوانی از طریق چشم ها (بارون و کوهن، 2001) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت

 101. پرسشنامه اندازه گیری نگرش های صمیمانه --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اندازه گیری نگرش های صمیمانه، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 5 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اندازه گیری

 102. پرسشنامه حمایت اجتماعی مقیاس دوستان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی (مقیاس دوستان) (مری پروسیدانو و کنیت هلر، 1983)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت

 103. پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی (شوت و همکاران) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: یک پرسشنامه خودسنجی 41 سوالی است که برای سنجش هوش هیجانی خصیصه­ ای ساخته شده است (آستین و همکاران، 2004). آزمودنی ­ها به سوالات این مقیاس بر مبنای رتبه­ بندی پنج لیکرت (1- کاملاً موافقم تا 5- کاملاً مخالفم) پاسخ می ­دهند. این پرسشنامه در واقع نسخه تج دسته بندی: عمومی » پرسش

 104. پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه خود کنترلی تانجی (فرم 36 ماده ای) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 105. پرسشنامه شاخص تنیدگی والدینی (PSI) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شاخص تنیدگی والدینی (PSI)، در قالب word و در 9 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 9 حجم: 12,120 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد شاخص تنیدگی والدینی

 106. پرسشنامه استاندارد تعهد سازمانی پورتر --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد تعهد سازمانی (پورتر)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اعتماد تعهد سازمانی

 107. پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 20 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ویژگی های شغلی، در

 108. مقیاس خوشکامی اسنیت- همیلتون (SHPS) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خوشکامی اسنیت همیلتون (SHPS)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خوشکامی اسنیت –

 109. مقیاس باورهای ارتباطی (آدیلسون و اپشتاین، 1981) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد باورهای ارتباطی (آدیلسون و اپشتاین)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 26 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد باورهای ارتباطی

 110. پرسشنامه نگرش فرزند نسبت به پدر --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش فرزند نسبت به پدر، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 12 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش فرزند

 111. پرسشنامه سنجش ادراک خویشتن --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش ادراک خویشتن، در قالب word و در 13 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 13 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش ادراک خویشتن، در

 112. پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه نوع تاکتیک تعارض با خواهر و برادر دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 113. پرسشنامه هوشمندسازی مدارس --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه هوشمندسازی مدارس دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 24 کیلوبایت این پرسشنامه دارای موارد زیر می باشد مقدمه و توصیف روش نمره گذاری خرده مقیاسها و سوالات تفسیر نتایج روایی و پایایی منابع عبارات و جملات کلیدی تفسیر نتایج پرسشنامه

 114. مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری (میشل گوگلن)، در قالب word و در 9 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: مقیاس اندازه گیری نوع اختلال های رفتاری (میشل گوگلن) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت

 115. پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی انریچ --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی (انریچ)، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 10 حجم: 34 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت زناشویی (انریچ)، در

 116. پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی (هزن و شیور) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی (هزن و شیور)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 12 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی

 117. پرسشنامه استاندارد حالت های مثبت روانشناختی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد حالت های مثبت روانشناختی، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 10 حجم: 24 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد حالت های مثبت

 118. پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران به همراه نحوه نمره گذاری و منبع مورد استفاده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 1,924 کیلوبایت پرسشنامه حمایت سازمانی آیزنبرگر و همکاران در سال 1986 ساخته شد. این پرسشنامه بدون

 119. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ استاندارد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺎرﯾﺎ ﮐﻮاس (CDI)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 26 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اﻓﺴﺮدﮔﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

 120. پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 13 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد وقایع

 121. مقیاس ارضاء نیازهای روانی (دسی وریان، 2000) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارضاء نیازهای روانی (دسی وریان، 2000)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 15 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ارضاء

 122. پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی (ماتسون، 1983)، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 8 حجم: 1,012 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مهارتهای اجتماعی (ماتسون،

 123. پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد دلبستگی به مکان، در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این مقیاس توسط صفاری نیا (1390)، بر اساس نظریه لو و آلتمن (1992) و مطالعات تجربی جورجنسن و استدمن (2001) و کیل، موون و تارانت (2004) ساخته دسته بندی: عمومی » پرسش نامه فرمت فایل دانلودی: zip

 124. مقیاس ارزیابی باورهای ضمنی هوش --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی باورهای ضمنی هوش (عبدالفتاح و یتس، 2006)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه

 125. مقیاس خودکارآمدی کودکان (وﻳﻠـﺮ، و ﻟـﺪ، 1982) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی کودکان (ویﻠـﺮ، و ﻟـﺪ، 1982)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی

 126. پرسشنامه مدیریت زنجیره تامین --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 12 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت زنجیره تامین، در

 127. مجموعه ی مقیاس ها و پرسشنامه… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه

  عنوان کامل: مجموعه ی مقیاس ها و پرسشنامه های پرکاربر روانشناسی دسته: پرسشنامه فرمت فایل: docx حجم فایل: 422 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 باسلام. این مجموعه یکی دیگر از جامع ترین پرسشنامه های پرکاربرد علم روانشناسی میباد. شاید در سایت های دیگه نیز این پرسشنامه ها حتی رایگان موجود باشد. ولی هرگز کامل نخواهد

 128. مقیاس جهت گیری هدف پیشرفت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد جهت گیری هدف پیشرفت (کریستوفر واز ، 2006)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه

 129. پرسشنامه روابط چند بعدی بدن --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد روابط چند بعدی بدن، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد روابط چند بعدی

 130. پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (آلبرخت، 2003)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (آلبرخت،

 131. پرسشنامه رسمیت در سازمان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رسمیت در سازمان، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 15 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد رسمیت در سازمان، در

 132. پرسشنامه تعارضات زناشویی MCQ --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی (MCQ)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تعارضات زناشویی (MCQ)، در

 133. پرسشنامه مدیریت تعارض استیفن رابینز --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه مدیریت تعارض استیفن رابینز دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 5 حجم: 19 کیلوبایت این پرسشنامه توسط استیفن پی، رابینز در سال 1991 تهیه شد که در پژوهش خود پنج شیوه ­ی مدیریت تعارض را درون سه استراتژی (راه حل­گرایی، عدم مقابله

 134. مقیاس احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی و عاطفی بزرگسالان، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه احساس تنهایی اجتماعی

 135. خودکارآمدی عمومی شرر و همکاران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی (شرر و همکاران) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 17 کیلوبایت این مقیاس توسط شرر و همکاران در سال (1982) ساخته شده است: نسخه اصلی آزمون شامل 36 سوال بود که سازندگان آن برای تحلیل­های انجام شده، سوالاتی

 136. پرسشنامه استاندارد مدیریت کیفیت فراگیر (TQM) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه از کتب معتبر مدیریت استخراج شده و استاندارد می باشد. سوالات این پرسشنامه در قالب هشت معیار 6 گزینه ای طراحی شده اند و نحوه امتیاز بندی و تفسیر نتایج به صورت کامل تشریح شده است… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد

 137. پرسشنامه ارزیابی توانایی جرّ و بحث --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی توانایی جرّ و بحث، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی توانایی

 138. مقیاس فعال سازی رفتاری برای افسردگی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فعال سازی رفتاری برای افسردگی (کانتر و همکاران، 2006)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 22 کیلوبایت دانلود

 139. پرسشنامه استاندارد سنجش بخشودگی بین فردی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش بخشودگی بین فردی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 23 کیلوبایت دانلودپرسشنامه استاندارد سنجش بخشودگی بین فردی،

 140. پرسشنامه ی ابعاد سازمان یادگیرنده کارن واتکینس… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه شامل 43 سؤال و 6 گزینه می باشد و ابعاد سازمان یادگیرنده هفت مولفه را در سه سطح به قرار زیر می سنجد. عنوان کامل: پرسشنامه ی ابعاد سازمان یادگیرنده کارن واتکینس و مارسیک 1996 دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc حجم: 98

 141. پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983)، در قالب word و در 9 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه عملکرد خانواده (اپشتاین، بالدوین و بیشاب، 1983) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 142. پرسشنامه عوامل موثر بر گرایش به یادگیری… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر در گرایش به اعتیاد، در قالب word و در3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 13 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد عوامل مؤثر

 143. پرسشنامه هوش اجتماعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه هوش اجتماعی یک پرسشنامه استاندارد از اسلوب (1389) است. طبق نظرسیلوارا (2001) هوش اجتماعی از 3 مؤلفه تشکیل شده است: پردازش اطلاعات اجتماعی، آگاهی های اجتماعی،مهارت های اجتماعی که پاسخ به هر یک از سوالات در یک طیف 5 گزینه ای سنجیده خواهد شد. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل

 144. پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اهمال کاری تحصیلی (سولومون و راث بلوم، 1984)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 111 کیلوبایت دانلود پرسشنامه

 145. پرسشنامه چند عاملی رهبری MLQ --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 20 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد چند عاملی رهبری، در

 146. پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 5 حجم: 718 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت عملکرد، در قالب word

 147. پرسشنامه درک علت های هیجان های دیگران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد درک علت های هیجان های دیگران، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 10 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد درک

 148. پرسشنامه رضایت شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه آماده مدیریت، تعداد سوالات: 22 سوال طیف: 5 درجه ای لیکرت پایایی و روایی آن تایید شده است دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 1 حجم: 8 کیلوبایت توضیحات: تعداد سوالات: 22 سوال طیف: 5 درجه ای لیکرت پایایی و روایی

 149. پرسشنامه پذیرش و عمل نسخه دوم --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پذیرش و عمل – نسخه دوم، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد پذیرش

 150. پرسشنامه نگرش به تغییر سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش به تغییر

 151. آزمون پنج مقیاسی عزت نفس برای کودکان… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس برای کودکان (پپ و همکاران)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده و … عنوان کامل: آزمون پنج مقیاسی عزت نفس برای کودکان (پپ و همکاران) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی:

 152. پرسشنامه استاندارد رضامندی زناشویی اسلامی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رضامندی زناشویی اسلامی، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 23 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد رضامندی زناشویی اسلامی، در

 153. پرسشنامه نگرش سنج علوم (ایکن) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد ارزیابی نگرش سنج علوم (ایکن) در سال 1979 طراحی و دارای 16 سوال است. این پرسشنامه مولفه های لذت بردن از علوم، ترس از علوم و ارزش و اهمیت علوم را در قالب مطالعات مربوط به پیشرفت تحصیلی مورد سنجش قرار می دهد. توضیحات کامل در مورد روایی، پایایی و منابع

 154. آزمون انگیزه پیشرفت (هرمنس، 1970) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس، در قالب word و در 9 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 9 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت هرمنس، در

 155. پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی ترومسو (TSIS) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه توسط سیلورا ، مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) تهیه شده است، که سه حوزه هوش اجتماعی یعنی پردازش اطلاعات اجتماعی، مهارت­های اجتماعی و آگاهی اجتماعی را می ­سنجد. این پرسشنامه از ۲۱ گویه تشکیل شده است. مارتین یوسن و داهل (۲۰۰۱) ضرایب پایایی آن­ها را برای خرده مقیاس­های پردازش اطلاعات اجتماعی…

 156. پرسشنامه سبک مدیریت کلاس --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه ی سبک مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن (1986) که توسط عالی و امین یزدی (1384) به فارسی برگردانده شده است و دارای 25 سوال استاندارد است. نمره گذاری پرسشنامه در مقیاس فاصله ای است (هرگز=1 تا اندازه ای =2، معمولا=3 و همیشه=4) در نتیجه نمرات در طیفی از 25 تا 100 قرار

 157. پرسشنامه رفتار یاد گیرنده در تدریس اثر… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رفتار یادگیرنده در تدریس اثربخش استاد، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه رفتار یاد گیرنده در تدریس اثر بخش استاد دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 158. پرسشنامه رضایت شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه

  توضیح مختصر: این پرسشنامه که میزان رضایت شغلی کارمندان را از شغل خود مورد بررسی قرار می دهد پرسشنامه معتبر و استاندارد شده « مینه سوتا » می باشد . این پرسشنامه ، در سال 1967 در دانشگاه ایالتی میندسوتا توسط « ویس ـ دیویس ، جورج انگلند و لافکوسیت » تهیه و تدوین شده

 159. پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش ( پاتریک و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (نوناکو)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش (نوناکو)، در

 160. پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 41 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اولویت

 161. پرسشنامه سبکهای دفاعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه سبکهای دفاعی، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 7 حجم: 23 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه سبکهای دفاعی، در

 162. پرسشنامه مشکلات شخص با خواهر --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مشکلات شخص با خواهر، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 10 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مشکلات شخص با

 163. پرسشنامه بلوغ اجتماعی رائو (RSMS) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بلوغ اجتماعی رائو ( RSMS )، در قالب word و در 37 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 37 حجم: 68 کیلوبایت دانلود پرسشنامه

 164. پرسشنامه چابکی سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در تحقیقات مختلف استفاده شده و بنابراین پایایی و روایی آن تایید شده است. پرسشنامه پیش رو دارای 16 سوال می باشد که 4 بعد چابکی سازمانی مانند پاسخگویی و سرعت و … را مورد سنجش قرار می دهد. منبع اصلی و

 165. پرسشنامه درونگرایی – برونگرایی (فرم ویژه مردان) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد درونگرایی برونگرایی (فرم ویژه زنان)، در قالب word و در 20 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 20 حجم: 39 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد درونگرایی –

 166. پرسشنامه احقاق جنسی هالبرت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد احقاق جنسی هالبرت، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد احقاق جنسی هالبرت، در

 167. پرسشنامه کنترل فکر ولز و دیویس --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل فکر ولز و دیویس (TCQ)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 13 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل

 168. پرسشنامه مدیریت دانش --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه مدیریت دانش، این پرسشنامه حاوی 30 سوال استاندارد است. دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 73 کیلوبایت توضیحات: پرسشنامه آماده مدیریت، پرسشنامه مدیریت دانش، این پرسشنامه حاوی 30 سوال استاندارد است. ابعاد مورد سنجش: تشخیص دانش

 169. پرسشنامه نیازهای صمیمیت زناشویی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نیازهای صمیمیت زناشویی (باگاروزی،2001)، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 7 حجم: 52 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد نیازهای صمیمیت زناشویی

 170. پرسشنامه استاندارد اضطراب --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب (شینان)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 15 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اضطراب (شینان)، در قالب word

 171. پرسشنامه استاندارد خلاقیت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت (دکتر سلطانی)، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 8 حجم: 64 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت (دکتر سلطانی)، در

 172. آزمون اندر یافت کودکان (C. A. T) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد آزمون اندر یافت کودکان (C A T)، در قالب word و در 13 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 13 حجم: 5,272 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد

 173. پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد موانع خلاقیت سازمانی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد موانع خلاقیت سازمانی، در

 174. پرسشنامه توانمند سازی روانشناختی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی (اسپریتزر و میشرا)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 13 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد توانمندسازی روانشناختی

 175. پرسشنامه همدلی کودکان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد همدلی کودکان، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد همدلی کودکان، در قالب word

 176. پرسشنامه ذهنیت فلسفی بر اساس مدل فیلیپ… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ذهنیت فلسفی بر اساس مدل فیلیپ اسمیت (سیف هاشمی، 1382)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه ذهنیت فلسفی بر اساس مدل فیلیپ اسمیت دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip

 177. پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نظم جویی شناختی هیجان (گارنفسکی و همکاران،2001)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 31 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد

 178. پرسشنامه استاندارد بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی یزدان… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی یزدان آبادی، 1385)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد بلوغ شغلی کارکنان (ایزدی یزدان آبادی، 1385) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل

 179. پرسشنامه اعتقاد به خرافات --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اعتقاد به خرافات، در قالب word و در 19 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 19 حجم: 40 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اعتقاد به خرافات، در

 180. پرسشنامه الگوهای تدریس --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه الگوهای تدریس (محقق ساخته) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت این پرسشنامه، یک پرسشنامه­ ی محقق ساخته است که مؤلفه­ های اصلی آن برگرفته از کتاب الگوهای تدریس جویس و همکاران، ترجمه بهرنگی (1384) و سوالهای آن از

 181. پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندیسپ --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه خلاقیت که در سال 1986 توسط رندیسپ تهیه شده است این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده که بر اساس مقیاس پنج ارزشی است. وبر این اساس مرتب شده است . (کاملا مخالفم ،مخالفم ،بی نظرم ،موافقم ،کاملا موافقم ). به گزینه کاملا مخالفم مربوط به هر سوال امتیاز 1 ،گزینه مخالفم امتیاز

 182. آزمون خلاقیت شغلی (جزنی و همکاران، 1382) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خلاقیت شغلی (جزنی و همکاران، 1382)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه

 183. پرسشنامه استاندارد تجارب مثبت و منفی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تجارب مثبت و منفی (SPANE)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تجارب مثبت

 184. پرسشنامه احتیاط (میزان محتاط بودن) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد احتیاط (میزان محتاط بودن)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد احتیاط (میزان محتاط

 185. مقیاس مردانگی – زنانگی (میشل گوکلن) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مردانگی زنانگی (میشل گوکلن)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 5 حجم: 26 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مردانگی – زنانگی

 186. پرسشنامه وضعیت زناشویی گلومبرگ ، راست --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد وضعیت زناشویی گلومبرگ – راست (گریمس)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد وضعیت

 187. آزمون عزت نفس آیزنگ --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس (آیزنگ)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد عزت نفس (آیزنگ)، در

 188. پرسشنامه شیوه فرزند پروری والدین --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شیوه فرزند پروری والدین (دیانا بامریند، 1973)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد

 189. آزمون چک لیست نشانه های اختلالات روانی… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL25)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: آزمون چک لیست نشانه های اختلالات روانی (SCL-25) – فرم کوتاه دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip

 190. پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت)، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 7 حجم: 871 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد عملکرد سازمانی

 191. مقیاس باورهای ارتباطی (آدیلسون و اپشتاین، 1981) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد باورهای ارتباطی (آدیلسون و اپشتاین)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 26 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد باورهای ارتباطی

 192. پرسشنامه ارزش های شخصیتی (شری و ورما،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارزش های شخصیتی (شری و ورما، 1994)، در قالب word و در 37 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه ارزش های شخصیتی (شری و ورما، 1994) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 193. پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شخصیتی روان نژندی KNPI، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد شخصیتی روان نژندی

 194. پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی (وبر، 1992) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل

 195. پرسشنامه حس فنا ناپذیری نمادین --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد حس فنا ناپذیری نمادین، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد حس فنا ناپذیری

 196. پرسشنامه استاندارد سازگاری زن و شوهر (گراهام… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سازگاری زن و شوهر (گراهام اسپانیر، 1976)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد سازگاری زن و شوهر (گراهام اسپانیر، 1976) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل

 197. پرسشنامه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه بررسی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای زنجیره تامین دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت

 198. مقیاس کنترل عواطف ACS --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل عواطف (ACS)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد کنترل عواطف (ACS)، در

 199. پرسشنامه هراس اجتماعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هراس اجتماعی (کانور و همکاران، 2000)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 145 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد هراس

 200. پرسشنامه ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1975) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ابراز وجود (گمبریل و ریچی، 1975)، در قالب word و در 7 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 7 حجم: 751 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ابراز

 201. پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد اعتیاد به اینترنت (کیمبرلی یانگ، 1998)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد اعتیاد

 202. پرسشنامه اثربخشی سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه میزان اثربخشی سازمانی را در سازمان با 20 سوال می سنجد. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 60 کیلوبایت این پرسشنامه میزان اثربخشی سازمانی را در سازمان با 20 سوال می سنجد. اطلاعات موجود شامل: 1. سوالات جمعیت شناختی

 203. پرسشنامه خود شناسی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خود شناسی، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 10 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خود شناسی، در قالب word

 204. پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی (جونز، 1969) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد باورهای غیر منطقی (جونز، 1969)، در قالب فایل word، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده و … دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ورد تعداد صفحه: 5 حجم: 26 کیلوبایت این پرسشنامه دارای 100

 205. پرسشنامه استاندارد خود پنداره --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خودپنداره (کارل راجرز)، در

 206. پرسشنامه قدرت از دیدگاه مربین و ورزشکاران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه دارای 30 سوال است که 15 سوال آن مربوط به اعمال قدرت مربیان و 15 سوال آن مربوط به ورزشکاران است و بر اساس طیف 9 ارزشی نمره گذاری شده است. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 7 حجم: 68 کیلوبایت

 207. پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد GBI --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) به همراه نمره گذاری و تفسیر و منبع استفاده شده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 23 کیلوبایت پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد شاخصی برای تعیین میزان فرسودگی شغلی مشاوران و روان­درمانگران است

 208. پرسشنامه استاندارد بلوغ فردی در سازمان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بلوغ فردی در سازمان، در قالب word و در 5 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان از 20 گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بلوغ فردی در سازمان بکار می رود. ویژگی های پرسشنامه دسته بندی: عمومی » پرسش نامه فرمت فایل دانلودی: doc

 209. پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی چیوا و همکاران… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد یادگیری سازمانی چیوا و همکاران (2007) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت این پرسشنامه شامل 14 گویه است که توسط چیوا و همکاران در سال 2007 ابداع

 210. مقیاس انگیزه تأیید (AMS) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزه تأیید (AMS)، در قالب word و در 25 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 25 حجم: 70 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد انگیزه تأیید (AMS)، در

 211. پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه شایستگی های دانشجویان پرستاری برای ارایه مراقبت های معنوی دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی:

 212. پرسشنامه کارآفرینی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد کار آفرینی که دارای ۸ مولفه و ۹۵ سوال می باشد و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 9 حجم: 227 کیلوبایت پرسشنامه استاندارد کار آفرینی که دارای ۸ مولفه و ۹۵ سوال می باشد هشت ویژگی عمده کارآفرینان که

 213. پرسشنامه خود توصیفی بدنی دختران نوجوان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد خود توصیفی بدنی دختران نوجوان برگرفته از پرسشنامه خود توصیفی مارش و همکاران (1994) که جهت ارزیابی تشخیص خود پنداره بدنی مورد استفاده قرار می گیرد. این پرسشنامه شامل 8 مولفه لیاقت ورزشی، چربی بدنی، ظاهر، انعطاف، سلامتی، فعالیت بدنی، هماهنگی و عزت نفس می باشد و دارای 53 سوال است..

 214. پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی آریزونا(ASEX) فرم زنان، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تجارب جنسی

 215. پرسشنامه پیوند بین والدین (فرم پدر -… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پیوند بین والدین (فرم پدر فرم مادر)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه پیوند بین والدین (فرم پدر – فرم مادر) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل

 216. پرسشنامه فراشناخت ولز --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فراشناخت (ولز) ، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 16 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد فراشناخت (ولز) ، در

 217. پرسشنامه جو توانمند سازی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد جو توانمندسازی (اسکات و ژافه)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد جو توانمند

 218. پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 23 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی، در قالب word

 219. مقیاس انگاره پردازی خود کشی (ماخ) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد انگاره پردازی خود کشی (ماخ)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 5 حجم: 12 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد انگاره پردازی

 220. پرسشنامه نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: هدف: بررسی نگرش دانشجویان به یادگیری الکترونیکی از ابعاد مختلف (یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط یادگیری مستقل، یادگیری الکترونیکی به عنوان یک محیط یادگیری مؤثر، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش چند رسانه ای، یادگیری الکترونیکی به عنوان محیط آموزش مبتنی بر هدایت آموزش دهندگان) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل

 221. پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری (بونتیس، 1998) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری (بونتیس، 1998)، در قالب فایل word، به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده شده و … دسته بندی: دانشگاهی » سایر موارد اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: ورد تعداد صفحه: 8 حجم: 207 کیلوبایت پرسشنامه ارزیابی سرمایه فکری، که

 222. پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی آنگ و همکاران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد هوش فرهنگی (آنگ و همکاران) به همراه نمره گذاری و تفسیر و منبع مورد استفاده شده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 16 کیلوبایت پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی که توسط آنگ و همکاران در سال 2004 طراحی

 223. پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی (برسو وهمکاران، 1997)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 128 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی تحصیلی

 224. پرسشنامه روش های کنار آمدن --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد روش های کنار آمدن (لازاروس)، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 24 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد روش های

 225. پرسشنامه فاصله اجتماعی بوگاردوس --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فاصله اجتماعی بوگاردوس، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 13 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد فاصله اجتماعی بوگاردوس، در

 226. پرسشنامه استاندارد خدمات آنلاین بانکداری --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خدمات آنلاین بانکداری، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 50 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد خدمات آنلاین بانکداری، در

 227. پرسشنامه حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد حالت – رگه اضطراب اسپیلبرگر، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد حالت –

 228. حمایت سازمانی ادراک شده --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این فایل حاوی دو نسخه پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده 12 آیتمی و 8 آیتمی است که در اختیار شما بزرگواران قرار داده ایم. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 6 حجم: 85 کیلوبایت نوع فایل : وورد 2007 تعداد پرسشنامه 2 عدد(پرسشنامه

 229. پرسشنامه انتظار از ازدواج --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد انتظار از ازدواج دارای 40 سوال که مولفه های انتظار واقع گرایانه، انتظار ایده آل گرایانه و انتظار بدبینانه را مورد ارزیابی قرار می دهد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ضریب آلفای کرونباخ برای کل 88% گزارش شده است. منبع مورد استفاده در متن آورده شده است.

 230. پرسشنامه سازگاری شغلی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه توسط پورکبیریان( ۱۳۸۶ ) ساخته شده است و د ارای 36 پرسش در زمینه گویه های کلی رضایتمندی و رضایت بخشی شامل انعطاف پذیری، فعال بو دن، واکنش پذیری و پشتکار است. این پر سشنامه دارای مقیاس لیکرت از نمره ( ۱ )، خیلی کم تا نمره ( ۵ ) ،

 231. پرسشنامه سرمایه اجتماعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه محقق ساخته سرمایه اجتماعی که هفت بعد شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد می باشد. این پرسشنامه در 28 گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = 5، موافقم= 4، نظری ندارم = 3، مخالفم= 2 و

 232. پرسشنامه استاندارد بلوغ عاطفی (یاشویر سینک و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بلوغ عاطفی (یاشویر سینک و بهارگاوا)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این پرسشنامه شامل 48 سؤال است که هدف آن بررسی ابعاد مختلف بلوغ عاطفی (عدم ثبات عاطفی، بازگشت عاطفی، فروپاشی شخصیت، ناسازگاری عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد بلوغ عاطفی (یاشویر سینک و بهارگاوا) دسته بندی:

 233. پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه هوی و تارتر --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه سلامت سازمانی مدرسه هوی و تارتر دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 21 کیلوبایت این پرسشنامه 44 گویه ­ای را هوی و تارتر (1997) تهیه کرده­ اند و علاقه ­بند (1378) آن را به فارسی برگردانده است. این پرسشنامه هفت

 234. پرسشنامه سنجش نگرشهای فرزند پروری والدین --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در یک تحقیق در مقطع کارشناسی ارشد استفاده شده است. تعداد سوالات پرسشنامه برابر با 30 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن آورده شده است. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت

 235. پرسشنامه آمایه پاسخ جامعه پسندی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد آمایه پاسخ جامعه پسندی، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد آمایه پاسخ جامعه

 236. پرسشنامه نقش خانواده در گرایش جوانان و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه نقش خانواده در گرایش جوانان و نوجوانان به اعتیاد دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی:

 237. پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پذیرش اجتماعی (SDS) کراون و مارلو در قالب فایل word، شامل نحوه امتیازدهی، تفسیر نتایج و منبع مورد استفاده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 21 کیلوبایت مقیاس پذیرش اجتماعی توسط کراون و مارلو در سال

 238. پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی (کی یز و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی (کی یز و ماگیارمو، 2003)، در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش. توضیحات: این پرسشنامه توسط کی­ یز و ماگیارمو در سال 2003 طراحی شد که شامل سه بعد بهزیستی هیجانی (12 سوال)، بهزیستی روانشناختی (18 سوال) عنوان کامل: پرسشنامه استاندارد بهزیستی ذهنی (کی یز و

 239. پرسشنامه تجربه های اوج 70 ماده ای --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تجربه های اوج 70 ماده ای، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 5 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تجربه

 240. پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان ناجا --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان ناجا، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 26 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان

 241. پرسشنامه استاندارد رشد اجتماعی وایلند --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رشد اجتماعی (وایلند)، در قالب word و در 9 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 9 حجم: 36 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد رشد اجتماعی (وایلند)، در

 242. پرسشنامه سلامت عمومی GHQ --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه سلامت عمومی GHQ، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 10 حجم: 27 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد پرسشنامه سلامت عمومی

 243. پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی مینه سوتا، در قالب word و در 6 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری و تفسیر، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 6 حجم: 60 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد رضایت

 244. پرسشنامه سنجش نیازهای مازلو --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش نیازهای مازلو، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 4 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سنجش نیازهای مازلو، در

 245. پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت سالکووسکیس و همکاران --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش مسئولیت (سالکووسکیس و همکاران) به همراه نمره گذاری و تفسیر و منبع استفاده شده و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 19 کیلوبایت مقیاس نگرش مسئولیت توسط سالکووسکیس و همکاران در سال 2000 ساخته شد. این

 246. پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی (دنیسون، 2000)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 24 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد فرهنگ سازمانی (دنیسون،

 247. پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان (محقق… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه صلاحیت های حرفه ای معلمان (محقق ساخته) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت این پرسشنامه یک پرسشنامه­ی محقق ساخته است که مؤلفه­های اصلی آن برگرفته از تحقیق ملائینژاد(1391) می­باشد که در واقع مولفه­های مذکور در بیشتر تحقیقات انجام

 248. پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی (ناهاپیت و گوشال، 1998)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 293 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه

 249. پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی (بوردیو)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 5 حجم: 183 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سرمایه فرهنگی (بوردیو)، در

 250. پرسشنامه پیوند با مدرسه --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه توسط رضائی شریف و همکاران (1391) برای اندازه‏ گیری پیوند دانش ‏آموزان با مدرسه در مقاطع ابتدایی، راهنمائی و متوسطه براساس مصاحبه با گروه‏های کانونی ساخته شده است و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 24 کیلوبایت این

 251. پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی (واکس و همکاران، 1986)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 19 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت

 252. پرسشنامه احترام سازمانی (organizational respect scale) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه آماده مدیریت، این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد می باشد که در سال 2008 توسط رامارجان، بارساد و بوراک طراحی و اعتباریابی شده است. تعداد سوالات پرسشنامه 5 سوال با طیف 5 درجه ای لیکرت از هرگز تا همیشه می باشد. منبع اصلی پرسشنامه در درون متن ذکر شده است. دسته بندی: عمومی

 253. پرسشنامه سبک زندگی موثر بر وزن (کلارک) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد سبک زندگی موثر بر وزن بر اساس مدل کلارک و همکاران (1991) دارای 20 سوال و شامل 5 مولفه هیجانهای منفی، در دسترس بودن، فشار اجتماعی، ناراحتی جسمانی و فعالیت های مثبت می باشد. روایی ابزار مورد تایید قرار گرفته است و پایایی ضریب آلفای کرونباخ 92% گزارش شده است. دسته

 254. ﻣﻘﻴﺎﺱ افسردگی پس از زایمان ﺍﺩﻳﻨﺒﺮﮒ (EPDS) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی پس از زایمان ﺍﺩیﻨﺒﺮﮒ (EPDS)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 23 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد افسردگی

 255. پرسشنامه عدالت زناشویی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد عدالت زناشویی (محقق ساخته)، در قالب word و در 10 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 10 حجم: 21 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد عدالت زناشویی (محقق

 256. پرسشنامه وفاداری مصرف کننده به برند --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد وفاداری مصرف کننده به برند، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد وفاداری مصرف

 257. پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد ارزیابی

 258. پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر)، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 25 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد سبک

 259. پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام درونی (ارقبایی و همکاران، 1392)، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 5 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد انسجام

 260. پرسشنامه تعهد سازمانی (مایر و آلن) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه تعهد سازمانی دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 15 کیلوبایت پرسشنامه تعهد سازمانی مایر و آلن در سال 1990 پس از بازبینی­ های مکرر پرسشنامه 24 عبارتی برای سنجش سه بعد تعهد سازمانی ارائه دادند که سوالات مربوط به هر

 261. پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان، در قالب word و در 5 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه تاثیر آموزش های ضمن خدمت بر کارایی معلمان دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت

 262. پرسشنامه افسردگی دانشجویان (کاواجا و برایدن) --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: مقیاس افسردگی دانشجویان، ابزاری جدید برای سنجش میزان افسردگی دانشجویان است که توسط کاواجا و برایدن (2006) در دانشگاه کوینزلند استرالیا طراحی شده است و … دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 19 کیلوبایت مقیاس افسردگی دانشجویان، ابزاری جدید برای سنجش

 263. پرسشنامه همدم طلبی دوری گزینی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد همدم طلبی دوری گزینی، در قالب word و در 4 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 4 حجم: 17 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد همدم طلبی دوری

 264. پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کرای،… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد وجدان کاری (کاستا و مک کرای، 1992)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه وجدان کاری (کاستا و مک کرای، 1992) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی:

 265. پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت کلاس درس (ایمار… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت کلاس درس دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 19 کیلوبایت این پرسشنامه توسط ایمار و هیکمان (1991) طراحی شده است و دارای 35 گویه است و شیوه ­ی پاسخ­دهی به گویه­ های آن براساس مقیاس پنج درجه

 266. پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقیت شیفر --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت به خلاقیت شیفر، در قالب word و در 8 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 8 حجم: 15 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد نگرش نسبت

 267. پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتریان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با مشتریان، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 2 حجم: 10 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد مدیریت ارتباط با

 268. مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IESR)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: مقیاس تجدید نظر شده تأثیر رویداد وایس و مارمر (IES-R) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل

 269. پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده 12آیتمی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده12 آیتمی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی

 270. پرسشنامه نگرانی و بلا تکلیفی --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد نگرانی و بلاتکلیفی، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 14 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد نگرانی و بلاتکلیفی، در

 271. پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ (مسلش)، در قالب word و در 3 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحه: 3 حجم: 18 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مزلاچ

 272. توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: هدف این پرسشنامه سنجش توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان و ابعاد آن (شایستگی، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﺗﺄﺛیﺮﮔﺬاری، ﻣﻌﻨیدار ﺑﻮدن و اﻋﺘﻤﺎد) است. طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است: دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: doc

 273. پرسشنامه اتوماسیون اداری و بهره وری --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: این پرسشنامه یک پرسشنامه استاندارد با پایایی و روایی تایید شده است. تعداد سوالات سوالات برابر با 27 سوال که به صورت ترکیبی به سنجش تاثیر اتوماسیون اداری بر بهره وری می پردازد. منبع پرسشنامه و نیز پایایی و روایی آن در درون متن پرسشنامه ذکر شده است. دسته بندی: عمومی » پرسشنامه

 274. پرسشنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانان (… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد خوداثرمندی کودکان و نوجوانان (SEQ – C)، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… عنوان کامل: پرسشنامه خود اثرمندی کودکان و نوجوانان ( SEQ – C ) دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip

 275. مجموعه جامع از پرسشنامه ها و… --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه

  عنوان کامل: مجموعه جامع از پرسشنامه ها و مقیاس های پرکاربرد روانشناسی دسته: پرسشنامه فرمت فایل: docx حجم فایل: 207 کیلوبایت تعداد صفحات فایل: 100 با سلام. این مجموعه بخش دوم از جامع ترین مجموعه پرسشنامه ها و مقیاس های بالینی پر کاربرد روانشناسی میباشد که با قیمتی استثنایی به فروش میرسد. قالب پرسشنامه تماما

 276. پرسشنامه بازداری خرس سفید --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد بازداری خرس سفید، در قالب word و در 2 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 2 حجم: 11 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد بازداری خرس سفید، در

 277. مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS --> فرمت: word --> دسته: پرسشنامه, عمومی

  توضیح مختصر: دانلود پرسشنامه استاندارد تکمیل جمله ماینر (MSCS)، در قالب word و در 14 صفحه به همراه راهنمای نحوه نمره گذاری، روایی و پایایی و منبع مورد استفاده… دسته بندی: عمومی » پرسشنامه اطلاعات فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحه: 14 حجم: 22 کیلوبایت دانلود پرسشنامه استاندارد تکمیل جمله ماینر